Tурли синовларга дучор бўлганингизда ўзингизни бахтли деб билинглар

Tурли синовларга дучор бўлганингизда ўзингизни бахтли деб билинглар

2  
Эй биродарларим, турли синовларга дучор бўлганингизда ўзингизни бахтли деб билинглар.

3  
Ахир, имонингиз синалганда, сизлар сабр–тоқат қилишни ўрганасизлар. Бу ўзингизга ҳам аён.

4  
Ҳар қандай вазиятда сабр қилишни ўрганинглар, шунда етук, бекаму кўст, комил инсон бўласизлар.

5  
Агар бирортангизга донолик етишмаса, Худодан сўранг, У беради. Чунки сўраганларнинг ҳаммасига Худо сахийлик билан, беминнат беради.

6  
Шу боис умидингизни фақатгина Худога боғлаб, имон билан сўранг. Иккиланманг, чунки Худога сидқидилдан ишонмаган киши гўё денгиз тўлқинига ўхшайди, шамол қайси томонга эсса, тўлқин ўша томонга қараб йўналади.

7  
Бундай одам Эгамиздан бирор нарса оламан деб умид қилмасин.

8  
У Худога таянмагани учун ҳаётида беқарор, ўзгарувчан бўлади.

9  
Ночор аҳволдаги биродар Худонинг назарида юксак эканлигидан хурсанд бўлсин.

10  
Бой биродар эса Худога муҳтож эканлигидан шодлансин. Чунки ўз бойлигига таянган киши дашт гулидай хазон бўлади.

11  
Қуёш жазирама иссиғи билан даштнинг ўт–ўланларини қовжиратиб юборади. Гулларнинг гўзаллиги йўқолиб, хазон бўлади. Бойлик орқасидан қувиб, давлатига таянганлар ҳам худди шу сингари нобуд бўлишади.

12  
Синовларга бардош берган одам бахтлидир. Чунки у синовдан ўтгач, ҳаёт тожи билан тақдирланади. Бундай тожни Худо Ўзини севганларга ваъда қилган.

James 1 in Uzbek

James 1 in English

Йўлларингни топширгин Эгамизга

Йўлларингни топширгин Эгамизга

1  
Фосиқларга ғайирлик қилмагин, Бадкирдорларга ҳасад қилмагин.

2  
Улар майсадай тезда қуриб қолади, Ям–яшил ўтдай тезда сўлиб қолади.

3  
Эгамизга умид боғлаб, яхшилик қилгин, Шу юртда яшаб, ҳаловат топгин.

4  
Эгамизни ўзингнинг шодлигинг деб бил, Кўнглингдаги орзуларингга У етказади.

5  
Йўлларингни топширгин Эгамизга, Ишон Унга, У мадад беради.

6  
Солиҳлигингни У тонг каби порлатади, Ҳақлигингни кундузги қуёш каби қилади.

7  
Сабрли бўл, мунтазир бўл Эгамизга, Ғайирлик қилмагин йўлларини топганларга, Фосиқ ниятларин амалга оширганларга.

8  
Ғазабдан ўзингни тий, қаҳрдан қайтгин, Ич–этингни ема, бу фақатгина зарарга олиб боради.

9  
Ёвузлар йўқ қилиб ташланади, Эгамиздан умидворлар юртга эгалик қилади.

10  
Тез орада фосиқларнинг куни битади, Сен ҳар қанча қидирмагин, Уларни бу ердан топа олмайсан.

11  
Беозорлар эса юртга эгалик қилади, Мўл бахт–саодатдан баҳраманд бўлади.

Psalm 36 in Uzbek

Psalm 37 in English