Modlitwa o prowadzenie

Co tobą kieruje?

Pomyśl o decyzji, którą niedawno podjąłeś. Może był to wybór, co założysz na siebie. Być może rozmyślałeś o tym czy podjąć nową pracę. A może po prostu podejmowałeś decyzję czy powiedzieć „cześć” do kogoś, kogo dobrze nie znałeś. Przeciętny człowiek podejmuje tysiące decyzji każdego dnia.

Chociaż nasze wybory nie mają jednakowego ciężaru, każdy z nich przyczynia się do kierunku, w jakim zmierza nasze życie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy podejmować decyzji sami.

Duch Święty towarzyszy każdemu, kto wierzy w Jezusa, dając mu siłę do życia w sposób, który oddaje Mu cześć. Pomyśl więc teraz o decyzji, którą musisz podjąć, a gdy będziesz gotowy poproś Ducha Świętego, by cię prowadził.


Modlitwa o prowadzenie

Duchu Święty,

Znasz moje serce. Rozumiesz moje najgłębsze pragnienia i potrzeby, znasz też mój każdy zamysł. Znasz mnie lepiej niż ja sam. Nie ma miejsca w które mógłbym przed Tobą uciec i nie ma niczego, co mógłbym przed Tobą ukryć!

Dlatego proszę Cię teraz, byś udzielił mi swojej boskiej mądrości i prowadził mnie.

Nie zawsze wiem, o co się modlić. Jestem zmęczony i moja dusza jest utrudzona. Często martwię się, czy podejmę właściwą decyzję — lecz pragnę żyć życiem, które oddaje Ci cześć.

Nawet jeśli czuję, że stoję w miejscu i nie widzę tego, co przede mną – Ty mnie widzisz. Znasz mnie. Proszę więc, prowadź mnie. Pokaż mi ścieżki, które prowadzą do życia w obfitości i napominaj, gdy ogarnia mnie pokusa, by się od Ciebie oddalić.

Odnawiaj mnie proszę, gdy będziesz mnie prowadzić. Przez cały czas będę pokładać w Tobie nadzieję, bo Ty wiesz wszystko i dzięki Tobie moje życie jest całością. Jesteś moją siłą, gdy tego potrzebuję i moim zbawieniem.

Trzymaj mnie mocno Panie i naucz mnie iść przez życie w sposób godny powołania, jakie dla mnie przygotowałeś. Kieruj moimi krokami, gdy czuwasz nad moim życiem, bo chcę Cię wychwalać.

W imieniu Jezusa.

Amen.

Zapisz tę modlitwę

9 modlitw pomagających pielęgnować owoce Ducha Świętego

Pomarańcza

Jeśli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujemy.

Galacjan 5:25

Jeśli uważasz się za naśladowcę Jezusa, to Duch Święty jest zawsze przy tobie i zapewnia ci wszystko, co potrzebne do życia, które oddaje cześć Bogu i jest inspiracją dla innych. Jednak chociaż w każdej sytuacji mamy dostęp do Ducha Świętego, to życie w sposób przepełniony Duchem oznacza także celowe poszukiwanie Boga każdego dnia.

Gdy pozwalamy Duchowi, by ukazywał nam nasze błędy, stawiał nam wyzwania i nas przemieniał, On zmienia sposób w jaki myślmy i działamy.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa!

Galacjan 5:22-23

Owoce Ducha Świętego różnią się, ale są ze sobą powiązane. Razem pokazują, że pozwalamy Bogu kształtować każdą część naszego życia.

Wybory, których dokonujesz, zawsze zdradzają, czemu pozwalasz kierować swoim sercem i je prowadzić. Poświęć teraz chwilę na ponowne przeczytanie fragmentu Listu do Galacjan 5:22-23 i poproś Ducha Świętego, aby pokazał ci, które obszary wymagają przemiany Jego mocą. Gdy skończysz, pomódl się z nami tymi modlitwami.

Modlitwa o miłość

Boże Ojcze, dziękuję, że pokazałeś mi, czym jest prawdziwa miłość. Proszę, doskonal mnie w swojej miłości, ukazując, które części mojego życia nie są w zgodzie z tym, czego chce Duch Święty. Wskaż, gdzie jestem samolubny, dbający tylko o siebie i podatny na gniew, bym mógł oddać to Tobie i pozwolić Ci zastąpić te cechy Twoją bezinteresowną miłością. Przemień mnie w kogoś, kto kocha innych, tak jak Ty kochasz mnie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o radość

Boże, dziękuję ci, że zawsze mogę przebywać w Twojej obecności. Mogę doświadczać prawdziwej radości przez cały czas, bo zawsze jesteś ze mną. Nie zawsze żyję życiem pełnym radości, chociaż ta, którą dajesz, nie zależy od okoliczności, w których się znajduję. Zbyt często, zamiast ufać Tobie, pozwalam, aby moje problemy wpływały na moje reakcje. Proszę, wybacz mi! Napełnij mnie swoją radością i pokojem, aby dzięki mocy Twojego Ducha Świętego zawsze wypełniała mnie nadzieja. Pomóż mi żyć życiem wypełnionym radością, której nic nie może pokonać. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o pokój

Boże Ojcze, często przytłaczają mnie okoliczności, które są poza moją kontrolą i łatwo rozpraszam się rzeczami, które nie mają znaczenia. Proszę wybacz mi, że nie zawsze pokładam w Tobie ufność. Ty jednak wciąż jesteś ze mną, nawet w trudnych sytuacjach. Jesteś Twórcą pokoju i ilekroć się do Ciebie zbliżam, mogę przebywać w Twojej przepełnionej pokojem obecności. Zamiast więc zamykać się na Twojego Ducha Świętego, gdy odczuwam niepokój lub zniechęcenie, pomóż mi zrobić miejsce w moim sercu i umyśle na doświadczenie pokoju, którego hojnie udzielasz. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o cierpliwość

Duchu Święty, stwórz we mnie czyste serce, które szuka u innych tego, co najlepsze. Pomóż mi okazywać innym empatię i współczucie, czyniąc to z łagodnością i szacunkiem. Kiedy ludzie lub okoliczności nie spełniają moich oczekiwań, udziel mi łaski i zrozumienia. Pomóż mi widzieć okoliczności, w których się znajduję z Twojej perspektywy, abym mógł radować się w każdym czasie i okazywać cierpliwość gdy zajdzie potrzeba. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o uprzejmość

Boże, dziękuję Ci za nieustanne okazywanie mi swojej niezawodnej miłości i łaski. Jesteś tak dobry! Panie, często łatwo się denerwuję, czuję się zraniony lub urażony. Proszę, zmieniaj mój sposób myślenia i postępowania. To przez Twojego Ducha przychodzi wybaczenie i umocnienie. Proszę Cię, byś mnie prowadził, kierował mną i pokazywał jak okazywać życzliwość innym, tak jak Ty okazałeś ją mnie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o dobroć

Duchu Święty, nigdzie nie mogę się ukryć przed Twoją obecnością! Nie opuszczasz mnie, bo jesteś zbyt łaskawy, by zostawić mnie takim, jakim mnie znalazłeś. Prowadzisz mnie, doradzasz i pokazujesz mi ścieżki, które prowadzą ku życiu. Spraw dziś, bym był bardziej świadomy Twojej dobroci i mógł się dzięki temu dzielić nią z innymi. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o powściągliwość

Duchu Święty, niech słowa moich ust i myśli mojego serce będą Ci miłe! Nie chcę Cię zasmucać żyjąc w sposób niegodny powołania, które wlałeś w moje życie. Chcę żyć zdyscyplinowanym, rozważnym życiem, bo wiem, że to oddaje Ci cześć. Kiedy więc czuję pokusę, by ulec złości, egoizmowi lub dumie, pomóż mi uważać innych za lepszych od siebie i pozwól mi czynić to pokorą i pełnią łaski. Oddaję Ci kontrolę nad moim życiem. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o wierność

Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie rzeczy są piękne we właściwym czasie. Nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne do osiągnięcia! Jesteś wierny w dotrzymywaniu swoich obietnic. Często jednak o tym zapominam i zniechęcam się, gdy okoliczności mojego życia wydają się nie zmieniać. W takich chwilach łatwo zapomnieć, że Ty cały czas działasz. Przez Twojego Ducha Świętego, zmieniaj proszę mój sposób myślenia i postępowania. Gdy ogarnia mnie zmęczenie, pomóż mi pamiętać, że jesteś ze mną, jesteś wierny i dałeś mi wszystko, czego potrzebuję, by żyć życiem pełnym wiary. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o łagodność

Duchu Święty, pomóż mi być uważnym na sposoby, na jakie wzywasz mnie po imieniu i przyciągasz mnie do siebie. Pokaż mi też, jak żyć w sposób godny powołania, które mi dałeś. Pomóż mi, abym nie kierował się egoistycznymi pobudkami i pokazuj mi, jak postrzegać innych jako lepszych od siebie. Niech zamiast od razu starać się poprawiać złe postępowanie innych, najpierw przychodzę z tym do Ciebie, abyś to Ty pokierował moją reakcją na ich postępowanie. Podczas rozmów z innymi napełniaj mnie łagodnością i szacunkiem do nich, aby nic w moim życiu nie przeszkodziło innym widzieć we mnie Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Czy te modlitwy zachęciły cię lub zainspirowały? Dopisz je do twojej listy modlitw w YouVersion. Przez cały tydzień w sposób celowy zbliżaj się do Boga podczas modlitwy i pozwól Jego Duchowi Świętemu, by kształtował twoje życie.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Jak uczynić modlitwę nawykiem? Spróbuj w ten sposób:

Modląca się osoba

Uczyń modlitwę częścią twojego życia codziennego.

Nic w twoim życiu nie jest zbyt duże ani zbyt małe, aby powierzyć to Bogu. Czasami trzeba nam jednak przypomnieć, że w każdej chwili możemy z Nim porozmawiać. Przypomnienia o modlitwie są idealne, gdy potrzebujesz do tego dodatkowej zachęty.

Po prostu przejdź do ustawień powiadomień typu push i dotknij „Przypomnij mi o modlitwie”. W tym miejscu możesz ustawić godzinę, o której chcesz otrzymywać przypomnienia.

Nie wiesz, o co się modlić? Zacznij od tego:

Ocean

Modlitwa o pokój

Boże, dziękuję, że się o nas troszczysz. Wiesz, że są rzeczy, które nas przytłaczają: zmartwienia, niepokój czy lęk. Prosimy Cię teraz, strzeż naszych serc i umysłów obdarzając nas swoim pokojem.

Pomóż nam skupić nasze myśli na Tobie i Twoim Duchu. Dziękujemy, że obiecałeś przynieść nam życie i pokój. Możemy odpocząć… bo Ty zapewniasz nam bezpieczeństwo.

Ikona modlitwyMódl się


Kwiaty

Modlitwa o uzdrowienie

Boże, Twoje Słowo mówi, że odpowiadasz ludziom, kiedy wzywają Twojego imienia i przynosisz im zbawienie. Prosimy Cię teraz, abyś uleczył tych, którzy są chorzy i cierpiący. Bez względu na to, czy uzdrowisz ich dzisiaj, czy za 10 lat, będziemy Cię nadal wychwalać, nawet gdy jeszcze czekamy na Twoją odpowiedź.

Ikona modlitwyMódl się


Staw w lesie

Modlitwa o jedność

Jezu, dziękuję Ci za zwycięstwo, które odniosłeś nad światem. Dzięki temu możemy doświadczać jedności z Tobą. Pomóż nam zobaczyć na ile sposobów działasz w naszym otoczeniu. Przyciągnij nas do siebie i pomóż nam troszczyć się o innych ludzi wokół nas.

Pragniemy, aby Twoje królestwo zapanowało na ziemi tak, jak ma to miejsce w niebie. Prosimy zjednocz nas tak, aby nic nie powstrzymywało ludzi, którzy Cię szukają, przed uwierzeniem w Ciebie.

Ikona modlitwyMódl się


Ustaw przypomnienia o modlitwie

Dokąd prowadzą cię twoje myśli?

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe.

Rzymian 12:2

Modlitwa o odnowę umysłu

Boże, czasem gdy patrzę na otaczający mnie świat przytłacza mnie niepokój, a moje myśli jeszcze go potęgują. Boże, proszę pomóż mi. Potrzebuję Ciebie, aby zmienić mój sposób myślenia.

Twoje myśli przewyższają moje, a Twoje drogi są lepsze od moich. Dajesz nadzieję zrozpaczonym i siłę słabym. Tylko Ty możesz odnowić mój umysł i przypominać mi po co tu jestem.

Pomóż mi więc dziś zniewolić do posłuszeństwa każdą moją myśl, gdy dziś powierzam Ci moje troski. Przypominaj mi proszę, że jesteś ze mną i że nadal będziesz mnie prowadzić i uczyć.

Prowadź mnie, gdy będę rozważać Twoje Słowo i pomóż mi zastosować zawarte w nim prawdy w moim życiu. Daj mi siłę, której potrzebuję, aby postępować właściwie i pomóż mi przede wszystkim szukać Ciebie – na zawsze.

W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz modlitwę

Psalmy 91 – Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego…

1  
Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego I nocuje w cieniu Wszechmocnego

2  
Zwraca się do PANA: Moje schronienie i moja twierdzo! Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.

3  
Tak, On wybawi cię z sideł ptasznika I ochroni przed zgubną zarazą.

4  
On okryje cię swoimi piórami, Pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, A Jego wierność będzie ci tarczą i puklerzem.

5  
Nie przelękniesz się nocnych straszydeł Ani strzał lecących za dnia

6  
Nie dotknie cię zaraza czyhająca w ciemności Ani klęska, co pustoszy w południe.

7  
Nawet jeśli u twojego boku padłby tysiąc walecznych Albo dziesięć tysięcy po twej prawej stronie — Ty będziesz bezpieczny.

8  
Zobaczysz to jedynie na swe własne oczy, Będziesz świadkiem odpłacania bezbożnym.

9  
Tak, Ty, PANIE, jesteś moim schronieniem! Jeśli w Najwyższym znalazłeś swą kryjówkę

10  
Nie spadnie na ciebie nieszczęście, Plaga również nie zbliży się do twojego namiotu

11  
Bo On swym aniołom wyda polecenie, Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

12  
Będą cię nosić na rękach, Abyś nie uraził o kamień swojej nogi.

13  
Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Rozdepczesz lwiątko i potwora!

14  
Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął, Wywyższę go, bo zna moje imię.

15  
Będzie Mnie wzywał, a Ja mu odpowiem, Ja sam będę z nim w niedoli, Wyrwę go i obdarzę chwałą

16  
Nasycę go długim życiem I ukażę mu moje zbawienie.

Psalmy 91

Psalm 91 in English