Co się dzieje, gdy łączysz się z Bogiem przez Jego Słowo?

Ziemia

BIBLIA
DLA
WSZYSTKICH

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia…

Rzymian 12:2

Pomyśl o chwilach, gdy czułeś, że twój umysł się zmienia, a pewne sfery twojego życia ulegają zmianie. Jeśli regularnie pozwalasz, aby Pismo obmyło cię, gdy je czytasz lub go słuchasz, to bez wątpienia wiesz co to znaczy doświadczyć mocy płynącej z niego inspiracji, zachęty, a nawet siły przekonywania.

Teraz więcej niż kiedykolwiek osób może cieszyć się tym doświadczeniem.

Dzięki hojności naszych partnerów wydawniczych i towarzystw biblijnych aplikacja YouVersion oferuje teraz 2500 przekładów Biblii i ponad 1000 wersji audio!

Jak inaczej wyglądałoby nasze życie, gdyby wszystkie przekłady Biblii, które sprawiają, że Słowo Boże ożywa dla nas… po prostu przestały istnieć? Prawie miliard ludzi wciąż nie ma dostępu do żadnego kompletnego przekładu Biblii w swoim języku.

I ty możesz pomóc.

Ci sami partnerzy biblijni pracują również nad umożliwieniem ludziom na całym świecie przetłumaczenia Pisma Świętego na ich własne języki. I prawie natychmiast po stworzeniu nowego przekładu jest on przesyłany do biblioteki cyfrowej, co pozwala nam udostępniać go całej społeczności YouVersion.

Wyobraź sobie, co jest możliwe.

Wystarczy smartfon i dostęp do bezprzewodowego internetu, aby ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli Biblii w swoim języku, mogli uzyskać do niej natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca na ziemi. Kiedy przekazujesz darowiznę na rzecz projektu „Biblia dla wszystkich”, pomagasz urzeczywistnić tę wizję.

Nasza wizja na rok 2033

95% światowej populacji
będzie miało dostęp do pełnego przekładu Biblii

99,96% światowej populacji
będzie miało dostęp do Nowego Testamentu

100% światowej populacji będzie miało dostęp do przynajmniej fragmentu Pisma Świętego

Nie spoczniemy, dopóki nie ukończymy tego dzieła.

Bóg dał nam swojego Syna i swoje Słowo. Kiedy podążamy za Jego przykładem hojnego obdarowywania, zbliżamy się do Niego. A im więcej z nas weźmie udział w realizacji tej wizji, tym szybciej będziemy mogli udostępnić wszystkim na świecie Słowo Boże.

Dołączysz do nas?

Wesprzyj

Patrzę dalej: Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka […] W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie, oraz w Baranku.

Objawienie 7:9-10

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail


Wszystkie datki przekazane w ramach kampanii „Biblia dla wszystkich” zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tłumaczenia Biblii i będą podzielone pomiędzy różne projekty tłumaczeniowe o szerokim zasięgu. Po zakończeniu każdego projektu wszelkie pozostałe fundusze zostaną przekazane na kolejny projekt tłumaczeniowy, wytypowany przez YouVersion i jego partnerów.

Podróż przez Ewangelię według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie

logo BibleProject

Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę… Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska.

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:32-33

W jaki sposób Jezus i Kościół łączą Biblię w całość.

Nawet jeśli nie znasz Nowego Testamentu, prawdopodobnie wiesz, że Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana opowiadają historię życia Jezusa z perspektywy Jego uczniów. Autor Ewangelii Łukasza napisał także Dzieje Apostolskie, tworząc z obu ksiąg jedną ciągłą historię. Łukasz opisuje życie i posługę Jezusa, a następnie płynnie przechodzi do powstania pierwszego Kościoła w Dziejach Apostolskich.

Dzisiaj, w ramach specjalnego partnerstwa pomiędzy YouVersion i BibleProject, zapowiadamy „Podróż przez Ewangelię według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie”, całkowicie nowe rozważania z filmami wideo, które pozwolą ci się zapoznać z tymi dwiema księgami jednocześnie. Rozsiane po całym planie krótkie filmy – opowiadania od BibleProject pokazują, w jaki sposób życie i nauki Jezusa wypełniają proroctwa Starego Testamentu o Zbawicielu i w ten sposób podsumowują historię zawartą w całej Biblii.

Co więcej, plan „Podróż przez Ewangelię według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie” jest dostępny w ponad 20 językach, więc razem z tobą mogą się nim cieszyć ludzie z całego świata. Rozpocznij „Podróż przez Ewangelię według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie” klikając przycisk poniżej i podziel się tym nowym planem od BibleProject i YouVersion ze swoimi znajomymi!

Rozpocznij plan