BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Łukasza – Dzieje Apostolskie

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 1 (rozdziały 1-9)

Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 2 (rozdziały 9-24)

Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 1 (rozdziały 1-12)

Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 2 (rozdziały 13-28)

BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Mateusza – Jana

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 1 (rozdziały 1-13)

Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 2 (rozdziały 14-28)

Omówienie: Ewangelia Marka

Omówienie: Ewangelia Jana, część 1 (rozdziały 1-12)

Omówienie: Ewangelia Jana, część 2 (rozdziały 13-21)

Ja jestem światłem świata

Ja jestem światłem świata

Jezus znów skierował do nich słowa: Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.


Jana 8:12

Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło; zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok.


Izajasza 9:1

PAN moim światłem i moim zbawieniem — Kogo mam się bać? PAN zabezpieczeniem mojego życia, Więc przed kim mam drżeć?


Psalmy 27:1

Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa.


2 Koryntian 4:6

Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.


Rzymian 8:10-11

Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak — światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła


Efezjan 5:8

Jeśli jednak żyjemy w Świetle, tak jak On sam jest w Świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy — przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.


1 Jana 1:7-9

Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie.


Mateusza 5:14-16

Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.


Jana 1:5

Popularne fragmenty Biblii – Marca 2021 – A mój lud…

Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia.


2 Tymoteusza 1:7

Gdy zamknę niebiosa, tak że nie będzie deszczu, lub gdy rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, lub gdy ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to Ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię.


2 Kronik 7:13-14

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą,nie lękaj się, bo Ja jestemtwoim Bogiem!Wzmocnię cię — tak, ześlę ci pomoc.Wesprę cię prawicą mejsprawiedliwości!


Izajasza 41:10

Pójdź, mój ludu, wejdź do swych pokojów!Zamknij za sobą swoje drzwii ukryj się na małą chwilkę —aż przeminie gniew!Bo oto PAN wychodzi ze swego miejsca,by dochodzić win mieszkańców ziemi.Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelanąi już nie będzie skrywaćswych pomordowanych.


Izajasza 26:20-21

ז Sięgając do niej pamięcią,wciąż liczę na to jedno:ח Niewyczerpane są dowody łaski PANA,Jego miłosierdzie nie ustaje.ח Co rano daje o sobie znać na nowo —wielka jest Twoja wierność.ח PAN jest moim działem — mówię to z przekonaniemi w Nim pokładam nadzieję.


Treny 3:21-24

Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.


Jakub 1:12

Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu.


Hebrajczyków 13:16

Ten, kto mieszka pod osłoną NajwyższegoI nocuje w cieniu Wszechmocnego,Zwraca się do PANA:Moje schronienie i moja twierdzo!Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.


Psalmy 91:1-2

Zupełnie nowa funkcja: Odkryj

Odkryj

Przedstawiamy funkcję: Odkryj

Czasem, gdy czytasz lub słuchasz niektórych wersetów Biblii zastanawiasz się: Co to znaczy? Kto to napisał i dlaczego? Jak mogę zastosować te słowa w moim życiu?

Nasz nowa funkcja „Odkryj” może ci pomóc!

Wystarczy dotknąć nowej ikony „Odkryj”, jeśli tylko jest widoczna w Czytniku Biblii (Odkryj), a zobaczysz dodatkową treść, która pomoże ci doświadczyć Słowa Bożego na inne sposoby. Funkcja „Odkryj” jest już dostępna wraz z filmami od naszych partnerów z LUMO!

Wypróbuj funkcję „Odkryj” już dziś. Niech wzbogaci ona czas, który spędzasz ze Słowem Bożym.

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

2 Tymoteusza 3:16

Wypróbuj