Пляны чытаньня – Кастрычніка 2019

Пляны чытаньня – Ліпеня 2019

Зь вялікай радасьцю прымайце калі ўпадаеце ў розныя выпрабаваньні

Зь вялікай радасьцю прымайце калі ўпадаеце ў розныя выпрабаваньні

2  
Зь вялікай радасьцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаваньні

3  
ведаючы, што выпрабаваньне вашай веры робіцца цярплівасьцю

4  
а цярплівасьць павінна мець дасканалае дзеяньне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, бязь ніякай пахібы.

5  
Калі ж каму-небудзь з вас не хапае мудрасьці, хай просіць у Бога, Які дае ўсім проста і без дакораў, – і дасца яму.

6  
Але няхай просіць зь вераю, і зусім не сумняваецца, бо хто сумняваецца, падобны да марское хвалі, якую гоніць і распырсквае вецер

7  
Хай не спадзяецца такі чалавек атрымаць што-небудзь ад Госпада.

8  
Чалавек двудушны – ня цьвёрды на ўсіх шляхах сваіх.

9  
Хай славіцца пакорлівы брат у высокасьці сваёй

10  
а багаты ў пакоры сваёй, бо ён мінецца, бы краска ў траве

11  
узыходзіць сонца, настае сьпёка, і высушвае траву, краска яе ападае, прападае хараство яе; так вяне і багаты ў шляхах сваіх.

12  
Дабрашчасны чалавек, які вытрывае выпрабаваньне, бо пасьля выпрабаваньня ён атрымае вянок жыцьця, які паабяцаў Гасподзь тым, хто любіць Яго.

James 1 in Belarusian

James 1 in English

Пляны чытаньня – Чэрвеня 2019

Госпаду перадай дарогу тваю

Госпаду перадай дарогу тваю

1  
Псальма Давідава. Ня гневайся на злачынцаў, не зайздросьці несправядлівым

2  
бо яны, як трава, неўзабаве скошаны будуць, і як былінка зялёная, завянуць.

3  
Спадзявайся на Госпада і рабі дабро; жыві на зямлі і праўды трымайся.

4  
Суцяшайся Госпадам, і Ён спраўдзіць жаданьні сэрца твайго.

5  
Госпаду перадай дарогу тваю, і на яго спадзявайся, і Ён зробіць

6  
і выведзе, як сьвятло, праўду тваю, і справядлівасьць тваю, як полудзень.

7  
Скарыся Госпаду і на Яго спадзявайся. Не зайздросьці таму, каму шчасьціць у дарозе ягонай, чалавеку хітрамыснаму.

8  
Перастань гневацца і пакінь запальчывасьць; ня імкніся рабіць благое

9  
бо хто робіць благое, будзе зьнішчаны, а хто спадзяецца на Госпада, зямлю ўспадкуе.

10  
Яшчэ трохі, і злачынца ня стане; паглядзіш на месца ягонае, і няма яго.

11  
А пакорныя зямлю ўспадкуюць, і ўраскошуюцца спакоем вялікім.

Psalm 36 in Belarusian

Psalm 37 in English