Telechaje Ap Bib gratis la

Jwenn yon Bib gratis

pou telefòn ou ak tablèt ou


Telechaje Ap Bib gratis la

Pran Pawòl Bondye a avèk ou kèlkeswa kote w ale lè w telechaje Aplikasyon Bib la gratis. Koute Bib odyo, kreye Lapriyè, etidye ak Zanmi, ak plis ankò—tout pou gratis.

Telechaje Ap Bib gratis la


Helpful links:
Li Bib la sou Entènèt – Kreyòl Ayisyen

Senyè a se gadò mwen

Senyè a se gadò mwen

1  
Senyè a se gadò mwen, mwen p’ap janm manke anyen.

2  
Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m bwè.

3  
Li fè m reprann fòs. Li fè m mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li.

4  
Menm lè m’ape pase anba lonbray lanmò, Mwen p’ape pè anyen, Paske, Senyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak pwoteksyon ou ki fè kè m’ pa kase.

5  
Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m yo. Ou resevwa m, ou fè kè m kontan ou ban m tou sa m bezwen.

6  
Wi, mwen konnen w’ap toujou renmen m, w’ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m. Se lakay ou m’ap rete tout tan tout tan.

Psalm 23 in Haitian

Psalm 23 in English