Giáng Sinh

Khí giới của tín đồ Đấng Christ

Ê-phê-sô 6:10-18

10  
Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.

11  
Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ.

12  
Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.

13  
Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

14  
Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính

15  
mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an

16  
luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ.

17  
Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.

18  
Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.

Ephesians 6 in Vietnamese

Ephesians 6 in English

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 11 2020

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 10 2020

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 9 2020