„Mój Boże, mój Boże…”

Krzyż

Modlitwa to mówienie Bogu wszystkiego, co ci leży na sercu – zarówno rzeczy radosnych, jak i niewygodnych. Jezus czynił to w wielu sytuacjach, także na krzyżu.

… Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?” (co oznacza: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”).

Mateusza 27:46

Możesz naśladować przykład Jezusa! Rozważaj dziś Jego śmierć dzięki specjalnej modlitwie, dostępnej w aplikacji Biblia.

Pomódlmy się

Zapisz tę modlitwę i podziel się nią z przyjaciółmi, aby wspólnie szukać Jezusa.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Co to znaczy służyć innym?

Ostatnia Wieczerza

Tuż przed swoim ostatnim posiłkiem Jezus wygłosił ważne oświadczenie, kiedy wziął ręcznik i misę … i umył nogi Swoim uczniom.

Ręcznik i miska były trwałą pamiątką Jego służby. Następnie Jezus zaprosił swoich uczniów, aby wspominali Jego ofiarę chlebem i kielichem.

Śmierć Jezusa była najwyższym aktem służby. A dzięki bezinteresowności Jezusa możemy Go poznać osobiście!

Odkryj, co oznacza dla nas serce Jezusa do służby, dowiadując się o Ostatniej Wieczerzy w dzisiejszym codziennym orzeźwieniu.

Doświadcz codziennego orzeźwienia

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Czym jest Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to dzień, w którym wspominamy triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie został przyjęty jak król.

Jest to także pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia – tygodnia wydarzeń poprzedzających ostateczną ofiarę Jezusa.

Dzisiejszy Wielki Tydzień jest potężnym przypomnieniem, że Boże dzieło się nie skończyło. Nadzieja nadchodzi.

Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Wielki Tydzień ukazuje nam Boży plan odkupienia świata.

Przez następne osiem dni odkrywaj te wydarzenia w Piśmie Świętym dzięki ekskluzywnej zawartości w Codziennym Orzeźwieniu.

Otwórz codzienne orzeźwienie

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Kim chcesz się stać w tym roku?

Znajomi na telefonach

Każda pozytywna zmiana, jaką chcesz zobaczyć w swoim życiu, zaczyna się od poznania Boga poprzez Jego Słowo. Biblia objawia charakter Boga i daje nam mądrość, jak żyć. Kiedy więc pragniesz wzrastać, szukaj najpierw Boga. Jednym z łatwych sposobów, aby to zrobić, jest codzienne orzeźwienie.

Codzienne orzeźwienie to interaktywne doświadczenie zaprojektowane tak, żeby pomóc ci zbliżyć się do Boga poprzez Pismo Święte podczas codziennego czytania rozważań i modlitwy z przewodnikiem.

Niezależnie od tego, jakie nawyki chcesz zmienić lub które cechy charakteru chcesz pielęgnować w tym roku, wszystko zaczyna się od Biblii.

Ukończ codzienne orzeźwienie

Rozpocznij swoją pierwszą statystykę codziennego odświeżenia w 2024 roku!

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Modlitwa na 2024 rok

Modląca się osoba

Na co liczysz w tym roku?

Może chcesz zacząć od nowa po bólu z przeszłości, a może wkraczasz w nowy rok z nadzieją i oczekiwaniem.

Przygotowująć się na przyszłość, możemy zbliżyć się do Boga — już teraz — poprzez modlitwę.

Wyobraź sobie, co mogłoby się wydarzyć w tym roku, gdyby ludzie na całym świecie zjednoczyli się, aby odważnie modlić się za siebie nawzajem, za nasz świat i o wypełnienie się woli Bożej.

Jako część naszej globalnej społeczności YouVersion chcemy zaprosić cię do wspólnej modlitwy.


Boże,

Dziękujemy Ci za wszystko, czego dokonałeś i z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Nasz świat jest pełen złamań, które tylko Ty możesz naprawić, dlatego modlimy się o możliwości odważnego głoszenia nadziei, którą w Tobie pokładamy.

Modlimy się za wierzących na całym świecie, aby byli zjednoczeni w Tobie, kochając się i wspierając nawzajem.

We wszystkim pomóż nam w tym roku pokładać nadzieję w Tobie.

Daj nam siłę do wytrwania, odwagę dzielenia się Twoją dobrą nowiną i pokój w świadomości, że zawsze jesteś z nami.

W imieniu Jezusa. Amen.


Dodaj do listy modlitw

Po zapisaniu tej modlitwy udostępnij ją w aplikacji, żeby twoi znajomi mogli się z tobą modlić!

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail