L’App Bible en Français

Piblikasyon sa disponib tou sou: Anglè Afrikaans Endonezyen Alman Panyòl Filipino (Tagalog) Fransè Italyen Olandè Pòtigè Woumen Russian Japanese Chinwa (Senp) Chinwa (Tradisyonèl) Korean Arabic Belarisyen Bengali Bulgarian Danwa Estonian Finnish Georgian Greek Ebre Hindi Ongwa Kannada Malay Mongolian Nepali Nòvejyen Persian Polonè Pòtigè (Pòtigal) Sinhala Slovak Swahili Swedish Tamil Telugu Thai Tik Ukrainian Oudou Vyetnamyen Zoulou Czech Khmer Malayalam Panyòl (Espay) Burmese Lityanyen Marathi Punjabi Gujarati Macedonian Amarik Burmese (Zawgyi) Uzbek Serbian Armenian Icelandic Kwoasyen Albanè Welsh Catalan Latvian Yoruba