BibleProject: Omówienia ksiąg : Nowy Testament: 1 List do Tesaloniczan – 2 List do Tymoteusza

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: 1 List do Tesaloniczan

Omówienie: 2 List do Tesaloniczan

Omówienie: 1 List do Tymoteusza

Omówienie: 2 List do Tymoteusza

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament: Objawienie Jana

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: Objawienie Jana, część 1 (rozdziały 1-11)

Omówienie: Objawienie Jana, część 2 (rozdziały 12-22)

Psalmy 23: PAN jest moim Pasterzem

1  
PAN jest moim Pasterzem, Niczego mi nie braknie.

2  
Pasie mnie na zielonych łąkach, Prowadzi nad spokojne wody

3  
Orzeźwia moją duszę, A ze względu na swoje imię Idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości.

4  
I choćbym nawet szedł Doliną cienia śmierci, Zła się nie przestraszę — Przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij Są mi źródłem pociechy.

5  
Zastawiasz przede mną stół Na oczach moich wrogów, Namaszczasz olejkiem mą twarz, A mój kielich już pełniejszy być nie może.

6  
Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok Przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu PANA Na długo.

Psalm 23 in Polish

Psalm 23 in English

BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Rzymian – Kolosan

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: List do Rzymian, część 1 (rozdziały 1-4)

Omówienie: List do Rzymian, część 2 (rozdziały 5-16)

Omówienie: 1 List do Koryntian

Omówienie: 2 List do Koryntian

Omówienie: List do Galatów

Omówienie: List do Efezjan

Omówienie: List do Filipian

Omówienie: List do Kolosan

Weź swój krzyż

Weź swój krzyż

Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj Mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Marka 10:21-22

Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie i dobrą nowinę, ocali ją.

Marka 8:34-35

Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie wart.

Mateusza 10:38

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.Żyję już nie ja — żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie.

Galacjan 2:20

Następnie zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją, każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla Mnie — ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił?

Łukasza 9:23-25

Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił.

Łukasza 22:42-43

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami.

Galacjan 5:24

Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie — ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, ze swoimi aniołami. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów .

Mateusza 16:24-27

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.

Rzymian 8:18

Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.

Jakub 1:12