Dank God voor godvrezende mannen

Vader en dochter

Voor de vaders die voor ons zorgden in moeilijke tijden en ons aanmoedigden als het goed ging…

Voor de mannen die ons lieten zien wat het betekent om hard te werken en steeds klaar te staan…

Voor de vaderfiguren die ons tijdig advies en praktische ondersteuning boden…

Voor de mannen die ons blijven steunen, aanmoedigen en inspireren…

Hartelijk dank dat je ons liet zien wat een godvrezende vader is. Je wordt gezien. Je bent geroepen. Je wordt gewaardeerd. Je bent geliefd.

We hopen dat deze speciale versafbeelding je bemoedigt:

Versafbeelding Spreuken 20:7

Of je nu vader of moeder, mentor of student bent — denk vandaag aan de vaderfiguren die een positieve invloed op je leven hebben gehad. Laat ze weten dat je ze waardeert door deze versafbeelding te delen. Het kost maar een paar tellen om iemand je eer en dank te tonen.

Deel deze versafbeelding

Wil je levens veranderen? Leef vrijgevig.

Echtpaar kijkt naar telefoon

Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan.

Mattheüs 6:21

Als je zou kijken naar waar je je tijd en middelen aan besteedt, wat zou daaruit dan blijken wat je belangrijk vindt?

Onze missie bij YouVersion is om onze gemeenschap te helpen elke dag intimiteit met God te ervaren. We willen mensen uit alle landen en talen dagelijks dichter tot God zien naderen. Dat is een van de redenen waarom we gebeden, videolezingen en Versafbeeldingen delen: zodat mensen over de hele wereld Gods liefde en waarheid kunnen ervaren op een frisse en persoonlijke manier.

We willen niet dat er iets is dat mensen zoals jij belet om God persoonlijk te leren kennen en dat is een van de redenen waarom YouVersion altijd gratis zal zijn.

Ons verlangen is dat de liefde die jij van God ervaart, verandering brengt in wat jij waardevol vindt en je inspireert om ook vrijgevig te leven.

Als je deelt wat God je gegeven heeft, maak je Gods liefde zichtbaar voor een gebroken wereld. Dit verdiept jouw intimiteit met God en het schept ook mogelijkheden voor andere mensen om dichter tot Hem te komen.

Stel je voor — jouw vrijgevigheid zou iemands eeuwigheid kunnen beïnvloeden.

Eén manier om een leven van vrijgevigheid te ontwikkelen is door YouVersion financieel te steunen. En als je dat doet, krijg je deel aan iets dat blijvende waarde heeft: mensen over de hele wereld helpen om Gods vrijgevige liefde te ervaren.

Overweeg vandaag aan God te vragen om jou te laten zien hoe Hij wil dat jij de middelen gebruikt die Hij jou gegeven heeft. En kijk dan toe hoe Hij jouw giften getrouw vermenigvuldigt om anderen te zegenen.

Doneer nu

Al eens gedoneerd aan YouVersion?
Overweeg een periodieke gift in te stellen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Ik ben het licht van de wereld

Ik ben het licht van de wereld

Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.’


Johannes 8:12

‘Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan.


Jesaja 9:1

De HERE is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De HERE is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?


Psalmen 27:1

Want God, die gezegd heeft: ‘Laat er licht in de duisternis zijn,’ heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt.


2 Korinthiërs 4:6

Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de Geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken.


Romeinen 8:10-11

Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.


Efeziërs 5:8

Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.


1 Johannes 1:7-9

U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.


Mattheüs 5:14-16

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.


Johannes 1:5

Wat betekent het om een christen te zijn?

Een biddend persoon vooraan een meer

Je hebt besloten Jezus te volgen … maar wat nu?

We hebben allemaal een idee hoe het volgen van Jezus eruit zou moeten zien. Maar als we eerlijk tegen onszelf zijn worden onze opvattingen vaak beïnvloed door culturele waarden, politiek, onze achtergrond en wat er op het moment gaande is in de wereld om ons heen. Als we die invloeden van buitenaf zouden wegnemen, hoe zou een volgeling van Jezus er dan eigenlijk uitzien?

Culturen veranderen en waarden verschuiven, maar Gods Woord laat altijd zien wat het betekent om een christen te zijn.

Laten we vandaag drie Bijbelteksten bekijken die ons helpen begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. Deze stappen zijn niet bedoeld als volledige lijst, maar ze geven je een overzicht van wat het betekent om elke dag als Jezus te leven.

Heb God lief

‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

Mattheüs 22:36-40

Deze tekst wordt vaak “het grote gebod” genoemd omdat Jezus hiermee beknopt de hele oudtestamentische wet samenvat. En Jezus heeft dit gebod perfect laten zien toen Hij zijn leven voor ons gaf.

Maar voordat we verder gaan is het belangrijk erop te wijzen dat dit gebod uit drie delen bestaat: God liefhebben, anderen liefhebben en jezelf liefhebben. Deze acties zijn met elkaar verbonden en alleen mogelijk als we God eerst van ons laten houden. Wanneer we Gods liefde voor ons accepteren, kunnen wij op onze beurt van Hem houden en Hem de manier waarop we onszelf zien laten veranderen. En als we onszelf leren zien door de lens van Gods liefde, gaan we van anderen houden zoals God van ons houdt. Dus als we dit gebod willen gehoorzamen, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen en God zoeken zoals Jezus dat deed:

Jezus bracht bewust alleen tijd door met zijn Vader, Hij sprak regelmatig met God, en Hij plaatste Gods wil boven zijn eigen verlangens.

Voor ons kan dit eruit zien dat we dagelijks een specifieke tijd reserveren, en ons toewijden om Gods Woord te bestuderen en te bidden. We kunnen alles bij onze hemelse Vader brengen. We kunnen onze emoties met Hem delen, Hem vragen om in onze omstandigheden tussenbeide te komen en zelfs onze overwinningen met Hem vieren. We kunnen Hem ook vragen ons te laten zien hoe we kunnen helpen om zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Bij God is niets te gek; Hij wil tijd met ons doorbrengen.

Wanneer we prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd met Hem, beginnen we te begrijpen wie Hij is en wat Hij voor ons wil. Dit verandert de manier waarop we van onszelf en andere mensen houden.

En een van de makkelijkste manieren om te leren hoe het liefhebben van anderen eruitziet, is door te onderzoeken wat liefde is.


Heb anderen lief

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korinthiërs 13:4-8

Deze tekst is een beroemde definitie van liefde, maar het definieert ook God want God is liefde. Dus als we ons afvragen of ons leven in overeenstemming is met Gods karakter, kunnen we deze tekst gebruiken om onze acties te peilen:

Omdat God geduld met ons heeft, zijn wij dan ook geduldig? Omdat God ons vergeeft, vergeven wij dan ook anderen? Omdat God onze fouten niet aanrekent, laten wij dan ook de wrok los?

Dit betekent niet dat we het altijd goed zullen doen, maar door onszelf deze vragen te stellen, kan het helpen te bepalen of we naar God toe bewegen of van Hem af.

Als onze gedachten continu trots zijn, als onze woorden continu kwetsend zijn, als onze acties continu egocentrisch zijn, dan volgen we waarschijnlijk niet Jezus’ opdracht om God en anderen lief te hebben. En als we dat niet doen, behoren we misschien tot Jezus, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we Jezus ook volgen.

Maar hoe meer we ons toewijden om tijd met Jezus door te brengen, hoe meer we zullen gaan handelen zoals Hij.


Maak discipelen

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, zei Hij tegen zijn volgelingen dat ze discipelen moesten maken. Het oorspronkelijke Griekse woord dat is vertaald met “discipelen maken” is matheteuo, wat “trainen” betekent.

Jezus zegt niet: “Ga en dwing mensen om discipelen te worden.” Hij zegt: “Terwijl je door het leven gaat, train en leer mensen om Mij te volgen, net zoals Ik jullie heb geleerd om Mij te volgen.”

Dit is misschien het opbouwen van een vriendschap met de barista die je koffie maakt. Het kan betekenen dat je eten voor iemand koopt om te laten weten dat diegene gewaardeerd wordt. Of het kan eruitzien dat je voor je kinderen zorgt en ze met liefde en genegenheid behandelt.

Wie God ook op je pad plaatst, laat ze zien wat het betekent om Jezus te volgen. En laat je acties in elke situatie beïnvloed worden door je liefde voor God en voor anderen.

Op welke van deze stappen ga jij je deze week concentreren? Kies er één uit en vraag God om je te laten zien hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Waar ben je naar op zoek?

Zoekvak

Zoek God … en je zult Hem vinden.

Hoe je situatie op dit moment ook is, als jij jezelf grondvest in Gods Woord, zal God je in zijn liefde vasthechten. Geworteld blijven in Gods liefde kan de manier veranderen waarop je jezelf en de wereld om je heen ziet.

Dus waar ben je vandaag naar op zoek?

Welke vragen je ook hebt, welke antwoorden je ook nodig hebt, waar je ook op hoopt — nader tot God, daar waar je bent, door een leesplan te lezen. Laat zijn woorden de manier veranderen waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.

Bekijk meer leesplannen