வாசிப்பு திட்டங்கள் – ஆகஸ்ட் 2021

31 நாட்கள்

12 பாகங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரின் 8வது பாகம் – இத்திட்டம் சமுகத்தாரை முழு வேதாகமத்தின் வழியே 365 நாட்களில் அழைத்துச் செல்லும். நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு புதிய பாகத்தைத் துவங்கும்போதும் பிறரையும் அழையுங்கள். இந்தத் தொடரானது ஒலி வேதாகமத்துடன் நன்கு இணைந்து செயல்படும் – தினந்தோறும் 20 நிமிடங்களுக்குள் கேளுங்கள்! ஒவ்வொரு பகுதியும் பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு அதிகாரங்களுடன் சங்கீதங்களும் எங்கணும் கலந்துள்ளது. 8ம் பகுதியானது முதலாம் இரண்டாம் நாளாகமம், முதலாம் இரண்டாம் தெசலோனியர் மற்றும் எஸ்றா புத்தகங்களையும் சிறப்பிக்கிறது.

வாசிப்பு திட்டங்கள் – ஜூலை 2021

31 நாட்கள்

12 பாகங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரின் 7 வது பாகம் – இத்திட்டம் சமுகத்தாரை முழு வேதாகமத்தின் வழியே 365 நாட்களில் அழைத்துச் செல்லும். நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு புதிய பாகத்தைத் துவங்கும்போதும் பிறரையும் அழையுங்கள். இந்தத் தொடரானது ஒலி வேதாகமத்துடன் நன்கு இணைந்து செயல்படும் -தினந்தோறும் 20 நிமிடங்களுக்குள் கேளுங்கள்! ஒவ்வொரு பகுதியும் பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு அதிகாரங்களுடன் சங்கீதங்களும் எங்கணும் கலந்துள்ளது. 7ம் பகுதியானது இரண்டாம் சாமுவேல், முதலாம் இரண்டாம் இராஜாக்கள் மற்றும் மாற்கு புத்தகங்களையும் சிறப்பிக்கிறது.

5 நாட்கள்

பணியில் மும்முரமாய் இருப்பதும் தொடர்ந்து பரபரப்பாய் இருப்பதும் நாம் வாழும் உலகத்தில் பெரிதும் மெச்சிக்கொள்ளப்படுகின்றது, அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு சவாலாகவும் இருக்கக்கூடும். நம்முடைய பங்கையும் திட்டத்தையும் சரிவர செய்ய, நாம் இளைப்பாற கற்றுக்கொள்ளவேண்டும், அல்லது நாம் நேசிக்கும் நபர்களுக்கும் நம்முடைய இலக்குகளும் ஒன்றும் பங்களிப்புக்கு கொடுக்க முடியாமல்போகும். நாம் அடுத்த ஐந்து நாட்களை இளைப்பாறுதல் குறித்தும் நம்முடைய வாழ்வில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்முடைய வாழ்வில் எப்படி பொருத்திக்கொள்வது என்றும் கற்றுக்கொள்வோம்.

வாசிப்பு திட்டங்கள் – ஜூன் 2021

7 நாட்கள்

ஒரு சூப்பர்மேன் எப்படி ஒவ்வொரு எதிரயையும் வீழ்த்துகிரானோ, கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற உங்களுக்கும் நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்ப்பட்ட ஆற்றல் உள்ளது. ஆனால் சூப்பரமேனுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை, கிரிப்டோனைட் (கதையினுள் உள்ள கற்பனை பொருள்)உங்களுடைய பெலனை திருடுவது தான். இந்த திட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள அந்த ஆவிக்குரிய கற்பனை கதாபாத்திரத்தை வேரோடு பிடுங்கி எரிந்து, தேவன் உங்களுக்கு அளித்த அசாதரமான ஆற்றலை வரம்புகளின்றி வாழ்க்கையில் பூர்த்தி செய்திட உதவிடும்

லூக்கா & அப்போஸ்தலர் ஊடான ஒரு பயணம்

வேதாகம திட்ட சின்னம்

விசுவாசிகள் அனைவரும் இருதயத்திலும் மனதிலும் ஒன்றுபட்டார்கள்… கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு அப்போஸ்தலர்கள் வல்லமை வாய்ந்த சாட்சியம் அளித்தனர், மேலும் அவர்கள் அனைவருக்கும் தேவனின் பெரிய ஆசீர்வாதம் இருந்தது.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 4: 32-33

இயேசுவும் திருச்சபையும் முழு வேதாகமமும் எவ்வாறு இணைக்கின்றன.

புதிய ஏற்பாட்டை நீங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும், மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் யோவான் (சுவிசேஷங்கள்) இயேசுவின் வாழ்க்கைக சரிதையை அவருடைய சீஷர்களின் கண்ணோட்டத்தில் சொல்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். லூக்காவின் ஆசிரியரும் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகளை எழுதினார், அவற்றை ஒரு தொடர்ச்சியான கதையாகக் கட்டமைத்தார். லூக்கா இயேசுவின் வாழ்க்கையையும் ஊழியத்தையும் உள்ளடக்கியது, பின்னர் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகளில் ஆரம்பகால திருச்சபையின் ஸ்தாபனத்தில் நேரடியாக பாய்கிறது.

இன்று, யூவெர்ஸின் மற்றும் வேதாகம திட்டம் இடையே நெருங்கிய கூட்டாளி, நாம் அறிவித்த வருகிறோம் லூக்கா & அப்போஸ்தலர் ஊடான ஒரு பயணம், நீங்கள் ஒன்றாக இந்த புத்தகங்கள் அனுபவிக்க உதவும் ஒரு அனைத்து புதிய காணொளி தியானம். திட்டம் முழுவதும், வேதாகமத்தின் திட்டத்தின் குறுகிய கதை காணொளிக்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கையும் போதனைகளும் இரட்சகரைப் பற்றிய பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களை எவ்வாறு நிறைவேற்றுகின்றன என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன – இறுதியில் முழு வேதாகமத்தின் ஒட்டுமொத்த விவரிப்புகளையும் ஒன்றாகக் கொண்டுவருகின்றன.

இன்னும் சிறப்பாக, லூக்கா & அப்போஸ்தலர் ஊடான ஒரு பயணம் 20 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது, எனவே நீங்கள் உலகம் முழுவதிலுமுள்ள மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து அதை அனுபவிப்பீர்கள். லூக்கா & அப்போஸ்தலர் ஊடான ஒரு பயணம் வழியாக ஒரு பயணத்தைத் தொடங்கவும், வேதாகம திட்டம் மற்றும் யூவர்ஷனிலிருந்து இந்த அற்புதமான புதிய திட்டத்தைப் பற்றி உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பரப்புங்கள்!

இந்த திட்டத்தை ஆரம்பியுங்கள்

வாசிப்பு திட்டங்கள் – மார்ச் 2021