Ang magagandang bahagi ng 2020 … sa isang snapshot 📸

2020 Snapshot sa telepono

Tingnan kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay!

Habang nananabik ka sa mga gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo sa 2021, sandaling huminto at pag-isipan ang lahat ng nagawa Niya sa 2020. Paano ka naging malapit sa Diyos sa taong ito?

Ang iyong YouVersion Snapshot ay isang mahusay na paraan upang malaman ito. Ipinapakita nito sa iyo kung gaano karaming Mga Gabay ang iyong nakumpleto, mga talata na iyong na-haylayt, Mga Bersikulong Larawan na iyong nilikha, at marami pang iba. At napakadaling ibahagi nito sa iyong mga kaibigan!

Tingnan ang Snapshot

Icon ng Pagbibigay

Nag-iisip ka ba ng isang kaloob para sa pagtatapos ng taon?

Kapag nagbigay ka ng kaloob sa YouVersion para sa pagtatapos ng taon, tutulungan mo kaming matulungan ang mga tao sa buong mundo na mapalapit sa Diyos … kung kailan lubos na kailangan nila ito.

Maging bahagi sa pagbabago ng buhay.

Magbigay Ngayon >

Kumpletuhin ang mga Pinakamahuhusay na Gabay ng 2020

Taong tumitingin sa Mga Gabay sa telepono

Handa na para sa 2021? Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, nakita natin ang mas maraming taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion Bible App kaysa dati.

Habang naghahanda ka para sa isang bagong taon, pagnilayan ang ilan sa mga pangunahing paraan ng Diyos upang patibayin ang YouVersion Community sa taong ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa ilan sa mga pinaka-popular na Gabay ng 2020.

Tumingin pa ng ibang mga Gabay


Icon ng Pagbibigay

Anong Kontribusyon ang Iiwan Mo Ngayong 2020?

Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, binago ng Diyos ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka ng kaloob para sa katapusan ng taon sa YouVersion, makakatulong kang tiyakin na ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay maaaring makaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ni Jesus.

Magbigay Ngayon >

Bagong aparato? Magugustuhan mo ito:

Babaeng nasa telepono

Isipin ang tungkol sa makintab na bagong aparato na hindi mo na mahintay gamitin. Ang mga aparatong ito ay magpapadali sa ating buhay at makakatulong upang manatili tayong konektado sa mga taong mahal natin. Ngunit makakatulong din ang iyong mga aparato na manatiling konektado sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Kunin ang mga bagay na kakailanganin mo upang magkaroon ng espiritwal na paglago sa 2021 sa pamamagitan ng pag-iinstall ng mga app na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilyang hanapin ang Diyos araw-araw.

Filipino Bible App

Basahin o pakinggan ang Biblia, tuklasin ang mga pang-araw-araw na debosyonal, magbahagi ng mga kahilingan sa panalangin sa Mga Kaibigan, at higit pa.

I-download

Pambatang Bible App Jesus

Tulungan ang mga batang makisali sa 41 mga kuwento sa Biblia sa pamamagitan ng mga nakakatuwang animasyon at mga aktibidad na nakaka-engganyo.

I-download

Ang pinakamagandang bahagi? Ang YouVersion Bible App at Pambatang Bible App ay magagamit sa lahat ng mga aparatong ito:

Bible App at Pambatang Bible App sa mga aparato

Saan ka man pumunta, hayaan mong samahan ka ng Salita ng Diyos.

Mayroon ka na ng App
sa iyong mga aparato?

IBAHAGI ITO SA KAIBIGAN

Icon ng Pagbibigay

Pinasigla ka ba ng Salita ng Diyos sa taong ito?

Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, binago ng Diyos ngayong 2020 ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka ng kaloob para sa katapusan ng taon sa YouVersion, makakatulong kang tiyakin na ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay maaaring makaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ni Jesus.

Magbigay Ngayon >

✨ Maligayang Pasko!

Sapagkat isinilang ang isang sanggol para sa atin - Isaias 9:6 - Bersikulong Larawan

Luwalhati sa Diyos sa Kaitaasan!

2000 taon na ang nakakaraan, ang unang hininga ng isang sanggol ay nagdala ng isang kapana-panabik na pag-asa sa isang pagod na mundo. Ang hinaharap ng sangkatauhan ay nagbago magpakailanman nang ang kagalakan ay nag-anyo ng tao at nakita sa isang sabsaban.

Ngayon, ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ipinasadyang Bersikulong Larawan kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya.

At mula sa aming lahat sa YouVersion, nais namin kayong batiin ng isang Maligayang Pasko!

Ibahagi ang Larawan

Ang iyong pagkabukas-palad ay maaaring makatulong upang baguhin ang mga buhay. Narito kung paano:

Sa kabila ng mga pandaigdigang hamon sa taong ito, ginamit ng Diyos ang bawat sitwasyon upang mailapit ang mga tao sa Kanya. Bago pa man magsimula ang pandemya, ang Diyos ay inihanda na ang Kanyang Simbahan upang maging isang parola ng pag-asa at pagpapagaling sa isang nasasaktang mundo.

“Araw-araw ay gumigising ako at mayroon akong pananabik na kunin ang aking telepono upang makita kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang [YouVersion] ay tumulong upang mapanatiling maayos ang aking buhay at makapagbasa ako ng Salita ng Diyos araw-araw. Ito ay nagbibigay sa akin ng maraming maaaring pagnilayan, at ang iba’t-ibang mga salin na iniaalok ng YouVersion ay nagbigay sa akin ng mas malinaw na pag-unawa sa kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Natutuwa akong bahagi ako ng pagkilos na ito ng Diyos.

—Blessing, Nigeria

Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos, inilalapit ang mga tao sa Kanya—sa pamamagitan ng isang app—sa mga bilang na hindi pa natin nakita dati, sa isang taon na hindi natin inasahan.

Suportahan ang kilusan >

Ang panunumbalik ay nangyayari na.

Kahit na sa pinakamahirap na sandali ng ating mundo, ang ilaw ng Diyos ay lumiliwanag.

“Ang aking buhay ay naging isang rollercoaster hanggang sa ihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa akin. Nagbebenta ako ng droga para mabuhay at nalulong ako sa marami sa kanila. Pagod na akong mabuhay at naisip kong ang mundo ay magiging mas mabuting lugar na wala ako. Ngunit pagkatapos ng maraming hindi mapalagay na pag-iisip, nagpasya akong bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Marami na akong napuntahang tradisyonal na rehabilitation center, ngunit sa wakas ay napunta ako sa isang lugar na may programang batay sa pananampalataya. Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa sandaling napunta ako sa programa at nagsimulang saliksikin ang Kanyang Salita. Sa tuwing bubuksan ko ang YouVersion, ang ilaw ng Diyos ay lalong nagliliwanag at ang sintomas ng pagkalas mula sa droga ay nawala. Nang maglaon, inakay ako nito sa kinaroroonan ko ngayon—puno ng Kanyang Salita at apat na buwang malinis at walang pag-uudyok na gumamit o magbenta ng droga.”

—Justin, Amerika

Ang mga ito ay ilan lang sa mga kuwento. Ngayon, maglaan ng ilang sandali at pag-isipan ang iyong sariling paglalakbay. Nasaan ka noong una mong narinig ang tungkol sa YouVersion? Sa anong mga paraan ginamit ng Diyos ang YouVersion Bible App upang hikayatin ka?

May milyon-milyong mga tao sa buong mundo tulad nina Blessing at Justin—at tulad mo. At kapag nagbigay ka sa YouVersion, tutulungan mo kaming maabot sila.

Sa unang kalahati pa lamang ng 2020, ang YouVersion ay nakaranas ng 13% higit pang mga tao na nakikipag-ugnayan sa Biblia kaysa dati.

Hinahayaan kami ng iyong pagbibigay na masiguradong ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay makaranas ng kapangyarihan ni Jesus na nagpapabago ng buhay.

Pagbibigay sa Bible App

Ang Diyos ay binabago ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo kaming magbigay ng isang paraan para sa mga taong ito na makalapit sa Diyos…sa panahong kailangang-kailangan nila ito.

Huwag palampasin ang sandaling ito.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email