Kinh Thánh Giáng Sinh

Kinh Thánh Giáng Sinh

Vì thế, Ngài sẽ phó chúng Cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con, Và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về Với con cái Y-sơ-ra-ên.

Mi-chê 5:2

Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Ê-sai 7:14

Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Ma-thi-ơ 1:20-21

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 3:16

Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, Và nền hòa bình sẽ vô tận Trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, Để lập vững và duy trì vương quốc ấy Trong công lý và sự công chính, Từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân Sẽ thực hiện điều ấy!

Ê-sai 9:6

Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.

Giăng 1:14

Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.

Ga-la-ti 4:4-5

Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.

Lu-ca 2:10-11

Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

Lu-ca 2:13-14

Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Ma-thi-ơ 2:9-12

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 11 2019

Tôi ngước mắt lên trên núi

Psalm 121 - I will life up my eyes to the hills

1  
Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?

2  
Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va Là Đấng dựng nên trời và đất.

3  
Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

4  
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ.

5  
Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.

6  
Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

7  
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi.

8  
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi Khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

Psalm 121 in Vietnamese

Psalm 121 in English

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 10 2019

Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì

Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì

25  
Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?

26  
Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?

27  
Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?

28  
Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ

29  
nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy.

30  
Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con?

31  
Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’

32  
Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con.

33  
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.

34  
Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.”

Matthew 6 in Vietnamese

Matthew 6 in English