Jak dzielisz się swoją wiarą?

Przyjaciele na tarasie

Pomyśl o przyjacielu, sąsiedzie, członku rodziny lub współpracowniku, który nie ma silnej więzi z Jezusem. Jak podzielisz się z nimi swoją wiarą?

Fragment Ewangelii Mateusza 28:18-20, znany również jako „Wielki Nakaz Misyjny”, to dobry początek:

„Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku”.

Mateusza 28:18-20

W oryginale greckim wyrażenie „czynić uczniami” jest tak naprawdę nakazem, by to robić. To nie jest sugestia Jezusa — to pilne i ciągle aktualne polecenie stanowiące centralny punkt Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Oto trzy sposoby na jakie możemy czynić innych uczniami, wypełniając w naszym życiu Wielki Nakaz Misyjny:

 1. Idźcie

 2. W greckim oryginale słowo „iść” odnosi się do ciągłego działania. Niekoniecznie oznacza nakaz opuszczenia pracy lub angażowania się w debatę z nieznajomymi.

  Ten czasownik oznacza, że uczymy innych poprzez rozwijanie relacji z tymi, których spotykamy na co dzień — ludźmi w naszej pracy, szkole, a nawet w sklepie spożywczym. Jezus mówi po prostu, abyśmy idąc przez życie nauczali innych jak za Nim podążać i ćwiczyli ich w tej umiejętności.

  Zanim przejdziemy dalej, należy podkreślić, że „idźcie” nie zawsze oznacza konieczności opuszczenia naszego kraju. Gdy Jezus wzywał swoich naśladowców, aby czynili uczniami ludzi „pośród wszystkich narodów” — zwracał się także do uczniów pochodzenia żydowskiego, którzy unikali kontaktów z innymi grupami etnicznymi. Jego polecenia stanowiło rodzaj wyzwania, by docierali do rzymskich zdobywców, etiopskich podróżników i samarytańskich sąsiadów w ich własnym mieście, a także za granicą.

  Innymi słowy, Jezus pokazywał im, że chrześcijaństwo nie jest adresowane wyłączne do jednego narodu, grupy etnicznej czy kraju – jest dla wszystkich ludzi. Zawsze. A ludzie, z którymi spotykamy się na co dzień, to zwykle ci, do których Bóg pilnie nas posyła.

  Kogo zatem Bóg postawił na twojej drodze i jak możesz dziś do niego dotrzeć?

  Wskazówka: na dobry początek podziel się z tym kimś dodającym otuchy obrazem z wersetem lub zapytaj o co możesz się dla niego pomodlić, a następnie dodaj jego prośby do Listy modlitw w aplikacji YouVersion.

 3. Chrzcijcie

 4. Kiedy myślisz o „chrzcie”, co przychodzi ci na myśl? Jeśli powiedziałeś „zanurzyć kogoś w wodzie” to nie mylisz się! Jednak celem chrztu jest danie zewnętrznego wyrazu wewnętrznej przemianie serca. Jest zarówno symbolicznym wyrazem wiary, jak i aktem posłusznego poddania się i pokuty, dlatego jest to logiczny kolejny krok po podjęciu decyzji o uwierzeniu w Chrystusa i podążeniu za Nim.

  Możemy pomóc ludziom zdecydować się na ten krok, prowadząc z nimi szczere rozmowy na temat tego, co to znaczy podążać za Jezusem, odpowiadając na ich pytania dotyczące Boga, a następnie zapraszając ich do wzięcia udziału w fizycznym akcie chrztu.

  Chrzest ma znaczenie, ponieważ jest to coś, co uczynił Jezus i co nakazał swoim uczniom wobec innych. Kiedy więc zostajemy ochrzczeni postępujemy jak Jezus i jesteśmy Mu posłuszni. Ten publiczny akt pozwala nam utożsamić się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, odwrócić się od dotychczasowego sposobu życia i celebrować nowe, wieczne życie, które mamy dzięki ofierze Jezusa.

  Wskazówka: Kiedy nawiązujesz relacje z ludźmi, którzy mogą rozważać przyjęcie chrztu, oto kilka pytań, które możesz im zadać…

  • Czy wierzysz, że potrzebujesz Jezusa?
  • Co dla ciebie oznacza wiara w Jezusa?
  • Czy wierzysz, że Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał?
  • Na czym polega naśladowanie Jezusa?
  • W jaki sposób poprosiłeś Boga, aby wybaczył ci błędy z przeszłości?
  • Czy zaprosiłeś Jezusa do swojego życia?
 5. Uczcie

 6. Uczenie kogoś to proces dwuetapowy: obejmuje przekazywanie wiedzy i stałe bycie przykładem odnośnie tego, czego uczymy. Nie musi się to odbywać w sposób formalny i zgodnie z Wielkim Nakazem Misyjnym często dzieje się to, gdy idziemy przez życie i chrzcimy.

  Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że nie możemy oczekiwać, że ludzie będą przestrzegać tego, co nakazał nam Jezus, jeśli my sami również nie przestrzegamy Jego poleceń.

  Czy chcemy, aby ludzie dowiedzieli się o Bożej miłości? Jeśli tak, to musimy ukazywać innym miłość Boga. Czy chcemy, aby ludzie dowiedzieli się o współczuciu Jezusa wobec nich? To oznacza, że sami musimy być współczujący. Czy chcemy, aby ludzie hojnie dawali? W takim wypadku musimy dobrze zarządzać posiadanymi przez nas zasobami. A jeśli chcemy, aby ludzie studiowali Słowo Boże musimy sami je studiować.

  Pokazuj swoim życiem, co to znaczy być uczniem, pozwalając towarzyszyć sobie, gdy się modlisz, studiujesz Słowo Boże, rozporządzasz swoim budżetem i prowadzisz swoje codzienne życie.

  Wskazówka: spróbuj zaprosić kogoś, aby przeczytał wraz z tobą plan biblijny. Kliknij poniższy odnośnik, aby przejrzeć dostępne plany.

Pokaż plany

Ostatecznie, naszym celem nie jest sprawianie, by ktoś poszedł Jezusem. Tylko Bóg może zmienić czyjeś życie. Jednak możemy iść przez życie świadomie szukając okazji do rozwijania relacji z ludźmi wokół nas i pokazywać innym, co to znaczy znać Boga i dawać Go poznać innym. Dzielenie się naszą wiarą polega na dzieleniu się naszym życiem, a gdy to zrobimy, uzyskamy możliwość czynienia innych uczniami.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co to znaczy naśladować Jezusa?

Oto trzy fragmenty Biblii, które mogą ci pomóc.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Co oznacza bycie chrześcijaninem?

Osoba modląca się nad jeziorem

Zdecydowałeś pójść za Jezusem … i co dalej?

Wszyscy mamy wyobrażenie tego, jak powinno wyglądać naśladowanie Jezusa. Bądźmy jednak szczerzy, nasze poglądy są często kształtowane przez naszą kulturę, przekonania polityczne, nasze pochodzenie i obecną sytuację na świecie. Gdybyśmy mogli usunąć te zewnętrzne wpływy, jak w rzeczywistości wyglądałby naśladowca Jezusa?

Kultura się zmienia, a wartości zostają zastąpione innymi, jednak Słowo Boże zawsze ukazuje, co znaczy być chrześcijaninem.

Dzisiaj przeanalizujemy trzy fragmenty Biblii, które pomogą nam zrozumieć, jak naśladować Jezusa. Kroki te nie stanowią wyczerpującej listy, ale dadzą ci ogólny pogląd na to, w jaki sposób każdego dnia żyć tak jak Jezus.

Kochać Boga

„Nauczycielu — zapytał — które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze? A On mu odpowiedział: Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Mateusza 22:36-40

Ten fragment jest często nazywany „najważniejszym przykazaniem”, ponieważ to w nim Jezus zwięźle podsumowuje całe Prawo Starego Testamentu. Ponadto Jezus ukazał nam w doskonały sposób, jak wprowadzać w życie to przykazanie, gdy oddał za nas życie.

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby zwrócić uwagę, że przykazanie to składa się z trzech części: kochać Boga, kochać innych i kochać samego siebie. Te działania są ze sobą powiązane i możliwe jedynie wtedy, gdy pozwolimy najpierw Bogu pokochać nas. Kiedy zaakceptujemy Bożą miłość do nas, możemy odwzajemnić tę miłość i pozwolić Mu zmienić nasze postrzeganie samych siebie. Kiedy nauczymy się patrzeć na siebie przez pryzmat Bożej miłości, zaczynamy kochać innych tak jak Bóg kocha nas. Jeżeli więc chcemy przestrzegać tego przykazania, musimy naśladować przykład Jezusa i szukać Boga tak, jak Jezus:

Jezus w sposób zamierzony spędzał czas sam na sam ze swoim Ojcem, regularnie rozmawiał z Bogiem i stawiał wolę Boga ponad swoimi własnymi pragnieniami.

W naszym wypadku może to polegać na ustalaniu konkretnego czasu w ciągu dnia, którym poświęcamy na studiowanie Słowa Bożego i na modlitwę. Możemy na modlitwie zanieść wszystko naszemu Ojcu Niebieskiemu. Możemy podzielić się z Nim swoimi emocjami, poprosić Go, aby zainterweniował w naszym życiu, a także świętować z Nim nasze zwycięstwa. Możemy także prosić Go, aby pokazał nam, jak możemy pomóc w zapanowaniu Jego królestwa na ziemi. Z Bogiem nic nie jest niewłaściwe. On chce spędzać czas z nami.

Kiedy naszym priorytetem jest spędzanie czasu z Nim, zaczynamy rozumieć kim On jest i czego dla nas pragnie. A to zmienia sposób, w jaki darzymy miłością innych i siebie samych.

Jednym z najłatwiejszych sposobów nauczenia się, na czym polega miłość bliźniego, jest zrozumieć, co to znaczy kochać.


Kochać innych

„Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje”.

1 Koryntian 13:4-8

Ten fragment jest słynną definicją miłości i zarazem opisem Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Kiedy więc zastanawiamy się czy to, w jaki sposób żyjemy zgadza się z charakterem Boga, możemy skorzystać z tego fragmentu, aby ocenić nasze działania:

Skoro Bóg jest dla nas cierpliwy, to czy my także okazujemy cierpliwość wobec innych? Skoro Bóg nam wybacza, to czy my potrafimy wybaczyć? Skoro Bóg nie wykorzystuje naszych błędów przeciwko nam, czy my potrafimy nie chować urazy?

Nie oznacza to, że zawsze nam się to uda, ale zadawanie sobie tych pytań może pomóc nam stwierdzić, czy zbliżamy się do Boga, czy też oddalamy się od Niego.

Jeżeli nasze myśli są nieustannie pełne pychy, jeżeli nasze słowa ciągle ranią, jeżeli nasze czyny są zawsze egocentryczne, to najprawdopodobniej nie przestrzegamy przykazania Jezusa, aby kochać Boga i innych. A jeżeli tego nie robimy, to możemy należeć do Jezusa — ale niekoniecznie Go naśladujemy.

Na szczęście, im więcej angażujemy się w spędzanie czasu z Jezusem, tym bardziej zaczynamy zachowywać się jak On.


Czynić uczniami

„Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku”.

Mateusza 28:18-20

Kiedy Jezus wstąpił do nieba, polecił swoim naśladowcom, aby czynili innych uczniami. Oryginalne greckie słowo, tłumaczone jest jako „czynić uczniami”, to matheteuo, co oznacza „szkolić”.

Jezus nie mówi, „idźcie i zmuszajcie ludzi, aby zostali uczniami”. Mówi: „kiedy idziesz przez życie, szkol innych i ucz ich podążać za Mną, tak samo, jak ja nauczyłem tego ciebie”.

Może to polegać na nawiązaniu relacji z baristą, który parzy ci kawę. Może oznaczać kupienie komuś posiłku i powiedzenie mu, że jest kimś wartościowym. Można to być także opieka nad własnymi dziećmi i obdarzanie ich miłością i uczuciem.

Kogokolwiek Bóg postawi przed tobą, pokaż tym osobom, co oznacza chodzenie z Jezusem. Niech w każdej sytuacji twoje działania wypływają z miłości do Boga i bliźnich.

Na którym z tych punktów chcesz się skupić w tym tygodniu? Wybierz jeden i poproś Boga, aby pokazał ci, w jaki sposób uczynić go częścią twojej codzienności.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Jak poznać wolę Bożą

Kompas

Co zgodnie z wolą Bożą powinieneś zrobić ze swoim życiem? Być może masz pewne pojęcie o tym, do czego Bóg cię wzywa, ale szukasz potwierdzenia. Może nie jesteś pewien, co jest wolą Bożą … lub wciąż próbujesz się dowiedzieć, jak powinna wyglądać twoja relacja z Bogiem.

Ostatecznie jedynym sposobem na poznanie woli Bożej jest poświęcanie czasu na poznawanie Go. To dzięki zbliżaniu się do Boga, Jego prowadzenie staje się oczywiste. Jak to zatem robimy?

Nie ma jednego właściwego sposobu – są jednak pomocne kroki, które nas do tego prowadzą.

Oto 4 kroki, które pomogą ci odkryć Bożą wolę:

Szukaj Boga poprzez modlitwę

Pomyśl o niedawnej rozmowie z bliskim przyjacielem. Jeśli znasz go od jakiegoś czasu, prawdopodobnie wiesz, co mu się podoba, a co nie, nawet nie pytając go o to, ponieważ im bliżej kogoś jesteś, tym lepiej go rozumiesz.

To samo dotyczy naszej relacji z Bogiem. Znajomość Bożej woli pochodzi ze szczerej rozmowy z Nim.
Dlatego musimy wyrobić sobie nawyk rozmawiania z Nim regularnie o wszystkim.

Modlitwa nie polega tylko na pytaniu Boga, czego On od nas oczekuje – chodzi o poznanie tego, Kim jest Bóg.

Módl się z nami


Poszukuj w Piśmie Świętym

Boża wola dla twojego życia nigdy nie będzie sprzeczna z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Tak jak poznajesz Boga przez modlitwę, tak poznawaj Jego Słowo.

Im więcej będziesz studiować Biblię, tym bardziej twoje pragnienia zaczną odzwierciedlać Bożą wolę. A kiedy tak się stanie, możesz śmiało poprosić Boga o wszystko – a On cię wysłucha.


Słuchaj Ducha Świętego

Słuchanie Ducha Świętego często wymaga wyciszenia hałasu, który cię otacza. Kiedy pozbędziesz się rzeczy, które cię rozpraszają i przestaniesz skupiać się na wzbudzających strach uczuciach, możesz zacząć dostrzegać pełną pokoju Bożą obecność w twojej aktualnej sytuacji.

Dlatego, gdy modlisz się i studiujesz Pismo Święte, poproś Boga, aby ujawnił wszelkie uczucia, które musisz oddać Bogu, oraz inne, na które musisz zwrócić szczególną uwagę. Pozwól Duchowi Świętemu poprowadzić cię przez ten proces i pamiętaj: możesz odczuwać niepewność i nadal doświadczać Bożego pokoju.


Szukaj potwierdzenia u mądrych ludzi

Ostateczny głos w sprawie, jaka jest wola Boża, powinien pochodzić od Boga, ale mądrze jest poszukać rady u kogoś bezstronnego i godnego zaufania. Rozważ zaproszenie kilku osób, które są na dalszym etapie drogi wiary, aby były twoją „radą mędrców”. Poproś ich, aby wraz z tobą szukali Bożej woli wobec twojego życia.

Ten krok należy wykonać wraz z poprzednimi. Szukanie mądrych rad powinno mieć na celu potwierdzenie tego, co masz wrażenie, że Bóg ci powiedział – nie powinno natomiast zastępować bezpośredniej rozmowy z Bogiem.

Dodaj znajomych w aplikacji Biblia


Co teraz?

Nie zawsze musi się udać, ale im częściej starasz się rozeznawać wolę Bożą, tym staje się to łatwiejsze. Bóg stworzył cię w określonym celu i chce, abyś miał udział w oglądaniu jak Jego Królestwo nadchodzi, a Jego wola wypełnia się „na ziemi tak, jak w niebie.”

Kiedy twoje pragnienia są w harmonii z tym, czego pragnie Bóg, On może ci zaufać, że zrobisz to, co należy. Zastosowanie tych kroków pomoże ci tego dokonać, ale będzie to zobowiązanie na całe życie, które obejmuje codzienne poszukiwanie Boga.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Jak się modlić: 6-stopniowy przewodnik modlitewny

Modląca się osoba

„Modlitwa”. Jakie myśli lub obrazy przychodzą ci do głowy, kiedy widzisz to słowo? Czy rozmowa z Bogiem przychodzi ci łatwo? Czy zmagasz się z modlitwą?

Wiedza o tym, co powiedzieć Bogu, nie zawsze przychodzi łatwo. Czasem modlitwa jest obciążona naszymi błędnymi przekonaniami na temat tego, jak powinna wyglądać rozmowa z Bogiem.

„Zwracajcie się do Boga tak…”

2000 lat temu Jezus nauczył swoich uczniów modlić się w ten sposób:

Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się na ziemi tak,
jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.

MATEUSZA 6:9-13

To słynny przykład tego, jak się modlić. Jak jednak mamy go zastosować w naszym codziennym życiu w XXI wieku?

Po pierwsze, musimy zrozumieć, jak się nie modlić. Zanim Jezus nauczył swoich uczniów Modlitwy Pańskiej powiedział im: „Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca …” i „Nie róbcie z modlitwy paplaniny … Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie!”.

Jeśli Bóg z góry wie, czego potrzebujemy, to w modlitwie chodzi nie tylko o słowa, które wypowiadamy. Jeśli modlimy się, aby zaimponować innym lub jeśli traktujemy modlitwę jak zadanie do odhaczenia, to umyka nam jej moc.

Modlitwa jest i zawsze będzie dynamiczną rozmową z Bogiem. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, Modlitwa Pańska staje się dającą wolność strukturą, która pomaga nam codziennie rozmawiać z Bogiem.

Oto 6-stopniowy przewodnik po modlitwie, który może być pomocny:

 1. Niech twoja uwaga ponownie skupi się na Bogu.
 2. „Nasz Ojcze w niebie, niech Twoje święte imię będzie uwielbione!”

  Weź głęboki wdech i skup się na tych słowach: „Nasz Ojcze w niebie”.

  Powoli zrób wydech, mówiąc: „niech Twoje święte imię będzie uwielbione!”.

  Powtórz to kilka razy i zwróć uwagę na wszelkie aspekty charakteru Boga, które przychodzą ci na myśl. Poświęć ten czas na skupienie się na tym, jak wspaniały jest Bóg.

 1. Poddaj swoją wolę woli Bożej.
 2. „Niech nadejdzie Twoje królestwo …”

  Bóg od samego początku działa zaprowadzając swoją wolę na Ziemi. Rozważ więc teraz co następuje: Gdy staramy się, aby nasza wola była zgodna z Bożą, aktywnie poszukujemy Jego Królestwa.

  Wycisz wszystkie źródła hałasu w twoim otoczeniu i poproś Boga, by pokazał ci, w jaki sposób możesz dziś uczestniczyć w wypełnianiu Jego woli.

 1. Powierz Mu swoje troski.
 2. „Zapewnij nam codzienny pokarm”

  Wyobraź sobie, że wyciągasz przed siebie ręce, prosząc Boga, by je napełnił. Co otrzymujesz w zamian, gdy powierzasz Bogu swoje zmartwienia?

  Wypisz wszystko, o co się niepokoisz a następnie wymieniaj po jednym. Za każdym razem spróbuj poprosić Boga: „Zapewnij nam codzienny pokarm.”

  Poświęć na to ćwiczenie tyle czasu, ile potrzebujesz.

 1. Wyraź skruchę i odpowiedz.
 2. „Przebacz nam …, tak jak my przebaczamy…”

  Czy trzymasz się czegoś, z czego powinieneś zrezygnować? Czy jest coś co powinieneś teraz wyznać? Może to zranienie, którego nie potrafisz odpuścić albo zachowanie, którego nie udaje ci się zmienić, nałóg, którego nie możesz pokonać lub powtarzający się błąd.

  Bóg zaprasza cię, abyś przyszedł do Niego taki, jaki jesteś i rozmawiał z Nim. Opowiedz Mu o tym, co Ci leży na sercu, cokolwiek to jest. A potem stwórz przestrzeń, w której otworzysz się na Jego odpowiedź.

 1. Poproś Boga o opiekę.
 2. „… wybaw nas od złego.”

  Wszyscy zostaliśmy przed czymś uratowani. Przed czym Bóg uratował ciebie?

  Podziękuj Mu za Jego wierność i powiedz w czym potrzebujesz Jego pomocy. Rozważ modlitwę w intencji innych osób, które również mogą potrzebować ochrony. Pamiętaj, że nawet, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna Dla Boga … wszystko jest możliwe.

 1. Rozważ i uraduj się.
 2. Uczcij to, jak Bóg działa w Twoim życiu i szukaj sposobów, aby Go uwielbiać w ciągu dnia.

  Następnie poświęć kilka minut na refleksję dotyczącą czasu spędzonego z Bogiem. Co Bóg ci ukazał? Być może warto dodać to do twojej listy modlitw na YouVersion.

Kiedy zaczniemy się modlić tak jak Jezus, zaczniemy doświadczać bliskości Boga, tak jak doświadczał jej Jezus. Kiedy pozwalamy modlitwie kształtować nasz sposób życia, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że możemy zawsze zwracać się do Boga z poczuciem pewności, otwartością i zaufaniem.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail