“My God, my God …”

Kruis

Gebed is om vir God te vertel wat jy ook al op die hart het — beide vreugdevolle en ongemaklike dinge. Jesus het dit baie kere gedoen, ook aan die kruis.

… teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” (Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?).

MATTEUS 27:46

Jy kan Jesus se voorbeeld volg! Dink vandag na oor sy dood met ‘n spesiale gebed wat in die Bybeltoep beskikbaar is.

Kom ons bid

Stoor hierdie gebed en deel dit met jou vriende om Jesus saam op te soek.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Wat beteken dit om ander te dien?

Laaste Paasmaaltyd

Net voor die laaste paasmaaltyd het Jesus ‘n belangrike uitspraak gelewer toe Hy ‘n handdoek en wasskottel geneem … en sy dissipels se voete gewas het.

Die handdoek en wasskottel was ‘n blywende herinnering aan sy diensbaarheid. Daarna het Jesus sy dissipels genooi om sy offer met die brood en beker te onthou.

Jesus se dood was die hoogste daad van diensbaarheid. As gevolg van Jesus se onbaatsugtigheid kan ons Hom persoonlik ken!

Lees in vandag se Daagliks Bygewerk oor die laaste Paasmaaltyd en wat Jesus se hart om te dien vir ons beteken.

Beleef die Daagliks Bygewerk

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Wat is Palmsondag?

Palmsondag

Palmsondag is die dag waarop ons Jesus se triomfantlike intog in Jerusalem onthou en waar Hy soos ‘n koning verwelkom is.

Dit is ook die eerste dag van die Heilige Week — die week van gebeure wat gelei het tot Jesus se finale offer.

Vandag is die Heilige Week vir ons ‘n kragtige herinnering dat God se werk nie afgehandel is nie. Hoop kom nog.

Van Palmsondag tot Opstandingsondag, wys die Heilige Week vir ons God se plan om die wêreld te verlos.

Ontdek hierdie gebeure in die Skrif oor die volgende agt dae met behulp van eksklusiewe inhoud in Daagliks Bygewerk.

Maak Daagliks Bygewerk oop

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Wie wil jy hierdie jaar word?

Vriende op fone

Elke positiewe verandering wat jy in jou lewe wil sien, begin deur God met behulp van sy Woord te leer ken. Die Bybel openbaar God se karakter en gee ons die wysheid hoe om ons lewens te leef. Soek dus eerste vir God — in jou soeke na groei. ‘n Maklike manier waarop jy dit kan doen, is deur Daagliks bygewerk te gebruik.

Daagliks bygewerk is ‘n interaktiewe ervaring wat ontwerp is om jou te help om deur die Skrif nader aan God te kom terwyl jy die daaglikse onderrigvideo’s, inhoud vir nadenke en begeleide gebede voltooi.

Watter gewoontes jy ook al vanjaar wil verander of karaktereienskappe wat jy wil aanleer, alles begin by die Bybel.

Voltooi Daagliks bygewerk

Begin met jou eerste Daagliks bygewerkte periode vir 2024!

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos