Isang Panalangin para sa Bagong Simula

Taong nananalangin

O Diyos,

Ako ay nasasabik para sa isang bagong taon, at nais kong harapin ito nang may katapangan at lakas ng loob. Ngunit kung ako ay magiging tapat, hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari sa darating na taon—at iyon ay nakakabalisa.

Siyasatin Mo ako, O Diyos, at papanariwain Mo ang aking puso.

Mangyaring tulungan akong isuko ang aking mga inaasahan para sa taong ito. Baguhin Mo ang aking isip habang ako ay lumalapit sa Iyo.

Siyasatin Mo ako, O Diyos at iayon ang aking puso sa Iyo.

Sa aking pagpapatuloy ng mga plano Mo para sa akin, hayaan mong alalahanin ko ang mga bagay na tinulungan Mo akong mapagtagumpayan.

Siyasatin Mo ako, O Diyos, at hilumin ang aking puso.

Anuman ang mangyari sa taong ito, alam kong hawak Mo ako. Walang imposible sa Iyo!

Papanumbalikin Mo ako, O Diyos, at gawin Mo akong bago.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

I-save ang Panalangin

Paano patuloy na mag-aral ng Biblia: 4 na mungkahi mula sa YouVersion

Taong nag-aaral ng Biblia

Ang pagsisimula ng bagong taon ay nagdadala ng maraming posibilidad, na ginagawa itong perpektong oras upang lumikha ng mga bagong gawi sa pagbabasa ng Biblia. Ngunit, ang mga kaabalahan, mga obligasyon sa pamilya, at magkasalungat na mga prayoridad ay maaaring gawing mahirap ang pag-aaral ng Kasulatan minsan.

Sa kabutihang palad, may mga hakbang na maaari mong gawin upang patuloy na basahin ang Salita ng Diyos.

Narito ang 4 na mungkahi para sa patuloy na pagbabasa ng Biblia na maaaring gawin sa YouVersion:

1. Gawing madaling tandaan

Ang pinakamadaling paraan upang lumikha ng isang bagong gawi ay sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa isang bagay na iyong palaging ginagawa. Kaya kung ang iyong unang ginagawa sa umaga ay ang pagkuha sa iyong telepono, subukang pagnilayan ang Bersikulo ng Araw ng YouVersion. Kapag iyong pinagsama ang isang bagong gawi sa isang nakasanayan na, nagbibigay ito sa iyong bagong gawi ng higit na “pananatili.”

Mungkahi: Gawin ang YouVersion na unang app na nakikita mo, at kumuha ng agarang pahintulot para sa Bersikulo ng Araw, sa pamamagitan ng pagpapagana sa widget ng Bersikulo ng Araw sa iyong telepono.

2. Gawin itong awtomatiko

Ang pinakamainam na paraan upang bumuo ng isang gawi ay ang magsimula lamang. At sa pagsisimula mo, huwag tumuon sa dami ng oras na ikaw ay nagbabasa o nakikinig sa Banal na Kasulatan, kundi tumuon lamang sa paggawa nito nang tuluy-tuloy. Kapag nakumpleto mo ang dalawang magkasunod na araw, gawin itong tatlo. Kapag nakumpleto mo na ang tatlong araw, subukan ang lima, at magpatuloy hanggang sa makabuo ka ng streak sa Biblia.

Kung nagsisimula kang bumuo ng isang tuloy-tuloy na gawi sa pagbabasa ng Biblia, pumili ng oras sa pag-aaral na angkop para sa iyo, at mag-set up ng mga pang-araw-araw na paalala upang maglaan ng oras sa Salita ng Diyos.

Mungkahi: Panatilihin ang iyong pagsulong sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong streak sa Biblia sa iyong YouVersion Home Feed. Maaari ka ring mag-set up ng mga Paalala sa Gabay, Panalangin, at Bersikulo ng Araw dito.

3. Manatiling may ugnayan

Mas malamang na patuloy kang mag-aaral ng iyong Biblia kung ito ay gagawin mong kasama ng isang taong nagmamalasakit sa iyong espirituwal na pag-unlad.

Ang Mga Gabay Kasama ng mga Kaibigan ay nag-aalok ng isang simple, madaling paraan upang matiyak ang iyong patuloy na pagbubuo ng iyong gawi sa pag-aaral ng Biblia.

Mayroong libu-libong mga Gabay sa YouVersion, kaya’t pumili lamang ng Gabay na interesado ka, at simulan ito kasama ng Mga Kaibigan. Sa pagtatapos ng bawat araw ng Gabay, bibigyan ka ng puwang para makipag-chat sa iyong Mga Kaibigan tungkol sa iyong natuklasan.

Mungkahi: Maaari kang gumawa ng Gabay kasama ang sinuman! Magbahagi lang ng link ng Gabay sa social media, o magbahagi ng Gabay sa isang tao sa loob ng app. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng Gabay, at sundin ang mga senyas upang imbitahan ang Mga Kaibigan na sumali sa iyo.

4. Gawin itong parang bago

Kung minsan, ang dahilan kung bakit tayo nananamlay sa pagbabasa ng Biblia ay dahil masyadong karaniwan ang ating ginagawa. Baguhin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa Biblia.

Kung ikaw ay karaniwang nagbabasa ng Kasulatan, subukang makinig sa audio na Biblia. Kung ikaw ay kadalasang nag-aaral ng Banal na Kasulatan sa isang partikular na bersyon, lumipat sa ibang bersyon sa loob ng isang buwan at tingnan kung may bagay na bago para sa iyo. O di kaya, subukang magbasa sa ibang pagkakaayos upang makakuha ng isang bagong pananaw.

Mga Mungkahi: Upang mas madaling maihambing ang mga bersyon ng Biblia, i-tap ang isang bersikulo, at pagkatapos ay piliin ang lalabas na “Ihambing” na button. At, maaari ka nang makinig sa anumang bahagi ng Kasulatan na may audio na Biblia.


Ang paggawa sa Biblia na bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ay hindi kailangang maging mahirap—at sa kabutihang palad, hindi natin kailangang gawin ito nang mag-isa. Gustung-gusto ng Diyos na sumama sa atin upang bigyan tayo ng lakas ng loob at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapanibago at pagbabago ng ating isipan. Inihahayag Niya ang Kanyang sarili sa sinumang naghahanap sa Kanya.

Habang lalo mong binubuo ang iyong mga gawi, nagiging mas madaling kilalanin ang tinig ng Diyos at unawain kung ano talaga ang Kanyang kalooban.

Habang nananatili kang tapat sa palagiang pag-aaral ng Banal na Kasulatan, alalahanin na ang Diyos na lumikha sa iyo ang magpapangyari rin sa iyo na mapaglabanan ang humahadlang sa iyo, upang palagian kang makibahagi sa Kanyang buhay at aktibong Salita.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Handa ka na ba para sa Panibangong Simula?

2022

Bawat taon, kami ay umaasa na ang mga bagay ay magkakaroon ng kaibahan…

Habang papalapit ang Enero, tayo ay puno ng pag-asa na ang taong ito ay magiging iba, na ang mga bagay ay magiging higit na mainam.

Ngunit, hindi tayo ginagawang higit na mabuti ng Diyos—ginagawa Niya tayong bago!

Kaya’t ang sinumang nakay Cristo ay isa nang bagong nilalang: wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya!

2 MGA TAGA-CORINTO 5:17

Walang anumang pagbabagong gagawin natin ang magdadala ng mga resulta na maikukumpara sa aktibong paghahanap kay Jesus—at pagbibigay-pahintulot sa Kanya na baguhin tayo.

Sa taong ito, piliin ang makalikha ng pangmatagalang pagbabago sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga Gabay sa ibaba:

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Iyong Taon sa YouVersion

2021 Snapshot

Paano ka naging mas malapit sa Diyos noong 2021?

Tuklasin kung gaano karaming araw ang iyong nagugol sa app, kabuuan ng mga Gabay na nakumpleto, mga Badge na nakamit, at higit pa sa iyong 2021 Snapshot.

Tingnan ang Iyong Snapshot

Pagkatapos balikan ang iyong taon sa YouVersion, suriin kung paano napalapit sa Diyos ang ating Pamayanan sa kabuuan ng 2021…

Icon ng Mga Gabay

80.6 milyong

Mga Gabay na Nakumpleto

Icon ng Ibahagi

535.2 milyong

Mga Talata ang Naibahagi

Icon ng Badge

67.1 milyong

mga Nakuhang Badge

Icon ng Audio

8.2 bilyong

Mga Kabanatang Napakinggan sa Audio

Icon ng Panalangin

47.2 milyong

Mga Panalanging Ginawa

Kung paanong naranasan mo ang Diyos sa isang personal at makabuluhang paraan sa pamamagitan ng YouVersion, gayundin ang daan-daang milyong tao sa buong mundo!

Ang mga estadistika ay makahulugan, ngunit ang higit na mahalaga ay ang kuwento sa likod ng mga ito.

Mula sa iyong paboritong Gabay sa Biblia hanggang sa mga talatang higit na nakaimpluwensiya sa iyo—ipaalam sa amin ang iyong mga nangungunang sandali sa YouVersion noong 2021 sa pagbabahagi mo ng iyong Snapshot sa social media.

Ang iyong post ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang tao upang i-download ang YouVersion, at maranasan ang Biblia nang higit kaysa noon.

Icon ng Ibahagi

Ipagdiwang nang higit pa ang mga sandaling dapat alalahanin. Tunghayan ang Balik-tanaw sa 2021 ng YouVersion.


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Bagong Aparato? Huwag Kalimutang I-install ang YouVersion

Tao sa telepono

Isipin ang tungkol sa bago at maningning na aparatong hindi mo na mahintay gamitin. Ang mga aparatong ito ay magpapadali sa ating buhay at makakatulong upang manatili tayong konektado sa mga taong mahal natin. Ngunit makakatulong din ang iyong mga aparato na manatiling konektado sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Kunin ang mga bagay na kakailanganin mo upang magkaroon ng espiritwal na paglago sa 2022 sa pamamagitan ng pag-iinstall ng mga app na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilyang hanapin ang Diyos araw-araw.

Filipino Bible App

Basahin o pakinggan ang Biblia, tuklasin ang mga pang-araw-araw na debosyonal, magbahagi ng mga kahilingan sa panalangin sa Mga Kaibigan, at higit pa.

I-download

Pambatang Bible App Jesus

Tulungan ang mga batang makisali sa 41 mga kuwento sa Biblia sa pamamagitan ng mga nakakatuwang animasyon at mga aktibidad na nakaka-engganyo.

I-download

Saan ka man pumunta, hayaan mong samahan ka ng Salita ng Diyos.

Mayroon ka na ng App
sa iyong mga aparato?

Ibahagi Ito sa isang Kaibigan

Icon ng Pagbibigay

Pinasigla ka ba ng Salita ng Diyos sa taong ito?

Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, binago ng Diyos ngayong 2021 ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka ng kaloob para sa katapusan ng taon sa YouVersion, makakatulong kang tiyakin na ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay maaaring makaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ni Jesus.

Magbigay Ngayon >