Ojcze nasz

Ojcze nasz

9  
Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię.

10  
Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem.

11  
Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba.

12  
I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy.

13  
Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen.

Matthew 6 in Polish

Matthew 6 in English