“พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า…”

กางเขน

การอธิษฐานเป็นการบอกพระเจ้าถึงสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ ทั้งเรื่องที่น่ายินดีและไม่สบายใจ พระเยซูทรงทำเช่นนี้ในหลาย ๆ สถานการณ์ รวมทั้งบนไม้กางเขนด้วย

… พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามา สะบักธานี?” (ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?”)

มัทธิว 27:46

คุณสามารถทำตามแบบอย่างของพระเยซูได้! วันนี้ ลองใคร่ครวญถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วยคำอธิษฐานพิเศษซึ่งมีอยู่ในแอปพระคัมภีร์

มาอธิษฐานกันเถอะ

บันทึกคำอธิษฐานนี้และแบ่งปันกับเพื่อน ๆ เพื่อแสวงหาพระเยซูด้วยกัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

การรับใช้ผู้อื่นหมายความว่าอย่างไร

พระกระยาหารมื้อสุดท้าย

ก่อนพระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูทรงประกาศสิ่งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงหยิบผ้าเช็ดตัวและอ่าง … และล้างเท้าสาวกของพระองค์

ผ้าเช็ดตัวและอ่างล้างเท้าเป็นความทรงจำสืบไปเกี่ยวกับการรับใช้ของพระองค์ หลังจากนั้น พระเยซูทรงเชื้อเชิญเหล่าสาวกให้ระลึกถึงการเสียสละของพระองค์ด้วยขนมปังและน้ำองุ่น

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นการรับใช้ขั้นสูงสุด และเนื่องจากความไม่เห็นแก่ตัวของพระเยซูนี้เอง เราจึงสามารถรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวได้!

ค้นพบว่าหัวใจในการรับใช้ของพระเยซูมีความหมายต่อเราอย่างไร โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระกระยาหารมื้อสุดท้ายในสดใหม่ทุกวันของวันนี้

สัมผัสประสบการณ์สดใหม่ทุกวัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

วันอาทิตย์ทางตาลคืออะไร?

วันอาทิตย์ทางตาล

วันอาทิตย์ทางตาลคือวันที่เราระลึกถึงการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัยของพระเยซู ซึ่งพระองค์ได้รับการต้อนรับเช่นกษัตริย์พระองค์หนึ่ง

และยังเป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย—ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพลีพระชนม์ครั้งสุดท้ายของพระเยซู

ในวันนี้ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลัง ว่างานของพระเจ้ายังไม่เสร็จสิ้น ความหวังกำลังจะมาถึง

ตั้งแต่วันอาทิตย์ทางตาลไปจนถึงวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เราเห็นแผนการของพระเจ้าในการไถ่โลก

ในตลอดแปดวันข้างหน้า มาพบกับเหตุการณ์เหล่านี้ในพระคัมภีร์พร้อมด้วยเนื้อหาสุดพิเศษได้ใน สดใหม่ทุกวัน

เปิดใช้ สดใหม่ทุกวัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

คุณอยากจะเป็นคนแบบไหนในปีนี้?

เพื่อน ๆ กับโทรศัพท์

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกอย่างที่คุณอยากจะเห็นในชีวิตของคุณ เริ่มต้นด้วยการรู้จักพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ พระคัมภีร์เปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้า และให้สติปัญญาแก่เราในการดำเนินชีวิต ดังนั้น เมื่อคุณแสวงหาการเติบโต—จงแสวงหาพระเจ้าก่อน และวิธีง่ายๆ อย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือ โดยการใช้ สดใหม่ทุกวัน

สดใหม่ทุกวัน เป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นผ่านพระคัมภีร์ ขณะที่คุณดูวิดีโอคำสอน อ่านบทเฝ้าเดี่ยว และบทนำอธิษฐานในแต่ละวัน

ไม่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัย หรือบุคลิกใดก็ตามที่คุณต้องการปลูกฝังในปีนี้ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์

สดใหม่ทุกวันให้สำเร็จ

เริ่มสดใหม่ทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นวันแรกของคุณในปี 2024!

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล