Nakikita namin ang Diyos na gumagawa ng mga nakamamanghang bagay.

Mga taong may overlay ng mapa

Ano kaya ang magiging hitsura para sa atin na makita ang kaharian ng Diyos at Kanyang kalooban sa mundo?

Nais naming makita ang mga tao mula sa bawat bansa at tribo at wika na mas napapalapit sa Diyos araw-araw. Lahat ng nilikha namin sa YouVersion, dinidisenyo namin upang makatulong na mangyari ito.

At gumagana ito: sa huling ilang buwan, nakita namin ang Diyos na inilalapit ang mas maraming tao upang kumonekta sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Nakita namin ang mga tao na naghahanap ng pag-ibig, kapayapaan, at katarungan sa Biblia, at pagkatapos ay ibinabahagi ang kanilang nakita sa iba, na may higit sa 40 milyong bersikulong naibahagi bawat buwan. Nakita namin ang mas marami pang pamilyang nagsusuri sa mga biblikal na katotohanan sa Pambatang Bible App. At, nakita namin ang milyon-milyong mga panalangin na napadagdag simula noong inilunsad ang Panalangin sa YouVersion sa panimulang bahagi ng taon.

Sa lahat ng mapagbigay naming mga katuwang at taga-suporta: Salamat. Ginagawa ninyong posible para sa amin na maipakita ang pag-asa at pagpapagaling ni Cristo sa isang mundong nasasaktan araw-araw. Ginagawa ninyo itong posible para sa mga taong tulad ni Gulshan na mahanap ang pag-asa sa Salita ng Diyos:

Gulshan S. <span>- Mumbai, India</span>

Gulshan S. – Mumbai, India

“Ang YouVersion ay isang bukal sa gitna ng disyerto. Pinayaman ng YouVersion ang espirituwal na buhay ko sa pamamagitan ng pang-araw-araw na bersikulo, at ng mga Gabay na punung-puno ng mga makadiyos na solusyon. Tinuruan ako ng YouVersion kung paanong manalangin at harapin ang mga problema, at patuloy akong tinutulungan.”

Hindi kami makapaghintay sa kung anong susunod Niyang gagawin.

Habang ang mga tao sa buong mundo ay humahanap ng pag-asa at direksyon, maaaring ito ang isa sa pinakamalaking pagkakataon —hindi lamang para baguhin ang ating mundo ngayon, kundi ang magkaroon ng pagkakaiba sa kawalang hanggan. Kaya’t manalanging kasama namin, at samahan kami sa gawaing ito nang pagtulong sa mga tao sa buong mundo upang makabuo sila ng isang espirituwal na ritmo ng paghahanap sa Diyos sa bawat araw.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Naghihintay ito sa iyo: 🏅

2020 Gitnang-Taong Hamon

May oras pa…

Gawin itong iyong sandali.

Anuman ang pinagdadaaanan mo ngayon, maaari ka laging lumapit sa Diyos. Hindi siya tumitigil sa paghihintay sa atin na ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya.

Ang Gitnang-Taong Hamon ay isang magandang paraan upang hanapin ang puso ng Diyos—at may oras pa upang sumali. Tumapos ng kahit isang araw ng isang Gabay sa 7 sunod-sunod na araw bago ang Hulyo 31, at makakamit mo ang isang eksklusibong badge.*

Samantalahin ang pagkakataon at magsimula na!

Kailangan pa ng Gabay?

Subukan mo ang isa sa mga ito:

Tumingin Pa ng mga Gabay


* Tingnan ang post na ito para sa lahat ng detalye sa Gitnang-Taong Hamon.

Nitong Gitnang-Taong Hamon, Tayo’y Muling Magpokus.

2020 Gitnang-Taong Hamon

Ano ang hitsura ng 2020 para sa iyo? Para sa nakararami sa atin, nitong nakaraang anim na buwan ay naging nakalilito at nakasisira ng loob—na may bahid ng hindi pagkakaisa, sakit, at pagkawala.

Kung ang walang katiyakan ng taong ito ay nagbigay sa iyo ng pakiramdam na malayo ka sa Diyos, hindi pa huli upang muling magpokus sa Kanya. Maaaring hindi natin alam kung ano pang mangyayari sa taong ito, ngunit makakaasa tayo sa mga katotohananang ito: na sasamahan tayo ng Diyos, at lalapit Siya sa atin kapag hinanap natin Siya.

Kaya ginagawa natin ang Gitnang-Taong Hamon: upang tulungan tayong muling ituon ang ating isip sa kung ano ang pinakamahalaga—ang Diyos at ang Kanyang Salita.


Paano Simulang ang Gitnang-Taong Hamon

Nakumpletong Araw ng Gabay

Makamit ang 2020 Gitnang-Taong Hamon Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kahit isang araw ng isang Gabay sa 7 sunod-sunod na araw sa buwan ng Hulyo.

Gitnang-Taong Hamon Badge

Upang masulit ang iyong Hamon, mag-imbita ng ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan na sumali sa iyo. At, siguraduhing walang makakaligtaang araw sa pamamagitan ng paggawa ng pang-araw-araw na paalala sa iyong mga setting ng Gabay.

Iyan nga! Handa ng magsimula? Pumili na ng iyong Gabay ngayon:

Tumingin Pa ng mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Ang isang paanyaya ay maaaring makapagbago ng buhay ng isang tao.

Bible App push notification

Logo ng Bible App

Biblia

ngayon

Nais ni Juan na magbasa ng isang Gabay kasama mo.

Bible App push notification

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamayanan…

Naligaw ng landas si Alex. Siya at ang kanyang asawa ay nakagawa na mga maling pagpapasiya, at sa huli ay nakaramdam sila na para bang wala na silang layunin sa buhay. Ngunit isang araw ay may nag-imbita kay Alex na sumali sa isang grupo ng Gabay sa Biblia sa YouVersion. Dahil sa imbitasyong ito, natuklasan ni Alex ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos, at ibinigay niya ang kanyang buhay kay Jesus. Isang taon ang nakalipas, ganoon din ang ginawa ng kanyang asawa.

“Ngayon, pinuno na ako ng isang grupo ng Gabay sa Biblia sa YouVersion, ako at ang aking asawa ay nagbabasa ng Kanyang Salita araw-araw nang magkasama, at kasali pa rin ako sa pareho grupo ng Gabay sa YouVersion… ngunit sila na ngayon ay mga kapatid ko kay Cristo at mga malalapit na kaibigan.”
— Alex

Pag-aasawa

Kapag inimbitahan mo ang isang tao na kumumpleto ng isang Gabay sa Biblia kasama mo, inaanyayahan mo silang maranasan ang nakapagpapabago ng buhay na kapangyarihan ng  Salita ng Diyos.

Ngayon, magsimula ng isang Gabay Kasama ng mga Kaibigan at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong puno ng pananampalatayang desisyon na sundan Siya habang gumagawa ng mga alagad.

Magsimula ng Gabay Kasama ng Mga Kaibigan

Ipagdiwang ang ginagawa ng Diyos!

Babaeng nasa parang

Paparating ang isang panibagong panahon…

Anuman ang naganap sa iyong taong hanggang sa kasalukuyan, naniniwala kaming may gustong gawing bago ang Diyos. At dahil patuloy ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, mahaharap mo ang kahit anong panahon nang may buong katiyakan na lulubusin ng Diyos ang pinasimulan Niya sa iyo.

Panandaliang tumigil upang ipagdiwang ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbahagi ng isang Bersikulong Larawan na tumatak sa iyo sa iyong mga kaibigan at pamilya.

Magbahagi ng Bersikulong Larawan