สำหรับแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจ…

แม่กำลังอุ้มลูก

คิดถึงคุณแม่สักคนผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ บางทีเธออาจเป็นแม่ของคุณเอง เป็นญาติ เพื่อนบ้าน หรือเพื่อน

แม่คอยให้กำลังใจ ปลอบโยน แนะนำ และท้าทายเรา พวกเธอรับฟังด้วยความเมตตา พูดด้วยปัญญา และนำทางไปด้วยความรัก

วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่จะบอกแม่ว่าท่านมีความหมายกับคุณมากเพียงไหน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสตรีเหล่านี้ในชีวิตของคุณ และหนุนใจพวกเธอด้วยการแบ่งปันภาพข้อพระคำพิเศษนี้

สตรีมากมายทำได้ดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด! - สุภาษิต 31:29 - รูปภาพข้อพระคำ

แบ่งปันรูปภาพข้อพระคัมภีร์

อ่านแผนการอ่านกับเพื่อนดีกว่าคนเดียว

เพื่อน ๆ กับโทรศัพท์

พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณคืออะไร?

พระเจ้าทรงสร้างคุณด้วยแผนการที่ไม่เหมือนใคร ขณะที่คุณคาดหวังถึงอนาคต แสวงหาพระเจ้าในปัจจุบัน

แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียว เชิญเพื่อนสักคนมาเข้าร่วมแผนการอ่านพระคัมภีร์กับคุณวันนี้!

เพียงเริ่มแผนการอ่าน เลือก “กับเพื่อนๆ” และสำรวจพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกัน

เหล็กลับเหล็กได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับคมให้อีกคนหนึ่งได้อย่างนั้น

สุภาษิต 27:17

ดูแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล

พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว!

ขั้นบันไดหลุมฝังศพ

ความรักของพระเจ้าเอาชนะทุกสิ่ง—แม้กระทั่งความตาย

มาร่วมกันชื่นชมยินดีในชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูและชีวิตนิรันดร์ที่เรามีในพระองค์กันเถอะ

เฉลิมฉลองวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ด้วยการบันทึกและแบ่งปันรูปภาพข้อพระคัมภีร์อีสเตอร์รูปพิเศษนี้

พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว - มัทธิว 28:6 - รูปภาพข้อพระคัมภีร์

แบ่งปันรูปภาพ

บทอธิษฐานสำหรับวันศุกร์ประเสริฐ

กางเขน

ทำไมวันศุกร์ประเสริฐจึง “ประเสริฐ”?

…พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

ยอห์น 19:30

เหล่าสาวกมองดูพระเยซูร้องว่า “สำเร็จแล้ว” แต่สิ่งที่เสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ชีวิตของพระเยซูที่จบสิ้น—แต่คือทุกสิ่งที่แยกเราออกจากความรักของพระเจ้า

“พระเจ้าอยู่กับเรา” กลายเป็น “พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา” โดยสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อช่วยกู้เรา

พระเยซูทรงทนทุกข์เพื่อให้โลกที่ทุกข์ทรมานของเราสามารถรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว … นั่นคือสิ่งที่ทำให้วันศุกร์ประเสริฐ “ประเสริฐ”


บทอธิษฐานสำหรับวันศุกร์ประเสริฐ

พระเยซู

ลูกรู้สึกเศร้าโศกที่ความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงรับไว้บนไม้กางเขนนั้นจำเป็นต่อการกอบกู้มนุษยชาติ พระองค์ไม่ต้องการให้เราตกเป็นทาสของความกลัว ความวิตกกังวล หรือความบาป—ดังนั้น พระองค์จึงเสียสละตัวเองเพื่อความรักจะได้รับชัยชนะ

ความรักคือสิ่งที่แขวนบนไม้กางเขน และการยอมสละทุกสิ่งเพื่อช่วยกู้เรา “สำเร็จแล้ว” เป็นเสียงร้องแห่งชัยชนะเพราะพระองค์เอาชนะทุกสิ่งที่กักขังเราไว้

เนื่องจากการเสียสละของพระองค์ ลูกสามารถสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดไป ขอบคุณพระเจ้า! โปรดแสดงให้ลูกรู้วิธีแบ่งปันความรักของพระองค์วันนี้และทุกวัน

โปรดใช้ลูกประกาศเรื่องนี้ไปยังโลกใบนี้ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่

อาเมน

บันทึกการอธิษฐาน

การปลดปล่อยในสิ่งที่ไม่คาดคิด

กราฟิกกระจกสี

ในวันอีสเตอร์ เราระลึกถึงพระวรกายที่แตกสลายของพระเยซูที่ทำให้การแตกสลายของเราสิ้นสุดลง

แต่ก่อนที่เราจะสรรเสริญการฟื้นคืนพระชนม์ สิ่งสำคัญคือต้องมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก่อนการเสียสละสูงสุดของพระเยซู

หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคือพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

ช่วงเวลาของกระยาหารมื้อสุดท้ายนั้นพิเศษเพราะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปัสกา

นั่นอาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กน้อย แต่พระเยซูทรงใช้เพื่อเชื่อมโยงการสิ้นพระชนม์—และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์—กับการอพยพของชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์

เหตุใดเทศกาลปัสกาจึงมีความสำคัญ

เทศกาลปัสกาเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ชาวยิวถือปฏิบัติมาหลายร้อยปีก่อนพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

หลังจากการกดขี่หลายสิบปีในอียิปต์ พระเจ้าจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการเป็นทาสและนำพวกเขาไปยังดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับพวกเขา

แต่ก่อนอื่น พระองค์ทรงต้องแต่งตั้งผู้นำขึ้นเพื่อช่วยระดมชาวอิสราเอล—โมเสส

เมื่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้า โมเสสทูลขออิสรภาพของชาวอิสราเอลจากฟาโรห์ แต่คำตอบทุกครั้งคือไม่

พระเจ้าจึงทรงส่งภัยพิบัติหลายครั้งเพื่อทรมานชาวอียิปต์

แต่พระทัยของฟาโรห์ยังคงแข็งกระด้าง

ในที่สุด การหลบหนี

ทางเลือกสุดท้าย พระเจ้าส่งโรคระบาดครั้งสุดท้าย: ทูตสวรรค์แห่งความตายมาฆ่าลูกชายหัวปีของทุกครอบครัวในอียิปต์

เพราะการกดขี่ที่ชั่วร้ายและความโหดร้ายของฟาโรห์—อีกทั้งความไม่เต็มใจที่จะกลับใจจากบาปของเขา—พระเจ้าจึงทรงคืนความยุติธรรม

แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมบางสิ่งที่ฟาโรห์ไม่ให้ นั่นคือทางออก

ก่อนเกิดโรคระบาดครั้งสุดท้าย ชาวอิสราเอลได้รับคำสั่งให้ทาสีประตูบ้านด้วยเลือดของลูกแกะที่บูชายัญ ด้วยวิธีนี้เมื่อทูตสวรรค์แห่งความตายมาถึงบ้านของพวกเขาจะ ผ่านไปและลูกชายหัวปีของพวกเขาจะรอด

อาจดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์แปลก ๆ แต่ด้วยการตายของลูกแกะ พระเจ้านำความชั่วร้ายมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

หลังจากโรคระบาดครั้งสุดท้าย—และการตายของบุตรชายหัวปีของเขา—ในที่สุดฟาโรห์ก็ให้อิสรภาพแก่ชาวอิสราเอล

เมื่อพวกเขาตั้งรกรากในดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขาฉลองเทศกาลปัสกาทุกปีด้วยงานเลี้ยงซึ่งประกอบด้วยขนมปัง น้ำองุ่น และลูกแกะบูชายัญ

ลูกแกะซึ่งปราศจากตำหนิ

หนึ่งพันปีต่อมา พระเยซูและเหล่าสาวกมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารค่ำเพื่อเฉลิมฉลองในลักษณะเดียวกัน

พระเยซูทรงหยิบขนมปัง ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหักส่งให้เหล่าสาวกและตรัสว่า “จงรับไปรับประทานเถิด นี่เป็นกายของเรา”

แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วยื่นให้กับพวกเขาและตรัสว่า “ท่านทุกคนจงรับไปดื่มเถิด นี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งหลั่งรินเพื่ออภัยโทษบาปแก่คนเป็นอันมาก”

มัทธิว 26:26-28

ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ พระเยซูทรงเชื่อมโยงเทศกาลปัสกากับแผนการของพระเจ้าเพื่อไถ่โลก

องค์ประกอบสุดท้ายของอาหารปัสกาคือลูกแกะ แต่เท่าที่เราสามารถบอกได้ ไม่มีลูกแกะบนโต๊ะที่กระยาหารมื้อสุดท้าย

นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นั่นเป็นสัญลักษณ์

พระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสของฟาโรห์ผ่านทางลูกแกะ

โดยทางพระเยซู พระเจ้าทรงช่วยโลกจากการเป็นทาสแห่งความบาปและความตาย

การเรียกให้ลงมือทำ

ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังพระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

การเสียสละของพระองค์คือการรับบาปทั้งหมดของมนุษย์ พระองค์ทรงยอมให้พระบิดาทอดทิ้งพระองค์เองเพื่อที่เราจะไม่ต้องแยกขาดจากพระเจ้า

พระเยซูไม่เพียงแค่ต้องการให้เราเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา พระองค์ต้องการให้เรามีส่วนร่วมโดยการมีความสัมพันธ์กับพระองค์

ในการทำเช่นนั้น เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เมื่อเราเข้าใกล้วันศุกร์ประเสริฐ ขอให้ระลึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของพระเจ้า—ที่ดำเนินมาหลายพันปี—เพื่อไถ่เราทุกคน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล