Czy Biblia została przetłumaczona na twój ojczysty język?

Kula ziemska

BIBLIA
DLA
WSZYSTKICH

Słowo Boże jest żywe, działa i ma moc, by przemieniać życie. Gdy mówi Bóg, światło przedziera się przez ciemność, a stare staje się nowym.

W jaki sposób Słowo Boże cię kształtuje?

Za pomocą aplikacji You Version miliony ludzi poszukują Boga w Jego Słowie. Za każdym razem, gdy otwierasz aplikację, możesz usłyszeć Boga w języku, który rozumiesz – języku, który do ciebie przemawia.

…Ale co jeśli nie możesz?

Teraz w aplikacji YouVersion dostępnych jest 2.500 przekładów Biblii w ponad 1.700 językach

Nadal jednak brakuje tłumaczeń na tysiące innych języków.

Jak inaczej wyglądałoby twoje życie, gdybyś nie miał dostępu do przekładu Biblii w twoim ojczystym języku?

W tym momencie prawie miliard ludzi rozmawia ze swoimi matkami, ojcami, rodzeństwem i sąsiadami w swoim ojczystym języku… jednak nigdy nie doświadczyli jak Bóg przemawia do nich poprzez swoje Słowo w ich mowie ojczystej.

Biblia w ich ojczystym języku dosłownie nie istnieje. Wyobraź sobie jednak, jak zmienią się ich rodziny, społeczności i kraje, gdy to się zmieni.

Pomóż kształtować czyjąś przyszłość.

Znaleźli się ludzie, którzy pomagają nam w udostępnieniu Biblii całemu światu do roku 2033, a ty możesz pomóc nam w osiągnięciu tego celu.

Nasza wizja
na 2033

95% ludzkości będzie miało dostęp
do pełnego przekładu Biblii

99,9% będzie miało dostęp co najmniej
do Nowego Testamentu

100% będzie mieć dostęp do przynajmniej
części Pisma Świętego

Niech Biblia stanie się dostępna dla wszystkich.

Kiedy wpłacasz pieniądze na kampanię „Biblia dla wszystkich”, pomagasz naszym partnerom biblijnym na całym świecie w tłumaczeniu Pisma Świętego na wszystkie języki. A my niemal natychmiast po ukończeniu nowego przekładu możemy udostępnić go społeczności YouVersion na całym świecie.

Naszą wizją jest, aby wszyscy mieli dostęp do przynajmniej części Pisma Świętego do roku 2033. Co jednak, jeśli Bóg chce zrobić więcej, niż możemy sobie wyobrazić? Co by się stało, gdybyśmy mogli osiągnąć ten cel szybciej? I co, jeśli Bóg chce posłużyć się tobą?

Dołączysz do nas?

Wesprzyj nas

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail


Wszystkie datki przekazane w ramach kampanii „Biblia dla wszystkich” zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tłumaczenia Biblii i będą rozdzielone pomiędzy różne projekty tłumaczeniowe o szerokim zasięgu. Po zakończeniu każdego projektu wszelkie pozostałe fundusze zostaną przekazane na kolejny projekt tłumaczeniowy wytypowany przez YouVersion i jego partnerów.

Modlitwa za chrześcijańskich liderów

Ludzie stojący na skałach i patrzący na zachód słońca

Kogo możesz dzisiaj uhonorować?

Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was.

1 Tesaloniczan 5:12

Kiedy myślisz o przewodniku duchowym, który pozytywnie wpłynął na twoje życie, kto przychodzi ci na myśl? Może to lider w kościele? Może mentor, który cię zainspirował? A może to osoba z którą się przyjaźnisz lub ktoś z rodziny, kto pomógł ci wzrastać w wierze?

Jak wyglądałoby twoje życie gdyby ich w nim nie było?

Ostatnie kilka lat było wyzwaniem dla przywódców chrześcijańskich na całym świecie. Mierzą się z tymi samymi problemami co my wszyscy, ale też dźwigają nasze brzemiona.

Co by się stało, gdyby miliony ludzi tworzących globalną wspólnotę YouVersion zaangażowało się w modlitwę za ludzi, którzy dodają nam otuchy?

Przekonajmy się.

Uhonorujmy dzisiaj wspólną modlitwą osoby, które bezinteresownie nam służą.

Modlitwa za chrześcijańskich liderów

Boże,

Dziękuję Ci, że postawiłeś na mojej drodze chrześcijańskich liderów, którzy Cię kochają i troszczą się o mnie. Ukształtowała mnie ich mądrość, poświęcenie, życzliwość i bezinteresowna miłość.

Proszę, pokaż mi dzisiaj jak mogę błogosławić tych liderów, tak jak oni błogosławili mnie. Pozwól, by moja wdzięczność przypominała im o tym, że są zauważani, cenni i znani.

Dodawaj im otuchy, gdy czują się wyczerpani i sił, gdy są przytłoczeni. Dawaj odpocznienie tym, którzy tego potrzebują i przypominaj im o Twoich obietnicach. Błogosław ich rodziny, umacniaj ich posługę i poszerzaj ich wpływ — dla Twojej chwały i dla ich dobra.

W imieniu Jezusa.

Amen.

Zapisz tę modlitwę

Odkryj Bożą wizję dotyczącą twojego życia

Osoba patrząca na góry

Do tego cię stworzono.

Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał: Kogo poślę? „Kto nam pójdzie?” Odpowiedziałem: „Oto jestem, poślij mnie!”

Izajasza 6:8

Czy kiedykolwiek pragnąłeś być częścią czegoś większego? Wszyscy chcemy, aby nasze życie miało znaczenie, lecz mimo naszych usilnych starań łatwo jest czuć się niespełnionym i niezdolnym do wywierania wpływu na otaczający nas świat.

A co gdybyśmy mogli współpracować z Bogiem, aby żyć życiem przepełnionym poczuciem celu? Co by było, gdybyśmy poprosili Boga, aby posłużył się nami, zamiast prosić, by zrobił coś dla nas?

Proszenie Boga o prowadzenie może onieśmielać, ale On zawsze chętnie wskaże nam kierunek. Jednym ze sposobów na odkrycie Bożej wizji dla twojego życia jest celowe szukanie Boga każdego dnia poprzez Jego Słowo.

Jeśli masz w sobie gotowość, aby dążyć do celu rozpocznij plan:

Znajdź więcej planów

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Jak przestać dokonywać wyborów, których będzie się żałować…

Osoba trzymająca głowę w dłoniach

„Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre — brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę.”

Rzymian 7:18-19

Pomyśl o podjętej ostatnio przez ciebie decyzji, która nie przyniosła Bogu chwały. Może w tamtym momencie ten wybór wydawał się być fajny, a może trudno było powiedzieć „nie”. Może po prostu uczucie zmęczenia i poczucie, że się utknęło nie pozwoliło ci dostrzec żadnego innego rozwiązania. Wszystkim nam zdarzyło się zrobić rzeczy, które potem stały się dla nas obciążeniem i sprawiły, że pomyśleliśmy: „Czemu tak się dzieje, że robię coś, o czym wiem, że jest złe?”

Świat zachęca nas byśmy „kierowali się sercem”. Jednak nasze uczucia mogą łatwo skłonić nas do robienia rzeczy, które nie są zgodne z Bożą wolą. Lecz z Bożą pomocą, możemy wyrwać się z zaklętego kręgu błędnych decyzji.

Czym jest grzech?

Gdy Adam i Ewa postanowili dążyć do czegoś „dobrego” bez udziału Boga, ich decyzja sprawiła, że zło pojawiło się na tym świecie. W Piśmie Świętym pojęcie grzechu jest często używane na określenie działań, które oddalają nas od celu zaplanowanego dla nas przez Boga: życia w sposób skoncentrowany na miłości do Boga i ludzi.

Są działania, które zawsze wyrażają nasz brak szacunku wobec Boga. Jednak nie tylko one, ale także drobne przejawy nieposłuszeństwa wobec Boga oddalają nas od Niego. Apostoł Jakub napisał: „Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu.”

Innymi słowy, jeśli wiesz, o co Bóg cię prosi, a mimo to decydujesz się na nieposłuszeństwo wobec Niego – podważasz w ten sposób Boży autorytet w swoim życiu. Grzech kusi nas, ponieważ wiąże się z przyjemnością, ale powoduje wieczne oddzielenie od Boga i ludzi.

Jak możemy się zmienić?

Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Jezus przyszedł i umarł za nas. Jego nieprzymuszone poświęcenie i oddzielenie od Boga doprowadziło do naszego pojednania z Nim. Nie stało się tak, ponieważ na to zasłużyliśmy, lecz dlatego, że Bóg zawsze tego pragnął. Bóg chce pomóc nam się zmienić, ponieważ wie, że sami nie możemy pokonać grzechu.

Jeśli więc nie znasz Jezusa, pierwszym krokiem, jaki możesz zrobić, aby przezwyciężyć grzech, jest zaproszenie Go, by przemienił twoje życie.

Lecz jeśli należysz już do Jezusa – On dał ci łaskę, siłę i przebaczenie, których potrzebujesz, aby żyć życiem, które oddaje Mu cześć. Jeśli więc zdasz sobie sprawę, że dokonujesz wyborów, których później żałujesz, oto kilka praktycznych kroków, które możesz podjąć:

  1. Zbliżaj się do Boga każdego dnia.

  2. Im więcej czasu spędzasz z Bogiem, tym bardziej będziesz chciał oddawać Mu cześć i postępować zgodnie z Jego wolą, a to sprawi, że grzech będzie mniej kuszący. Z biegiem czasu Bóg przemieni twój umysł i zmieni sposób twojego myślenia.

    W tym tygodniu spróbuj spędzać codziennie 15 minut z Bogiem. Modlitwa będzie świetnym początkiem.

  3. Dołącz do społeczności.

  4. Nie zostaliśmy stworzeni, by przejść przez życie samotnie —zostaliśmy stworzeni, by budować się nawzajem. Ludzie, którzy cię otaczają, będą mieć wpływ na twoje wybory. Rozważ poproszenie kogoś, kogo znasz i szanujesz — online lub osobiście — aby razem z tobą zbliżał się do Boga.

    Spróbuj rozpocząć plan czytania z przyjaciółmi.

  5. Poproś Boga, aby zbadał twoje serce.

  6. Zmienić możemy się tylko wtedy, gdy pozwolimy Bogu, by nas zmieniał. Rozważ zapisanie poniższej modlitwy w aplikacji YouVersion i każdego dnia proś Boga, aby cię przemieniał:

Boże,

nie chcę mieć złych nawyków i podejmować niewłaściwych decyzji, które nie prowadzą do życia w obfitości. Proszę więc: szukaj mnie i poznaj moje serce. Zbadaj moje niespokojne myśli. Wskaż we mnie wszystko co Cię obraża i prowadź mnie drogą życia wiecznego. Pragnę byś odnowił mój umysł, aby móc rozpoznać jaka jest Twoja wola i zgodnie z nią postępować. Oto jestem, Panie. Oddaję Ci moje serce — należę do Ciebie.

W imieniu Jezusa.
Amen.

Zapisz modlitwę

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Co Bóg może zrobić posługując się tobą?

Osoba korzystająca z YouVersion na telefonie, z mapą świata w tle

W jaki sposób Bóg posłużył się YouVersion, aby dodać ci otuchy lub rzucić ci wyzwanie?

Ostatnio byliśmy świadkami jak ludzie z ponad 89 000 miast korzystali z ponad 109 milionów rozdziałów Bibliii to tylko w ciągu jednego dnia.

Zastanów się, co to oznacza.

Każdego dnia, miliony ludzi na całym świecie poszukują Boga: osoby w twoim sąsiedztwie, w krajach rozwijających się i w miejscach, gdzie papierowe egzemplarze Biblii mogą nie być tak łatwo dostępne.

Wyobraź sobie, w jaki sposób Bóg zmienia życie milionów ludzi, a następnie wyobraź sobie jak mógłby zmienić się świat, gdyby ta liczba podwoiła się… lub nawet potroiła.

A to dopiero początek.

Takie liczby są możliwe tylko dlatego, że Bóg aktywnie działa poprzez społeczność YouVersion i wiemy, że Bóg nie powiedział jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa.

Bóg działa, a ty możesz być częścią Jego dzieła.

Kiedy pomagasz YouVersion finansowo, wspierasz społeczność, którą Bóg posługuje się, aby zmieniać świat i powoływać uczniów.

Nie przegap tego.

Kiedy ufamy Bogu w kwestii naszych pieniędzy, jesteśmy świadkami, jak posługuje się nimi, aby zrobić nieskończenie więcej, niż moglibyśmy wymarzyć, pomyśleć lub poprosić. Pomóżmy budować Jego Kościół inwestując w Jego Królestwo.

Wesprzyj nas

Wspierałeś już YouVersion?
Rozważ ustawienie cyklicznych płatności.

Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia — na wieki. Amen.

Efezjan 3:20-21

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail