Bożonarodzeniowe wersety biblijne

Bożonarodzeniowe wersety biblijne

Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy rodząca urodzi, i pozostali Jego bracia powrócą do synów Izraela.

Micheasza 5:2

Dlatego sam Pan da wam znak: oto panna pocznie i urodzi syna, i da mu na imię Immanuel.

Izajasza 7:14

Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona Syna i dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów.

Mateusza 1:20-21

Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Jana 3:16

Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości — od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość PANA Zastępów.

Izajasza 9:6

Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas — i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca.

Jana 1:14

Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał Prawu, aby wykupić żyjących pod Prawem i umożliwić nam usynowienie.

Galacjan 4:4-5

Przestańcie się bać — uspokoił ich anioł — właśnie ogłaszam wam wielką radość! Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest Nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida.

Łukasza 2:10-11

I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym.

Łukasza 2:13-14

Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania Dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam Dziecko wraz z Jego matką Marią, upadli przed Nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą.

Mateusza 2:9-12

Plany czytania Biblii – Listopada 2019

Podnoszę wzrok w stronę gór

Psalm 121 - I will life up my eyes to the hills

1  
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc?

2  
Pomoc ześle mi PAN, Stwórca nieba i ziemi.

3  
On nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże.

4  
Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który jest stróżem Izraela.

5  
PAN twoim stróżem, PAN twoim cieniem przy twym prawym boku.

6  
Słońce nie będzie razić cię za dnia, A księżyc nie zaszkodzi nocą.

7  
PAN strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie twojej duszy.

8  
PAN strzec będzie twoich wyjść i powrotów — Teraz i na wieki.

Psalm 121 in Polish

Psalm 121 in English

Plany czytania Biblii – Października 2019

Przestańcie martwić się o życie

Przestańcie martwić się o życie

25  
Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić; a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie?

26  
Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one?

27  
Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę?

28  
A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą

29  
a mówię wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich.

30  
Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary?

31  
Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy?

32  
O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

33  
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

34  
Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.

Matthew 6 in Polish

Matthew 6 in English