Laten we vandaag voor elkaar bidden

Bomen voor bergen

“Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.”

Direct nadat Jezus deze woorden had gesproken, bad Hij voor de toekomstige kerk om een “volmaakte eenheid” te zijn, precies zoals Hij en de Vader waren, zodat de wereld Hem zou kennen.

Wat is eenheid?

Eenheid betekent verenigd te zijn in doel en passie, en houdt in dat we onze wil inruilen voor de wil van Christus. Hoewel eenheid moeilijk is, leek Jezus te geloven dat het nodig was zodat de wereld Hem zou leren kennen.

Wanneer we eenheid in het lichaam van Christus ontwikkelen, erkennen we dat Jezus de controle heeft en dat zijn genade voldoende is om onze verschillen te verbergen.

Laten we vandaag Gods hart zoeken en Hem vragen om zijn Kerk te verenigen, zodat de wereld zal geloven in Degene die God heeft gezonden om ons één te maken.


Jezus,

dank U dat U de wereld heeft overwonnen. Daardoor kunnen wij eenheid met U ervaren. En omdat wij met U verenigd kunnen zijn, kunnen wij eenheid met elkaar ervaren.

Het is door U dat alle dingen bestaan. Als we proberen ons leven op U te richten, help ons dan te zien hoe U, op allerlei manieren, in de wereld aan het werk bent.

Breng ons dichter bij uw hart zodat we elkaar beginnen te zien zoals U ons ziet. Moge dat ons aanmoedigen om niet alleen aan onze eigen belangen te denken, maar ook aan dat van anderen.

Wij willen dat uw Koninkrijk op aarde komt zoals het in de hemel is. Verenig ons in één doel zodat de mensen die naar U zoeken door niets worden weerhouden om in U te geloven. Mogen we zo’n perfecte eenheid ervaren zodat de wereld zal weten dat U door God gezonden bent en onvoorwaardelijk van hen houdt.

Kom, Heer Jezus en doe in onze levens wat U alleen kunt doen.

In Jezus’ naam, amen.

TOEVOEGEN AAN GEBEDSLIJST

Hoe ziet jouw normaal eruit?

Persoon kijkt uit over de bergen

Omarm een beter normaal.

Soms is verandering ongemakkelijk. Soms voelt een “nieuw normaal” niet normaal.

Dus hoe omarmen we met vreugde wat God aan het doen is als we niet alle details kunnen zien? Hoe beginnen we elke dag met moed en vriendelijkheid als wat er om ons heen gebeurt misschien te moeilijk aanvoelt?

Laten we deze maand ontdekken hoe we een beter normaal kunnen creëren door dieper te duiken in de waarheden uit Gods Woord.

Start een leesplan:

Bekijk meer leesplannen

Bid met ons mee voor vrede

Kustlijn

Wat schiet je te binnen als je aan vrede denkt?


Vrede kan vele dingen betekenen. Als de definitie echter niet in Gods Woord geworteld is, is de vrede waarnaar we verlangen slechts een schaduw van de vrede die God ons wil geven.

Laten we nu vragen dat Gods vrede onze levens en wereld vult door deze twee gebeden te bidden.

Ervaar Gods vrede

O God, mijn leven is gevuld met beproevingen en ontberingen. Soms voel ik me overweldigd en bedroefd. Desondanks ben ik dankbaar dat U altijd dicht bij mij bent. In U kan ik vrede hebben. Wat er ook op mij af komt, vandaag heb ik ervoor gekozen om mijn hart niet bezorgd of bang te laten zijn. Ik blijf aan U denken en op U vertrouwen. En vul me met blijdschap en vrede terwijl ik dat doe, zodat mijn hoop steeds sterker mag worden door de kracht van Uw Heilige Geest. Houd de wacht over mijn hart en geef me de kracht om een leven te leven dat gekenmerkt wordt door Uw vrede. Amen.

Sla dit gebed op

Vrede voor onze wereld

Lieve God, bedankt dat U de wereld hebt overwonnen. Dank U dat wij onder alle omstandigheden de overwinning hebben dankzij U die zoveel van ons houdt. Help ons om vandaag en elke dag het kwaad de rug toe te keren en te doen wat goed is; om vrede te zoeken en daarin te leven. Laat ons ons uiterste best doen de eenheid te bewaren en niet snel kwaad te worden.

Laat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil zijn. Breng ons op de weg van vrede en leer ons onze dagen te tellen zodat wij een wijs hart mogen krijgen. Heer, genees ons land en zegen uw volk met vrede. Amen.

Sla dit gebed op

”Iedere keer als ik aan je denk…”

Telkens als ik aan u denk, dank ik God - Filippenzen 1:3 - versafbeelding

Eer een nalatenschap.

Denk aan de mensen die inspraak hebben gehad in jouw leven. Degenen die je geholpen hebben om dierbare herinneringen te creëren. Degenen die consequent voor je gebeden hebben en je hebben bemoedigd met hun wijsheid.

Ze kunnen een grootouder, buurman, predikant of ouder zijn — maar laten we vandaag hun nalatenschap vieren.

Bedank iemand op dit moment voor hun impact op jouw leven door hen deze versafbeelding te sturen.

Bemoedig iemand

Vind hier hoop voor vandaag.


LAAT UW GOEDERTIERENHEID OVER ONS ZIJN, HEERE, ZOALS WIJ OP U HOPEN.

Psalm 33:22

Berghelling

Het is een moeilijk jaar geweest. Maar wat er ook gaande is in jouw leven, weet dat je geliefd bent. Besteed iedere dag een paar minuten om jezelf te herinneren aan de hoop die we in Jezus hebben. Voeg dit gebed toe aan je gebedslijst, en probeer een van deze leesplannen over hoop.


Een gebed om vreugde en hoop

Vader, herstel in mij de vreugde van uw redding. Neem mijn benauwde geest van mij weg en verkwik mij met een geest van hoop. Schenk me alstublieft vreugde en vrede, en vernieuw mijn kracht. Bescherm mij en mijn gezin tegen problemen, Heer. En schenk ons een lied van vreugde voor U. Amen.

Bewaar dit gebed


Leesplannen over hoop