Gusto mo bang tumulong?

Mga kamay na may hawak na kumikinang na globo

Paano ka magagamit ng Diyos?

Kapag ibinahagi mo ang app o nagbigay sa YouVersion, ikaw ay nagbibigay ng pag-asa sa milyun-milyong tao sa buong mundo.

Narito ang ilang paraan na tinutulungan ng YouVersion ang mga tao na kumonekta sa Diyos at makahanap ng pag-asa sa Kanyang Salita:


Mga Biblia at Mapagkukunan ng Ukrainian

Sa napakahirap na panahong nangyayari sa Ukraine, ang kabuuang aktibidad sa paghahanap sa YouVersion ay nadoble.

Habang dumarami ang paghahanap ng pag-asa, pagkabalisa, at kapayapaan, ang mga Ukrainian ay nakakonekta sa Salita ng Diyos sa gitna ng kanilang sakit at damdamin.

Mabilis na nakatugon ang ating pangkat na may kapamaraanan upang magbigay ng pag-asa sa loob lamang ng ilang araw:

  • Ang unang Ukrainian Audio na Biblia sa YouVersion
  • Mga bagong mapagkukunan na Pambatang Bible App
  • Isang Panalangin para sa Kaginhawaan, pagtitipon ng mga tao sa panalangin para sa Ukraine
  • Patuloy na panghihikayat sa ating Ukrainian na komunidad sa pamamagitan ng mga email at mga abiso

41 na mga Bagong Wika ng Biblia sa 2022

Alam mo bang nag-aalok ang YouVersion ng mga Biblia sa mahigit 1,800 wika? At, ngayong 2022, nagdagdag tayo ng 41 na bagong wika ng Biblia para sa ating karanasan sa app.

Dahil sa kabutihang-loob ng ating Komunidad at mga kasamahan sa paglalathala ng Biblia, naibibigay natin ang karanasang ito sa mas maraming tao.


Gumagawa ang Diyos ng isang kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng YouVersion, at maaari kang maging bahagi nito!

Ang iyong suporta ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao.

Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos sa kung ano ang ibinigay Niya sa atin, magagawa Niya ang higit pa sa ating naiisip.

Magbigay Ngayon

Ang pinakamadaling paraan para mag-ambag sa ating
misyon ay sa pamamagitan ng pag-set up ng umuulit na kaloob.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Sa Nakalipas na 5 taon…

Biblia para sa Lahat

BIBLIA
PARA SA
LAHAT

Papalapit na tayo sa lahat.

Mula noong 2017, ang ating Komunidad sa YouVersion ay bukas-palad na nagbigay sa Biblia para sa Lahat—isang kampanyang nakatuon sa pagbibigay ng paraan sa bawat taong makabasa ng ilang bahagi ng Banal na Kasulatan sa kanilang sariling wika pagsapit ng 2033.

Sa nakalipas na 5 taon, ang ating Komunidad ay nag-ambag sa mga proyekto sa pagsasalin ng Biblia para sa 94 na wika sa 35 na bansa, kabilang ang mga proyekto para sa:

  • Mga Wikang Pasenyas
  • Mga binibigkas na wika na walang nakatitik na anyo

Ngunit, hindi tayo tumitigil. Mahigit 3,000 wika pa rin ang nangangailangan ng pagsasalin ng Biblia. Sama-sama, maibibigay natin ang Biblia sa Lahat.

Maging bahagi ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ngayon. Maging 20 piso o 200 piso man ito, maaaring magdulot ng pagbabago ang iyong kaloob!

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.

Bawat 3 segundo nangyayari ito sa YouVersion…

Taong gumagamit ng phone

Huwag palampasin ang sandaling ito.

Inaasahan naming kapag binuksan mo ang YouVersion, mararamdaman mong tila ito ay ginawa para lamang sa iyo.

At, ito nga.

Ngunit maaaring hindi mo nalalaman na milyun-milyong tao sa buong mundo ang ganito rin ang nadarama.

Dahil sa kabutihang-loob ng ating mga kasama sa paglalathala ng Biblia, nag-aalok ang YouVersion ng mga Biblia sa mahigit 1,800 na wika upang makarating sa mga tao ang Banal na Kasulatan sa wikang madalas nilang ginagamit.

At, ngayong taon,

ang ating pandaigdigang Komunidad ay nakapagbasa ng katumbas ng buong Biblia

bawat 3 segundo.

Pagbilang ng tirang sandali

Ngunit, milyun-milyong tao pa rin ang hindi nakaaalam na ang Salita ng Diyos ay nasa isang tapik lamang…

Sa buong mundo, naghahanap ang mga tao ng pag-asa, kaginhawahan, at kapayapaan. Kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo kaming iugnay ang mga taong ito sa Salita ng Diyos.

Magbigay Ngayon

Ang pinakamadaling paraan para mag-ambag sa ating
misyon ay sa pamamagitan ng pag-set up ng umuulit na kaloob.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang iyong pinaglalaanan?

Tao sa telepono

Sama-sama, maaari natin hubugin ang hinaharap.

Kaya’t ating ituon ang ating mga mata hindi sa kung ano ang nakikita, bagkus sa kung ano ang hindi nakikita, sapagkat ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan.

2 MGA TAGA-CORINTO 4:18

Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas, ating ipinagdiwang ang 500 milyon pag-install ng YouVersion. Ang numerong iyon ay nangangahulugang daan-daang libong mga tao—mula sa iba’t-ibang bansa, nagsasalita ng iba’t-ibang mga wika—ay nasa paglalakbay papalapit sa Diyos … bawat segundo.

00:01

Sa loob ng Isang segundo…

2 mga tao ang nag-install ng YouVersion

1,179 mga tao ang nagbukas ng kabanata ng Biblia

227 mga tao ang nakinig ng kabanata sa audio

4 na tao ang nagsimula ng Gabay sa Biblia

11 mga tao ang nagbahagi ng mga talata sa social media

Iyan ang nangyayari sa loob ng ISANG segundo, bawat segundo, ng bawat araw.

Habang ipinagdiriwang natin ang kahulugan ng mga numerong iyon, alam natin na mayroon pang bilyon na mga tao sa buong mundo ang hindi pa konektado sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang YouVersion ay nasa isang misyon upang baguhin iyon, at nais ka naming anyayahan upang maging bahagi nito.

Kung sa iyong palagay sa isang segundo na ang iyong kontribusyon ay walang epekto—na ang bahagi mo ay hindi mahalaga—alalahanin mo kung ano ang ginawa ng Diyos doon sa bawat segundong iyon: Siya ay nagbabago ng mga buhay sa buong mundo, bawat isang segundo, ng bawat isang araw.

Sa nalalapit na pagsasara ng 2021, inaanyayahan ka namin na ituon ang iyong mga mata sa mga hindi mo nakikita. Gawing makabuluhan ang bawat segundo sa pamamagitan ng paglalaan para sa walang hanggan.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Magbigay sa isang bagay na nagbibigay ng pag-asa

Mapa ng Daigdig

Kung ikaw ay makakatulong na baguhin ang mundo… gagawin mo ba?

Ang pagbibigay ng pag-asang masusumpungan sa Salita ng Diyos ay isa sa pinakamagandang regalong maibibigay natin sa isang daigdig na nahaharap sa kawalan ng pag-asa.

At, ito ay isang regalong nakakapagbago ng lahat.

- Luis R.

“Alam ko ang Biblia, ngunit di ako kailanman nagkaroon ng pagkakataon basahin ito. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit nang simulan kong gamitin ang YouVersion App, naging mas madali ito. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga Gabay, nakaugalian kong magbasa ng Biblia sa araw-araw– at doon ko natuklasan na mayroong pagbabago sa aking buhay. Sa wakas ay naunawaan ko ang ginawa ni Jesus sa krus, at inanyayahan ko Siya sa aking buhay. Ang buong layunin ko sa buhay ay nagbago. Nais kong pasalamatan ang YouVersion sa paghatid ng Salita ng Diyos at pagbabahagi nito sa milyun-milyong tao sa buong mundo.”

– Luis R.

Mayroong daan-daang milyong taong tulad ni Luis sa YouVersion Community, at hinuhubog ng Diyos ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang Salita ng Diyos ay buhay at aktibo … at binabago nito ang mga taong katulad mo.

Ngunit sa bawat tao sa ating pamayanan na lumalapit sa Diyos, mayroong isang tao sa labas ng ating Pamayanan ang hindi pa nakakaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang Salita. Ikaw ay maaaring makatulong upang mabago ito…

Ngayong Giving Tuesday, gumawa ng agarang epekto na may walang hanggang kaibahan.

Isipin ang tungkol sa pag-asa, kagalakan, at kapayapaan na natagpuan mo sa paglapit mo sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion. Mayroong milyun-milyong mga tao ang hindi pa nakakaalam na ang pinagkukunan na ito ay isang pindot na lamang Ngunit isipin kung anong pagbabago sa buhay ang magaganap kapag natagpuan nila ito.

Tumulong na isulong ang isang pandaigdigang kilusan sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng YouVersion.

Magbigay Ngayon

Pagkatapos mong magbigay, ibahagi sa social media kung paano ginamit ng Diyos ang YouVersion sa iyong buhay, gamitin ang hashtag na #GivingTuesday, at i-tag kami @YouVersion.