“Mijn God, mijn God…”

Kruis

Bidden is God vertellen wat je op je hart hebt — zowel vreugdevolle als ongemakkelijke dingen. Jezus deed dit in veel situaties, ook aan het kruis.

… Jezus riep met luide stem: “Eli, eli, lama sabachtani?” (wat betekent: “Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?”).

Mattheüs 27:46

Jij kunt Jezus’ voorbeeld volgen! Denk vandaag na over zijn dood met een speciaal gebed, beschikbaar in de Bijbel App.

Laten we bidden

Sla dit gebed op en deel het met vrienden om zo samen Jezus te zoeken.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat betekent het om anderen te dienen?

Het Laatste Avondmaal

Vlak voor zijn laatste maaltijd, maakte Jezus een groot statement toen Hij een handdoek en een waskom nam … en de voeten van zijn discipelen waste.

De handdoek en de waskom waren een blijvende herinnering aan zijn dienstbaarheid. Daarna nodigde Jezus zijn discipelen uit om zijn offer te gedenken met het brood en de beker.

Jezus’ dood was de ultieme daad van dienstbaarheid. Dankzij Jezus’ onbaatzuchtigheid kunnen we Hem persoonlijk kennen!

Ontdek wat Jezus’ hart van dienstbaarheid voor ons betekent door te leren over het Laatste Avondmaal in de Dagelijkse Vernieuwing van vandaag.

Ervaar Dagelijkse Vernieuwing

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat is Palmzondag?

Palmzondag

Palmzondag is de dag waarop we de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdenken, waar Hij als een koning werd verwelkomd.

Het is ook de eerste dag van de Stille Week – de week van gebeurtenissen die leiden naar het ultieme offer van Jezus.

Tegenwoordig is de Stille Week een krachtige herinnering dat Gods werk nog niet klaar is. Er komt hoop.

Van Palmzondag tot Paaszondag laat de Stille Week ons Gods plan zien om de wereld te verlossen.

Ontdek de komende acht dagen deze gebeurtenissen in de Bijbel met exclusieve inhoud in Dagelijkse Vernieuwing.

Open Dagelijkse Vernieuwing

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wie wil jij dit jaar worden?

Vrienden met telefoons

Elke positieve verandering die je in je leven wilt zien, begint met het leren kennen van God door zijn Woord. De Bijbel openbaart Gods karakter en geeft ons wijsheid over hoe we ons leven moeten leiden. Dus als je wilt groeien, zoek dan eerst God. En een eenvoudige manier waarop je dit kunt doen is door de Dagelijkse Vernieuwing te gebruiken.

Dagelijkse Vernieuwing is een interactieve ervaring. Het is ontworpen om je te helpen dichter naar God toe te groeien met behulp van de Bijbel door het voltooien van de dagelijkse onderwijsvideo’s, overdenkingen en gebedsinspiraties.

Welke gewoontes je ook wilt veranderen of welke karaktereigenschappen je dit jaar ook wilt ontwikkelen, het begint allemaal met de Bijbel.

Voltooi de Dagelijkse Vernieuwing

Begin met je eerste Dagelijkse Vernieuwing succesreeks voor 2024!

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen