Plany czytania Biblii – Listopada 2019

Podnoszę wzrok w stronę gór

Psalm 121 - I will life up my eyes to the hills

1  
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc?

2  
Pomoc ześle mi PAN, Stwórca nieba i ziemi.

3  
On nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże.

4  
Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który jest stróżem Izraela.

5  
PAN twoim stróżem, PAN twoim cieniem przy twym prawym boku.

6  
Słońce nie będzie razić cię za dnia, A księżyc nie zaszkodzi nocą.

7  
PAN strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie twojej duszy.

8  
PAN strzec będzie twoich wyjść i powrotów — Teraz i na wieki.

Psalm 121 in Polish

Psalm 121 in English

Plany czytania Biblii – Października 2019

Plany czytania Biblii – Września 2019

Plany czytania Biblii – Sierpnia 2019