Boże Narodzenie

Zbroję Boga

Efezjan 6:10-18

10  
W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile.

11  
Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

12  
Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba.

13  
Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko.

14  
Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach

15  
obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju.

16  
Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego.

17  
Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest słowo Boga.

18  
W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi.

Ephesians 6 in Polish

Ephesians 6 in English

Oczekując na Boże Narodzenie

Oczekując na Boże Narodzenie:
5-dniowy plan adwentowy

Wielką będzie miał władzę,
pokój trwać będzie bez końca
na tronie Dawida
i w Jego królestwie,
ponieważ je utrwali,
oprze je
na prawie i sprawiedliwości —
od objęcia rządów
aż na wieki.
Dokona tego
żarliwość PANA Zastępów.

Izajasza 9:6

Oczekując na Boże Narodzenie

Plany czytania Biblii – Listopada 2020

Plany czytania Biblii – Października 2020