L’App Bible en Français

ဤပို႔စ္ကိုလည္း ရရွိနိုင္ပါသည္- English အာဖရိကန္ အင္ဒိုနီးရွန္း ဂ်ာမန္ စပန္းနစ္ခ်္ Filipino (Tagalog) ျပင္သစ္ အီတာလယန္ ဒပ္ခ်္ ေပၚတူဂီ ရိုေမနီးယန္း ႐ုရွား ဂ်ပန္ ရိုးရွင္းေသာတ႐ုတ္စကား ရိုးရာတ႐ုတ္စကား ကိုရီးယန္း အာရဗီ (ဂႏၴဝင္) ဘီလာ႐ုစကား ဘဂၤလီ ဘူေဂးရီးယန္း ဒန္းနစ္ရွ္ အက္စ္တိုးနီးယား ဖီနစ္ရွ္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ဂရိ ဟီဘ႐ူး ဟင္ဒီ ဟန္ေဂရီယန္ ကန္နာဒါ မာေလ မြန္ဂိုလီးယန္း နီေပါ ေနာ္ေဝးဂ်န္း ဖာစီ ပူးလစ္ရွ္ ေပၚတူဂီ (ေပၚတူဂီ ) ဆင္ဟာလ ဆလိုဗက္ ဆဝါဟီလီ ဆီြဒစ္ရွ္ တမီးလ္ တီလူကူ ထိုင္း တာကစ္ရွ္ ယူကရိန္းနီးယန္း အူဒူ ဗီယနမ္နမိ ဇူလူ ခ်က္ ခမာ မေလးရာလမ္ စပန္းနစ္ရွ္ (စပိန္) ဗမာ(ျမန္မာ) လစ္သူေယးနီးယား မာရသီ ပန္ျခာပီ ဂူဂ်ာရသီ မက်ဆီဒိုးနီးယန်း အမ္ဟာရစ္ Uzbek ဆားဗီးယား Armenian အိုက္စလန္ ခရိုေအးရွန္း အာေဘးနီးရန္း ေဝးလ္ ကက္တလန္ လက္ဗီယန္း ေဟတီတြင္ေျပာေသာျပင္သစ္အေျခစိုက္ Creole ဘာသာစကား။ ရို႐ုဘာ