Ipinapakilala ang Arawang Pampasigla

Nais ng Diyos na pasiglahin ang ating mga kaluluwa araw-araw.

At, kapag nakagawian na nating makipag-ugnayan sa Kanya, pupunuin Niya tayo ng mas higit na kapayapaan, pagmamahal, at kagalakan.

Tuklasin ang bagong Arawang Pampasigla sa loob ng YouVersion

Arawang Pampasigla

Matatagpuan sa pinakabagong update ng app, ang Arawang Pampasigla na pinagsama-sama ang mga napapanahon at mahahalagang nilalaman sa Biblia na nasa iyong Home Screen tab.

Habang kinukumpleto mo ang Arawang Pampasigla, maaari mong subaybayan ang iyong pagsulong para sa araw na ito at idagdag sa iyong Arawang Pampasigla Streak—ang bilang ng mga magkakasunod na araw na nakumpleto mo ang iyong Arawang Pampasigla.

Arawang Pampasigla Streak

Hindi pinapalitan ng Arawang Pampasigla Streak ang iyong kasalukuyang Streak—isa lamang itong bagong paraan upang mailarawan ang iyong gawi sa paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion.

Streak

Kunin ang Iyong Arawang Pampasigla Badge

Kumpletuhin ang Arawang Pampasigla at makakuha ng eksklusibong Badge—at patuloy na iangat ang antas ng iyong Badge habang nagpapatuloy ka.

Arawang Pampasigla Badge

Subukan ang Arawang Pampasigla

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ipinakikilala ang Mga Kuwento sa Bersikulo ng Araw

Icon ng Mga Kuwento sa Bersikulo ng Araw sa harap ng paglubog ng araw sa bundok

Marahil ay nakita mo na ang Bersikulo ng Araw sa iyong YouVersion Home feed. Marahil nabasa mo na ito at ninais mong maging mas malalim pa.

Ngayon, gamit ang Mga Kuwento sa Bersikulo ng Araw, magagawa mo na ito.

Tumigil, magdasal, at alamin ang tungkol sa pang-araw-araw na Bersikulo ng Araw sa pamamagitan ng isang maayos at ginabayang karanasan—ngayon sa iyong Home feed.

Pagnilay-nilayan ang mga tanong na idinisenyo upang tulungan kang mag-isip nang praktikal tungkol sa Banal na Kasulatan. Magkaroon ng isang na tapat na pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na panalangin, na pwedeng i-save sa iyong Listahan ng Panalangin. Magtapos sa pamamagitan ng pag-save at pagbabahagi ng Larawan ng Bersikulo ng Araw, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga pinakamalalapit sa iyo.

Subukan Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Bagong Aparato? Huwag Kalimutang I-install ang YouVersion

Tao sa telepono

Isipin ang tungkol sa bago at maningning na aparatong hindi mo na mahintay gamitin. Ang mga aparatong ito ay magpapadali sa ating buhay at makakatulong upang manatili tayong konektado sa mga taong mahal natin. Ngunit makakatulong din ang iyong mga aparato na manatiling konektado sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Kunin ang mga bagay na kakailanganin mo upang magkaroon ng espiritwal na paglago sa 2022 sa pamamagitan ng pag-iinstall ng mga app na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilyang hanapin ang Diyos araw-araw.

Filipino Bible App

Basahin o pakinggan ang Biblia, tuklasin ang mga pang-araw-araw na debosyonal, magbahagi ng mga kahilingan sa panalangin sa Mga Kaibigan, at higit pa.

I-download

Pambatang Bible App Jesus

Tulungan ang mga batang makisali sa 41 mga kuwento sa Biblia sa pamamagitan ng mga nakakatuwang animasyon at mga aktibidad na nakaka-engganyo.

I-download

Saan ka man pumunta, hayaan mong samahan ka ng Salita ng Diyos.

Mayroon ka na ng App
sa iyong mga aparato?

Ibahagi Ito sa isang Kaibigan

Icon ng Pagbibigay

Pinasigla ka ba ng Salita ng Diyos sa taong ito?

Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, binago ng Diyos ngayong 2021 ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka ng kaloob para sa katapusan ng taon sa YouVersion, makakatulong kang tiyakin na ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay maaaring makaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ni Jesus.

Magbigay Ngayon >

I-download ang The Bible App

Kumuha ng libreng Biblia

para sa iyong telepono,
tablet, at computer


I-download ang The Bible App

Mahirap manatiling nakasentro sa Diyos at sa Kanyang Salita. Kaya ang libreng YouVersion Bible App ay nagbibigay sa iyo ng mga kakailanganin mo sa paghahanap sa puso ng Diyos araw-araw: makinig sa mga audio na Biblia, lumikha ng mga Panalangin, mag-aral kasama ang mga Kaibigan, tuklasin ang 2,000+ na salin ng Biblia, at higit pa. Ngayon ay nasa higit sa 400 milyong device sa buong mundo!

I-download ang The Bible App

Bagong aparato? Magugustuhan mo ito:

Babaeng nasa telepono

Isipin ang tungkol sa makintab na bagong aparato na hindi mo na mahintay gamitin. Ang mga aparatong ito ay magpapadali sa ating buhay at makakatulong upang manatili tayong konektado sa mga taong mahal natin. Ngunit makakatulong din ang iyong mga aparato na manatiling konektado sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Kunin ang mga bagay na kakailanganin mo upang magkaroon ng espiritwal na paglago sa 2021 sa pamamagitan ng pag-iinstall ng mga app na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilyang hanapin ang Diyos araw-araw.

Filipino Bible App

Basahin o pakinggan ang Biblia, tuklasin ang mga pang-araw-araw na debosyonal, magbahagi ng mga kahilingan sa panalangin sa Mga Kaibigan, at higit pa.

I-download

Pambatang Bible App Jesus

Tulungan ang mga batang makisali sa 41 mga kuwento sa Biblia sa pamamagitan ng mga nakakatuwang animasyon at mga aktibidad na nakaka-engganyo.

I-download

Ang pinakamagandang bahagi? Ang YouVersion Bible App at Pambatang Bible App ay magagamit sa lahat ng mga aparatong ito:

Bible App at Pambatang Bible App sa mga aparato

Saan ka man pumunta, hayaan mong samahan ka ng Salita ng Diyos.

Mayroon ka na ng App
sa iyong mga aparato?

IBAHAGI ITO SA KAIBIGAN

Icon ng Pagbibigay

Pinasigla ka ba ng Salita ng Diyos sa taong ito?

Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, binago ng Diyos ngayong 2020 ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka ng kaloob para sa katapusan ng taon sa YouVersion, makakatulong kang tiyakin na ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay maaaring makaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ni Jesus.

Magbigay Ngayon >