We willen onze zegeningen delen.

Wereldbol

Bijbel voor
iedereen

“God brengt bovennatuurlijke groei…”

Als je deel uitmaakt van de YouVersion-gemeenschap, dan weet je dat we alles doen om je te helpen God elke dag te volgen.

Of we je nu aanmoedigen met Gebed, de leesplannen, tekst van de dag — of iets anders — alles wat we doen richt zich op Gods woord.

Maar wat als je de Bijbel niet had?

Bijna een miljard mensen hebben die niet. Het is niet alleen een kwestie van Bijbels naar hen opsturen. De Bijbel bestaat letterlijk niet in hun moedertaal … nog niet. Maar jij kunt helpen om dat te veranderen.

Sommigen van ons kunnen de zaden van Gods waarheid over de gehele wereld planten. Anderen mogen dat wat geplant is water geven. Maar we moeten allemaal samenwerken om ervoor te zorgen dat zijn woord bij iedereen terechtkomt.

Help ons om Gods woord in elke taal
vertaald te hebben tegen

2033

Onze visie voor 2033

95% van de wereldbevolking
heeft toegang tot een complete Bijbel

99,9% heeft ten minste toegang
tot het Nieuwe Testament

100% zal tenminste een
gedeelte van de Schrift hebben

100 van de meest
strategische schrijftalen heeft
minstens 2 Bijbelvertalingen

“Maar ik ben maar 1 iemand…”

En toch, waar je op dit moment voor kiest, kan invloed hebben op miljoenen mensen:

In 4 jaar is
meer dan 3,7 miljoen
dollar bijgedragen,
voor 27 miljoen mensen
in 16 landen.

Nu je dit weet …
wat ga jij doen?

Geef aan de Bijbel voor iedereen

3 manieren hoe je kunt helpen

Icoon Delen

Delen

Je kunt deze blog delen met je vrienden op social media om het woord te verspreiden.

Gebedsicoon

Bid

Bewaar dit bijzondere gebed in je Bijbel App, en bid samen met ons mee voor de Bijbelvertalers die al bezig zijn om dit doel te bereiken.

Geef icoon

Geven

Laten we Gods Woord naar elk volk en elke taal brengen. Doe mee met deze beweging van God, en laten we de visie volbrengen voor de Bijbel voor iedereen.1

Doneer nu

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Notities

1 Alle bijdragen die via de Bijbel voor iedereen-campagne worden ontvangen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het vertalen van de Bijbel. De bijdragen worden verspreid over verschillende vertaalprojecten met een grote impact. Als elk project is voltooid, worden alle resterende fondsen gebruikt voor het volgende vertaalproject, die door YouVersion en zijn partners zijn gekozen.

Zo kun je geestelijk groeien

Plant die begint te groeien

Groeiend geloof

Is jouw streven naar God je aan het veranderen en maakt het je meer als Jezus? Als je dichter naar iemand toe wilt groeien, probeer je die persoon beter te leren kennen. Eén manier om dichter naar Jezus toe te groeien is door de verhalen over zijn bediening en onderwijs te bestuderen.

Leesplannen zijn een geweldige manier om te groeien in je gewoonte God elke dag te zoeken. Als de kans groter is dat je hierin standvastig blijft door dit met vrienden samen te doen, start dan een leesplan, selecteer “Met vrienden”, en nodig zo iemand uit om met je mee te doen.

…groei [geestelijk volwassen] in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus…

2 Petrus 3:18

Meer leesplannen

Hoe te bidden: een gebedsinspiratie van 6 stappen

Persoon bidt

“Gebed.” Welke gedachten of beelden komen in je op als je dat woord ziet? Vind je het gemakkelijk om met God te praten? Of heb je moeite om te bidden?

Het lijkt niet altijd gemakkelijk om te weten wat je tegen God mag zeggen. En soms wordt bidden nog zwaarder door onze misvattingen over hoe een gesprek met God eruit zou moeten zien.

“Bid dan zo…”

2000 jaar geleden leerde Jezus zijn discipelen om als volgt te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Dit is een heel bekend voorbeeld van gebed. Maar hoe passen we het toe op ons dagelijkse leven in de 21e eeuw?

Eerst moeten we begrijpen hoe we niet moeten bidden. Voor Hij het Onze Vader onderwees, zei Jezus tegen zijn discipelen: “wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is….” Hij zei ook: “gebruik dan geen omhaal van woorden…want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”

Als God al weet wat we nodig hebben, dan gaat gebed niet alleen om de woorden die we zeggen. Als we bidden om indruk op mensen te maken, of als we gebed behandelen als een lijstje wat we kunnen afvinken, dan missen we de kracht van gebed.

Gebed is en zal altijd een dynamisch gesprek met God zijn. Als we ons dit realiseren, wordt het Onze Vader een bevrijdend kader dat ons helpt om elke dag met God te praten.

Hier is een gebedsinspiratie van 6 stappen wat je kan helpen:

 1. Focus jezelf op God.
 2. “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd…”

  Adem diep in en concentreer je op deze woorden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt.”

  Adem langzaam uit terwijl je zegt: “Uw Naam worde geheiligd.”

  Herhaal dit meerdere keren en schenk aandacht aan alle aspecten van Gods karakter die in je gedachten opkomen. Richt je tijdens deze momenten op de grootheid van God.

 1. Onderwerp je wil.
 2. “Uw Koninkrijk kome …”

  God is nog altijd bezig om zijn wil op aarde uit te voeren. Denk dus nu hierover na: wanneer jij je wil afstemt op Gods wil, ben je actief op zoek naar zijn Koninkrijk.

  Maak het stil om je heen en vraag God je te tonen hoe jij vandaag kan deelnemen om zijn wil te doen.

 1. Geef Hem je zorgen.
 2. “Geef ons heden ons dagelijks brood …”

  Beeld je in dat je je handen geopend voor je houdt, alsof je wilt dat God er iets in legt. Wanneer jij je zorgen aan God geeft, wat geeft Hij jou er dan voor in de plaats?

  Maak een lijst van je zorgen en noem ze een voor een. Telkens wanneer je een zorg noemt, probeer dan aan God te vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

  Blijf deze oefening doen zolang het nodig is.

 1. Toon berouw en reageer.
 2. “En vergeef ons … zoals ook wij … vergeven …”

  Waar houd jij je nog aan vast wat je moet loslaten? Is er iets wat je nu moet belijden? Misschien is het een pijn die je niet kan loslaten, of een gedrag waartegen je strijdt om het te veranderen. Misschien is het een verslaving die je niet overwonnen hebt of een fout die je blijft maken.

  God nodigt je uit om te komen zoals je bent en te reageren op Hem. Vertel Hem alles waar je aan denkt. Maak dan tijd vrij om van Hem te horen.

 1. Vraag Gods bescherming.
 2. “… verlos ons van de boze …”

  We zijn allemaal ergens van gered. Waar heeft God jou van gered?

  Dank Hem voor zijn trouw en laat Hem weten waar je hulp nodig hebt. Overweeg om te bidden voor andere mensen die misschien ook bescherming nodig hebben. Onthoud dat er niets is dat God niet kan doen, zelfs wanneer situaties hopeloos lijken.

 1. Verheug je en denk na.
 2. Vier wat God in je leven heeft gedaan en zoek naar manieren om Hem de hele dag door te aanbidden.

  Denk dan een paar minuten na over deze tijd met God. Wat heeft Hij je laten zien? Overweeg om datgene wat je opgevallen is, toe te voegen aan je YouVersion gebedslijst.

Wanneer we beginnen te bidden zoals Jezus deed, zullen we intimiteit met God gaan ervaren zoals Jezus deed. En als we het gebed vorm laten geven aan onze manier van leven, zullen we gaan beseffen dat we God te allen tijde kunnen benaderen met zelfvertrouwen, kwetsbaarheid en in vertrouwen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Een reis door Lucas en Handelingen

BibleProject pictogram

Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte eensgezind… De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, en Gods zegen rustte op hen allen.

Handelingen 4:32-33

Hoe Jezus en de kerk de hele Bijbel met elkaar verbinden.

Zelfs als je niet bekend bent met het Nieuwe Testament, weet je waarschijnlijk dat Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes (de evangeliën) het verhaal van Jezus’ leven vertellen vanuit het perspectief van zijn discipelen. De schrijver van het Lucasevangelie schreef ook het boek Handelingen en structureerde het als één doorlopend verhaal. Lucas gaat over Jezus’ leven en bediening, wat in het boek Handelingen direct verdergaat over het ontstaan van de eerste kerk.

Vandaag presenteren we, in speciale samenwerking met YouVersion en BibleProject, het nieuwe video-leesplan: Een reis door Lucas en Handelingen. Nu kun je deze twee boeken als één geheel ervaren. In dit leesplan laten korte video’s van BibleProject zien hoe Jezus’ leven en onderwijs een vervulling zijn van profetieën uit het Oude Testament over de Verlosser. Het brengt uiteindelijk het algehele verhaal van de hele Bijbel samen.

En nog mooier, Een reis door Lucas en Handelingen is beschikbaar in meer dan 20 talen. Je kunt er dus wereldwijd, samen met anderen, van genieten. Begin Een reis door Lucas & Handelingen en vertel aan al je vrienden over dit nieuwe, geweldige leesplan van BibleProject en YouVersion!

Begin dit leesplan