“พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า…”

กางเขน

การอธิษฐานเป็นการบอกพระเจ้าถึงสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ ทั้งเรื่องที่น่ายินดีและไม่สบายใจ พระเยซูทรงทำเช่นนี้ในหลาย ๆ สถานการณ์ รวมทั้งบนไม้กางเขนด้วย

… พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามา สะบักธานี?” (ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?”)

มัทธิว 27:46

คุณสามารถทำตามแบบอย่างของพระเยซูได้! วันนี้ ลองใคร่ครวญถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วยคำอธิษฐานพิเศษซึ่งมีอยู่ในแอปพระคัมภีร์

มาอธิษฐานกันเถอะ

บันทึกคำอธิษฐานนี้และแบ่งปันกับเพื่อน ๆ เพื่อแสวงหาพระเยซูด้วยกัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

คำอธิษฐานสำหรับปี 2024

คนกำลังอธิษฐาน

คุณคาดหวังอะไรในปีใหม่นี้?

บางทีคุณอาจต้องการเริ่มต้นใหม่จากความเจ็บปวดในอดีต หรือบางทีคุณอาจกำลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความหวังใจและตั้งตารอคอย

ขณะที่เราคาดหวังถึงอนาคต เราสามารถเข้ามาใกล้พระเจ้าได้—เดี๋ยวนี้—ผ่านการอธิษฐาน

ลองนึกภาพสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้หากพวกเรานับล้านทั่วโลกร่วมกันอธิษฐานอย่างกล้าหาญเพื่อกันและกัน เพื่อโลกของเรา และเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จ

ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน YouVersion ระดับโลกของเรา เราอยากจะชวนคุณมาอธิษฐานกับเรา


ข้าแต่พระเจ้า,

เราขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ และเรามองไปยังอนาคตด้วยความหวัง

โลกของเราเต็มไปด้วยความบกพร่องซึ่งมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นเราจึงอธิษฐานขอโอกาสที่จะประกาศออกไปอย่างกล้าหาญถึงความหวังที่เรามีในพระองค์

เราอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้เชื่อทั่วทุกมุมโลก—ที่พวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ รักและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

โปรดช่วยเราให้จดจ่อความหวังของเราสำหรับทุกสิ่งไว้ที่พระองค์ในปีนี้

ขอทรงโปรดประทานกำลังให้เรามีความมุ่งมั่นบุกบั่น กล้าหาญที่จะแบ่งปันข่าวดีของพระองค์ และมีสันติสุขที่รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ

ในพระนามพระเยซู อาเมน


เพิ่มไปที่รายการคำอธิษฐาน

หลังจากบันทึกคำอธิษฐานนี้แล้ว ให้แชร์ในแอปเพื่อให้เพื่อนของคุณมาอธิษฐานกับคุณด้วย!

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

คำอธิษฐานสำหรับปีใหม่

2023 - คนอธิษฐาน

ไม่ว่าปีที่แล้วจะเป็นเช่นไร ปีนี้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่

ในฐานะประชาคมโลก เรามีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อชีวิตของเรา—และชีวิตของคนนับล้านทั่วโลก

ลองนึกดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรได้บ้างหากคุณร่วมอธิษฐานกับชุมชนของเรา—ทุกคนอธิษฐานในคำอธิษฐานเดียวกันถึงพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์องค์เดียวกัน


พระเจ้า

พระองค์คือแสงสว่างของโลก

เพราะพระองค์ ข้าพระองค์ไม่เดินในความมืดอีกต่อไปแต่ในความสว่างของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนความจริงของพระองค์ นำทางผู้อื่นมาหาพระองค์และนำเกียรติมาสู่พระนามของพระองค์

ขอประทานกำลังและความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ที่จะแบ่งปันความหวังที่ข้าพระองค์มีในพระองค์

โลกนี้แตกสลาย แต่ พระองค์ซ่อมแซมสิ่งที่พังทลายขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ปีนี้ ขอทรงเข้ามาใกล้ผู้หลงทาง ผู้โดดเดี่ยว และผู้ที่เจ็บปวด และขอทรงมาใกล้ข้าพระองค์

ขอให้ความรักของพระองค์นำพวกเรามารวมกัน แก้ไขความแตกแยกและหลอมคริสตจักรทั่วโลกของพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียว

ไม่ว่าในปีนี้จะเป็นเช่นไร พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและคำสัญญาของพระองค์ก็เป็นจริง

ขอบพระคุณสำหรับความหวังนิรันดร์ที่ข้าพระองค์มีในพระองค์

ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

อาเมน

บันทึกคำอธิษฐาน

หลังจากบันทึกคำอธิษฐานนี้แล้ว ให้แชร์ในแอปเพื่อให้เพื่อนของคุณเข้าร่วมกับคุณ!


Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

หยุดพักในโลกที่วุ่นวาย

คนบนถนนที่พลุกพล่าน

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิดใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก”

มัทธิว 11:28-29

บ่อยครั้ง โลกใบนี้ดูโกลาหล เราตื่นขึ้นด้วยเสียงสัญญาณฉุกเฉินและรีบเร่งจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง

การขัดจังหวะตารางงานอันยุ่งเหยิงของเราอาจทำให้รู้สึกเหนือความคาดหมาย—เรากังวลว่าเราจะล้าหลัง โลกนี้กรีดร้องให้เราให้ทุ่มเทลงไป ทำงานให้หนัก ทำงานให้หนักกว่านี้อีก

แต่พระคัมภีร์สนับสนุนให้เราหยุดและหันไปหาพระเจ้าแทน

ในโลกที่เคลื่อนไปด้วยความเร็วที่เราไม่อาจทนได้ เราจะหาเวลาหยุดพักได้อย่างไร?

ค้นหาเหตุผลของคุณ

พระเจ้าสร้างเราให้ทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย แต่มันมีความแตกต่างระหว่างการทำงานที่มีความหมายกับการปล่อยให้งานนั้นกลายเป็นตัวตนของเรา วินาทีที่เราข้ามเส้นนั้น เราก็ติดอยู่ในวงจรของปัญหา

การใช้เวลาเพื่อหยุดพักเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามสุดขั้วกับสิ่งที่โลกเรียกร้องจากเรา

แต่ เป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำมาตลอดทั้งพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ

จากจุดเริ่มต้น พระเจ้าได้ให้ต้นแบบการหยุดพัก และ พระองค์ทรงบัญชาให้เราทำให้การหยุดพักเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตประจำสัปดาห์

บางทีคุณอาจตระหนักว่าคุณต้องพักผ่อนเพราะคุณสังเกตเห็นบางสิ่งในชีวิตของคุณเริ่มที่จะมีความสำคัญมากกว่าพระเจ้า มันอาจจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพจิตของคุณ บางทีคุณอาจแค่เหนื่อยจนหมดแรง

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงค้นหาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเหตุใดการหยุดพักจึงสำคัญสำหรับคุณ

กำหนดเวลาไว้ในปฏิทินของคุณ

เวลาเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา

หากเราไม่กำหนดเวลาหยุดพักไว้ล่วงหน้า อาจมีอย่างอื่นมาใช้ทรัพยากรนั้นหมดไป

วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งที่จะได้หยุดพักคือการวางแผนว่าคุณจะทำเมื่อไหร่ ลองจัดตารางเวลาในปฏิทินของคุณ และลองสื่อสารช่วงเวลาเหล่านั้นให้กับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

ไม่ว่าจะเป็น 20 นาทีหรือ 24 ชั่วโมง การหยุดพักจะทำให้คุณรู้สึกซาบซึ้งและสัมผัสได้กับบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างคุณให้ทำ

ให้สิ่งที่ตั้งตารอกับตัวคุณเอง

เมื่อคุณหยุดการงานและชะลอตัวเองลงเพื่อเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น จะมีแนวโน้มว่าคุณจะรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มั่นคง

นั่นอาจหมายความว่าคุณกำลังทำได้ถูกต้องแล้ว

เมื่อเราหยุดพัก สิ่งล่อใจให้ยุ่งวุ่นวายจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่การหยุดพักที่แท้จริงไม่ได้ดูเหมือนการไม่ทำอะไรเลยเสมอไป

เมื่อคุณจัดตารางเวลาเพื่อหยุดพัก ให้วางแผนทำในสิ่งที่ทำให้คุณเพลิดเพลินหรือสงบสุข

ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เวลาชื่นชมการทรงสร้างของพระเจ้า หรือการฝึกฝนงานอดิเรกที่พระเจ้าทรงโยงสายใยให้คุณหลงใหลเกี่ยวกับมัน

อย่าทำเพียงคนเดียว

พระเจ้าสร้างเราเพื่อเป็นชุมชน เรามีสายใยสำหรับความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เหล่านั้นสามารถเป็นหนึ่งในวิธีที่จับต้องได้มากที่สุดที่เราจะได้สัมผัสกับการทรงสถิตของพระเจ้า

การหาจังหวะของการหยุดพักไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำคนเดียว ลองคิดหาวิธีพักผ่อนร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

การพักผ่อนไปด้วยกันจะช่วยให้คุณยังคงมีความรับผิดชอบเมื่อโลกพยายามดึงคุณเข้าสู่การทำงานและกิจกรรม

จงอย่าหยุดยั้ง

การฝึกที่จะหยุดพักเป็นวินัยทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่ง และเช่นเดียวกับวินัยอื่นๆ การหยุดพักต้องการความมุ่งมั่นและการควบคุมตนเอง

เมื่อเราเลือกที่จะไม่พึ่งพาความพยายามของเราเองและยอมให้พระเยซูเข้ามาควบคุมแทน เรายอมปล่อยวางความละอาย การดิ้นรน และความคาดหวังของเรา ในทางกลับกัน เราจะประสบกับสันติสุขอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

การหยุดพักช่วยให้เรามีความสุขกับการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและจัดลำดับความสำคัญของเราใหม่

การหยุดพักทำให้เราวางใจว่าพระเจ้ากำลังทรงทำงานแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานก็ตาม

การหยุดพักคือการที่เราวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดของเรามากพอที่จะพูดว่า “พอแล้ว”

อยากจะหยุดสักครู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าตอนนี้เลยหรือไม่?

เปิดบทนำอธิษฐาน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

คุณกำลังอธิษฐานเผื่อเรื่องใดอยู่?

คนกำลังอธิษฐาน

หากมีบางสิ่งในชีวิตของคุณใหญ่โตพอที่จะกังวลถึง สิ่งนั้นก็ใหญ่โตพอที่จะอธิษฐานถึง

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ใดหรือ? เลือกหนึ่งในคำอธิษฐานที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เพื่อเพิ่มลงในรายการคำอธิษฐาน YouVersion ของคุณ


ฉันกังวลเรื่อง…

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์คิดถึงเรื่อง ______ ข้าพระองค์รู้สึก ______ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้จับจ้องที่พระองค์เมื่อรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ เกินการควบคุม ขอช่วยเตือนข้าพระองค์ว่า พระองค์จะไม่ละทิ้งข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สร้างคำอธิษฐาน >


ฉันหวังว่า…

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเข้าใจความต้องการและความจำเป็นอันล้ำลึกที่สุดของข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะยอมจำนนความคาดหวังของข้าพระองค์ในเรื่อง ______ ขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินตามแผนการของพระองค์ ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะจดจำว่าพระองค์ได้ช่วยเหลือข้าพระองค์แล้วด้วย ______ ขอทรงสำแดงให้ข้าพระองค์ได้เห็นวิธีการดำเนินชีวิตให้คู่ควรกับการทรงเรียกที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สร้างคำอธิษฐาน >


ความสัมพันธ์ของฉันกับ…

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ยอมมอบความสัมพันธ์ของข้าพระองค์กับ ______ ให้กับพระองค์ ขอทรงนำเมื่อเราก้าวผ่านฤดูกาลนี้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะมองเห็นที่ที่ข้าพระองค์ ______ และ ______ เพื่อข้าพระองค์จะยอมจำนนสิ่งเหล่านั้นต่อพระองค์ และแทนที่การทรยศเหล่านั้นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สร้างคำอธิษฐาน >


หลังจากที่คุณสร้างคำอธิษฐาน อย่าลืมแตะที่ แบ่งปันกับเพื่อน เพื่อให้พวกเขาสามารถอธิษฐานเผื่อคุณได้!


Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล