Hoe deel jy jou geloof?

Vriende wat op 'n hoë gebou staan

Dink aan ‘n vriend, ‘n buurman, ‘n familielid of ‘n kollega wat nie ‘n hegte verhouding met Jesus het nie. Hoe sou jy jou geloof met hulle deel?

Matteus 28: 18-20, ook bekend as “Die Sendingopdrag”, is ‘n uitstekende plek om te begin:

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

MATTEUS 28:18-20

In die oorspronklike Grieks is die uitdrukking “maak dissipels” eintlik ‘n opdrag om “dissipels” te maak. Dit is nie ‘n voorstel wat Jesus maak nie — dit is ‘n dringende, deurlopende opdrag en die spil waarom die sendingopdrag draai.

Hier is drie maniere hoe ons dissipels van ander mense kan maak as ons die sendingopdrag in ons lewens toepas:

 1. Gaan

 2. Die oorspronklike Griekse woord vir “gaan”, veronderstel ‘n voortdurende aksie. Dit is nie noodwendig ‘n opdrag om jou werk of huis te verlaat en met vreemdelinge te redeneer nie.

  Hierdie werkwoord verwys eerder daarna dat ons dissipels van ander mense maak deur verhoudings te ontwikkel met diegene met wie ons elke dag te doen kry — die mense by ons werk, in ons skole en selfs in die kruidenierswinkel. Eintlik sê Jesus: “Lei en leer mense om my te volg terwyl jy met jou daaglikse lewe voortgaan.”

  Voordat jy verder gaan, is dit belangrik om daarop te wys dat “gaan” nie altyd beteken ons hoef ons land te verlaat nie. Alhoewel Jesus sy volgelinge oproep om dissipels “van alle nasies” te maak, het Jesus ook met Joodse dissipels gepraat wat vermy het om met ander etniese groepe om te gaan. Sy bevel sou hulle uitgedaag het om uit te reik na Romeinse oorwinnaars, Ethiopiese reisigers en Samaritaanse bure in hul eie stad, sowel as in die buiteland.

  Met ander woorde, Jesus het hulle gewys dat die Christendom nie eksklusief vir een ras, etnisiteit of land is nie — dit is vir alle mense. Altyd. Die mense met wie ons elke dag verkeer, is gewoonlik die mense wat God ons dringend vra om te bereik.

  Wie het God dus om jou geplaas, en hoe kan jy vandag na hulle uitreik?

  Wenk: Begin deur ‘n bemoedigende versbeeld met iemand te deel, of vra iemand waarvoor jy vir hulle kan bid, en voeg dan hul versoeke by jou YouVersion Gebedslys.

 3. Doop

 4. Waaraan dink jy as jy die woord “doop” hoor? As jy gesê het “iemand in die water dompel”, is jy nie verkeerd nie! Maar die doel van die doop is om ‘n innerlike verandering van hart op ‘n fisieke wyse uit te druk. Dit is beide ‘n simboliese uitdrukking van geloof en ‘n daad van gehoorsame oorgawe en berou. Daarom is dit die logiese volgende stap wat iemand neem nadat hulle besluit het om in Christus te glo en Hom te volg.

  Ons kan mense help om hierdie stap te neem deur openhartige gesprekke met hulle te voer oor wat dit beteken om Jesus te volg, hulle vrae oor God te beantwoord en hulle dan uit te nooi om tot die fisieke daad oor te gaan.

  Die doop is van belang, want dit is iets wat Jesus gedoen het, en Hy het ook sy dissipels beveel om ander te doop. As ons dus gedoop word, leef ons soos Jesus en gehoorsaam ons Hom. Hierdie openbare handeling stel ons in staat om ons met Christus se dood en opstanding te vereenselwig, ons te bekeer van die manier waarop ons geleef het, en die nuwe, ewige lewe wat ons het, as gevolg van Jesus se offer, te vier.

  Wenk: Hou hierdie paar vrae in gedagte terwyl jy verhoudings bou met mense wat daaraan dink om gedoop te word …

  • Glo jy dat jy Jesus nodig het?
  • Wat beteken dit vir jou om in Jesus te glo?
  • Glo jy Jesus het vir jou gesterf en weer opgestaan?
  • Wat behels dit om Jesus te volg?
  • Hoe het jy God gevra om jou te vergewe vir die foute wat jy in die verlede gemaak het?
  • Het jy Jesus in jou lewe ingenooi?
 5. Onderrig

 6. Om iemand te onderrig, is ‘n tweeledige proses: dit behels die oordrag van idees en die volgehoue voorbeeld van die dinge wat ons oorgedra het. Dit hoef nie formeel te wees nie, en volgens die sendingopdrag gebeur dit dikwels wanneer ons getuig en iemand doop.

  Die belangrikste ding om in gedagte te hou, is dat ons nie van mense kan verwag om te doen wat Jesus ons beveel het, tensy ons self ook sy opdragte nakom nie.

  Wil ons hê mense moet God se liefde leer ken? Dan moet ons God se liefde aan mense betoon. Wil ons hê mense moet van Jesus se medelye leer? Dan moet ons medelye toon. Wil ons hê mense moet mildelik gee? Dan moet ons goeie rentmeesters van ons geld wees. Wil ons hê mense moet God se Woord bestudeer? Dan moet ons dit self bestudeer.

  Stel ‘n voorbeeld van wat dit beteken om ‘n dissipel te wees, deur iemand te nooi om saam met jou te bid en God se Woord te bestudeer. Wys hulle hoe jy jou finansies bestuur en jou alledaagse lewe lei.

  Wenk: Oorweeg om iemand uit te nooi om ‘n leesplan saam met jou te voltooi. Druk op die skakel hieronder om leesplanne te soek.

Kyk na Leesplanne

Dis nie ons uiteindelike doel om mense te dwing om Jesus te volg nie — net God kan iemand se lewe verander. Ons kan egter elke dag doelgerig lewe en op die uitkyk wees vir mense met wie ons ‘n verhouding kan aanknoop en wys wat dit beteken om God te ken en Hom aan hulle bekendstel. Om jou geloof te deel, beteken ook om jou lewe te deel. Wanneer ons dit doen, sal geleenthede opduik om dissipels te maak.

Wil jy meer te wete kom oor wat dit beteken om Jesus te volg?

Hier is drie Skrifgedeeltes wat jou daarmee kan help.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Wat beteken dit om ‘n Christen te wees?

Iemand wat by 'n meer bid

Jy het dus besluit om vir Jesus te volg … wat nou?

Ons het almal ‘n idee hoe dit moet wees om Jesus te volg. Om eerlik met onsself te wees, moet ons erken dat ons sienings dikwels beïnvloed word deur ons kulturele waardes, ons politiek, ons agtergrond en wat tans in die wêreld om ons aangaan. Hoe sou ‘n volgeling van Jesus regtig daar uitsien as ons al hierdie invloede van buite verwyder?

Ons kultuur sal aanpas en ons waardes sal verander, maar God se Woord sal altyd openbaar wat dit beteken om ‘n Christen te wees.

Kom ons ondersoek vandag drie Skrifgedeeltes wat ons sal help verstaan hoe om Jesus te volg. Hierdie stappe is nie noodwendig ‘n volledige lys nie, maar dit sal jou ‘n oorsig gee wat dit beteken om elke dag soos Jesus te lewe.

Wees lief vir God

“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

MATTEUS 22:36-40

Daar word dikwels na hierdie gedeelte verwys as “die groot gebod” omdat Jesus hiermee ‘n bondige samevatting van die hele Ou Testamentiese wet maak. Jesus het op ‘n volmaakte wyse van hierdie gebod bewys gelewer toe Hy sy lewe vir ons afgelê het.

Voordat ons egter voortgaan, is dit belangrik om daarop te wys dat hierdie gebod drie dele bevat: om God lief te hê, ander lief te hê en jouself lief te hê. Hierdie aksies is saamgevoeg en is slegs moontlik as ons God eerste liefhet. Eers wanneer ons God se liefde vir ons aanvaar, kan ons Hom liefhê en toelaat om die manier te verander waarop ons onsself sien. Wanneer ons leer om onsself deur die lens van God se liefde te sien, kan ons begin om ander lief te hê soos God ons liefhet. As ons dus hierdie gebod wil gehoorsaam, moet ons Jesus se voorbeeld volg en vir God soek soos Jesus gedoen het:

Jesus het doelbewus alleentyd met sy Vader deurgebring, Hy het gereeld met God gepraat en Hy het die wil van God voor sy eie begeertes gestel.

Dit mag voorkom dat ons ‘n spesifieke tyd elke dag moet afsonder om onsself te wy aan die bestudering van die Woord van God en om te bid. Ons kan alles na ons hemelse Vader neem. Ons kan ons emosies met Hom deel, vra dat Hy in ons omstandighede ingryp en selfs ons oorwinnings met Hom deel. Ons kan ook vra dat Hy ons wys hoe ons kan help om sy koninkryk na die aarde te bring. By God is niks verbode nie — Hy wil tyd met ons deurbring.

Wanneer ons tyd saam met Hom ‘n prioriteit maak, begin verstaan ons wie Hy is en wat sy doel vir ons is. Dit herskep die wyse waarop ons onsself en ander mense liefhet.

Een van die maklikste maniere om te leer hoe om ander lief te hê, is om te ondersoek wat liefde regtig is.


Wees lief vir ander

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles,
hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.”

1 KORINTIËRS 13:4-8

Hierdie gedeelte is ‘n gewilde definisie van die liefde, maar dit definieer God ook, want God is liefde. Wanneer ons dus wonder of ons lewens in ooreenstemming met God se karakter is, kan ons ons dade aan hierdie gedeelte meet:

Is ons ook geduldig aangesien God met ons geduldig is? Vergewe ons ander aangesien God ons vergewe? Laat ons ons griewe vaar aangesien God nie ons foute teen ons hou nie?

Dit beteken nie dat ons dit altyd sal regkry nie, maar as ons onsself hierdie vrae afvra, kan dit ons help om vas te stel of ons na God toe beweeg of weg van Hom af.

As ons gedagtes gedurig vol trots is, as ons woorde voortdurend kwetsend is, as ons optrede deurlopend selfgesentreerd is, volg ons waarskynlik nie die gebod van Jesus om God en ander lief te hê nie. As ons dit nie doen nie, behoort ons nog aan Jesus — maar dit beteken nie noodwendig dat ons Hom nog volg nie.

Dankie tog, hoe meer ons onsself daartoe verbind om tyd met Jesus deur te bring, hoe meer sal ons soos Hy begin optree.


Maak Dissipels

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

MATTEUS 28:18-20

Toe Jesus na die hemel opgevaar het, het Hy vir sy volgelinge gesê om dissipels te maak. Die oorspronklike Griekse woord wat vertaal word met “maak dissipels” is matheteuo, wat beteken “om te leer.”

Jesus sê nie: “gaan dwing mense om dissipels te word” nie. Hy sê: “deur die loop van jou lewe, moet jy mense leer en onderrig om My te volg, net soos ek julle geleer het om my te volg.”

Dit mag dalk lyk soos die aanknoop van ‘n verhouding met die kelner wat jou koffie maak. Dit kan beteken om vir hulle ‘n maaltyd te koop en te verseker dat hulle waardeer word. Dit kan ook wees dat jy jou kinders versorg en hulle met liefde en toegeneentheid behandel.

Wys vir diegene wat God na jou toe bring wat dit beteken om vir Jesus te volg. Maak ook seker dat jou optrede in elke omstandigheid deur jou liefde vir God en ander beïnvloed word.

Op watter van hierdie stappe moet jy hierdie week fokus? Kies een en vra God om jou te wys hoe jy dit in jou daaglikse lewe kan toepas.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Hoe om God se wil te ontdek

Kompas

Wat wil God hê moet jy met jou lewe doen? Dalk het jy ‘n idee waarvoor Hy jou roep, maar jy wil bevestiging hê. Miskien is jy nie seker wat God se wil is nie … of dalk is jy nog besig om te ontdek wat ‘n persoonlike verhouding met God behels.

Op die ou end is meer tyd in God se teenwoordigheid die enigste manier hoe jy Hom beter gaan leer ken. Sy leiding word duidelik wanneer jy tot Hom nader. Hoe doen ‘n mens dit?

Daar is nie net een regte manier nie, maar daar is dinge wat jy kan doen om jou daarmee te help.

Hier is vier stappe wat jou kan help om God se wil te ontdek:

Soek God in Gebed

Dink terug oor ‘n onlangse gesprek met ‘n goeie vriend. As julle reeds ‘n lang tyd bevriend is, weet jy waarvan hulle hou of nie hou nie, sonder om te vra, want hoe beter jy iemand leer ken, hoe beter verstaan jy daardie persoon.

Dieselfde geld vir ons verhouding met God. Jy leer God se wil ken wanneer jy openhartige gesprekke met Hom het. Dis hoekom ons die gewoonte moet kweek om gereeld met Hom oor enige iets te praat.

Gebed is nie net om vir God te vra wat Hy wil hê ons moet doen nie, dit gaan daaroor om uit te vind wie God is.

Bid saam met ons


Deursoek die Skrif

God se wil vir jou lewe sal nooit die Skrif weerspreek nie. Terwyl jy God deur middel van gebed beter leer ken, delf ook in sy Woord.

Hoe meer jy die Bybel bestudeer, hoe meer sal jou begeertes God se wil weerspieël. Wanneer dit gebeur kan jy God met selfvertroue vir enigiets vra en Hy sal jou verhoor.


Luister na die Heilige Gees

Om na die Heilige Gees te luister, vereis dikwels dat ons die geraas om ons moet uitdoof. Wanneer jy van afleidings ontslae raak en ophou om op angstige gevoelens te fokus, kan jy begin om God se vredevolle teenwoordigheid in jou huidige omstandighede te ervaar.

Terwyl jy bid en die Skrif deursoek, vra God om enige gevoelens te openbaar waarvan jy ontslae moet raak of waaraan jy spesiale aandag moet gee. Laat toe dat die Heilige Gees jou deur hierdie proses lei en hou die volgende in gedagte: jy kan God se vrede ervaar al voel jy onseker.


Soek bevestiging by wyse mense

God het die finale sê oor wat sy wil is, maar dit is wys om betroubare hulp elders te soek. Oorweeg dit om verskeie mense, wat al langer die geloofsreis bewandel, te vra om jou “wyse raadgewers” te wees. Vra hulle om God se wil vir jou lewe saam met jou te ontdek.

Hierdie stap moet jy saam met die voriges doen. Wanneer jy wyse raad soek behoort dit te bevestig wat jy voel dat God alreeds vir jou sê om te doen — dit behoort nie die plek in te neem om self met God te praat nie.

Voeg vriende in jou Bybeltoep by


Wat nou?

Jy sal dit miskien nie altyd regkry nie, maar hoe meer jy probeer om God se wil te verstaan, hoe makliker word dit. God het jou met ‘n doel geskape en Hy wil hê jy moet daarby betrokke raak om sy koninkryk te laat kom, op die aarde, net soos in die hemel.”

Wanneer jou begeertes met God s’n ooreenkom, kan Hy jou vertrou om die regte ding te doen. Hierdie stappe sal jou help om dit te doen, maar dit sal ‘n lewenslange verbintenis wees, wat behels dat jy God elke dag sal soek.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Hoe om te bid: ‘n 6-stap gebedsgids

Persoon wat bid

“Gebed”. Watter gedagtes of beelde kom by jou op wanneer jy daardie woord sien? Is dit vir jou maklik om met God te praat, of sukkel jy om te bid?

Dit voel nie altyd maklik om te weet wat om vir God te sê nie. Soms word gebed beïnvloed deur ons wanopvattings oor wat ‘n gesprek met God behoort te wees.

“Bid dan so …”

2 000 jaar gelede het Jesus sy dissipels geleer om só te bid:

Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.

MATTEUS 6:21

Dit is nou ‘n bekende voorbeeld hoe om te bid. Hoe pas ons dit egter toe in ons alledaagse 21 ste-eeuse lewens?

Eerstens moet ons verstaan hoe om nie te bid nie. Voordat Jesus die Ons Vader aan sy dissipels geleer het, het Hy vir hulle gesê: “Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader …” en “moenie ‘n stortvloed van woorde gebruik nie … want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.”

As God alreeds weet wat ons nodig het, dan gaan gebed nie bloot oor die woorde wat ons sê nie. As ons bid om mense te beïndruk of as ons gebed net wil afmerk, dan mis ons die krag van gebed.

Gebed is, en sal altyd, ‘n dinamiese gesprek met God wees. Wanneer ons dit besef, word die Ons Vader bevrydende optrede wat ons help om elke dag met God te praat.

Hier is ‘n 6-stap gids wat met gebed kan help:

 1. Fokus opnuut op God.
 2. “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word …”

  Haal diep asem en konsentreer op hierdie woorde: “Ons Vader wat in die hemel is.”

  Asem stadig uit terwyl jy sê: “laat u Naam geheilig word.”

  Herhaal dit ‘n paar keer en skenk veral aandag aan enige van God se karaktereienskappe wat by jou opkom. Gebruik hierdie tyd om te konsentreer op hoe groot God is.

 1. Onderwerp jou wil aan God se wil.
 2. “Laat u koninkryk kom …”

  God was nog altyd besig om sy wil op aarde te laat geskied. Dink dus nou hieroor na: wanneer jy jou wil in ooreenstemming met God se wil bring, is jy aktief op soek na sy koninkryk.

  Maak enige geraas om jou stil en vra God om jou te wys hoe jy vandag deel kan wees om sy wil te laat geskied.

 1. Laat vaar alle besorgdhede.
 2. “Gee ons vandag ons daaglikse brood …”

  Verbeel jou dat jy jou hande voor jou uit hou, asof jy wil hê God moet iets daarin plaas. Terwyl jy al jou besorgdhede aan God gee, wat gee Hy jou in ruil daarvoor?

  Noem al jou besorgdhede een-vir-een op. Probeer om met elke besorgdheid vir God te vra: “gee ons vandag ons daaglikse brood.”

  Gaan met hierdie oefening aan vir solank as wat dit nodig is.

 1. Toon berou en reageer.
 2. “en vergeef ons ons … soos ons ook dié vergewe …”

  Waaraan klou jy nog vas, wat jy moet laat vaar? Is daar enigiets wat jy nou moet bely? Dalk is dit ‘n hartseer waarvan jy nie ontslae kan raak nie, of ‘n gedrag wat jy sukkel om te verander, dalk ‘n verslawing wat jy nog nie oorkom het nie, of ‘n fout wat jy aanhoudend maak.

  God nooi jou om te kom net soos jy is en op sy oproep te reageer. Sê vir Hom alles wat in jou gedagtes is en luister dan wat Hy vir jou wil sê.

 1. Vra God se beskerming.
 2. “… verlos ons van die Bose …”

  Ons almal is van iets gered. Waarvan het God jou bevry?

  Sê vir Hom dankie vir sy getrouheid en vertel vir Hom waar jy hulp nodig het. Oorweeg dit om namens ander mense te bid wat ook beskerming nodig het. Onthou selfs wanneer omstandighede hopeloos lyk, is niks vir God onmoontlik nie.

 1. Wees bly en dink daaroor na.
 2. Juig oor wat God in jou lewe gedoen het en wees op die uitkyk vir maniere om Hom regdeur die dag te aanbid.

  Wy dan ‘n paar minute daaraan om na te dink oor hierdie tyd saam met God. Wat het Hy aan jou openbaar? Dink daaraan om enigiets wat vir jou uitstaan, in jou YouVersion Gebedslys by te voeg.

Wanneer ons soos Jesus begin bid, sal ons intimiteit met God begin ervaar soos Jesus dit ervaar het. Wanneer ons toelaat dat gebed ons lewe vorm, sal ons mettertyd besef dat ons te eniger tyd met selfvertroue, kwesbaarheid en in vertroue tot God kan nader.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Koop die tyd uit:

Sonsondergang oor water

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!

PSALM 139:23-24

Rus en haal diep asem. Dink na oor verlede jaar terwyl jy dit doen. Wat het God sedert Paasfees 2020 in jou lewe gedoen?

Wanneer jy jou midde-in ‘n uitgerekte tydperk bevind, is dit maklik om te vergeet wat God te midde van jou omstandighede doen. Dis een van die redes waarom dit so belangrik is om oor die Woord van God na te dink: dit help om ons pas stadiger te maak en te onthou dat God in elke lewenstydperk getrou is.

Terwyl jy jou vir Opstanding Sondag voorberei, kan jy doelbewus meer tyd daaraan wy om oor die getrouheid van God na te dink, deur die Vers-van-die-dag te bestudeer.

Kyk na die drie maniere waarop jy dit kan doen:

Het jy vyf minute? …

Maak jou Bybeltoep oop en soek die Vers-van-die-dag. Voordat jy begin lees, vra jy eers vir God om jou bewus te maak van enigiets wat Hy jou wil wys. Lees dan stadig deur die hele vers en gee noukeurig aandag aan die woorde wat jou opval.

Vra jouself af: Wat openbaar hierdie vers aan my aangaande God se karakter? Wat is die hoofpunt van die gedeelte? Hoe kan ek dit in my daaglikse lewe toepas?

Beëindig hierdie tydjie deur God se hulp te vra om jou dwarsdeur die dag daaroor te laat nadink.

Het jy dalk 15 minute? …

Wanneer jy die Vers-van-die-dag deurgelees het, druk kan op “Vergelyk” en kies tussen 3 tot 5 Bybelweergawes. Lees die vers in elke weergawe en skenk aandag aan die verskillende taaluitdrukkings. Laat die verskille toe om jou ‘n wyer begrip van die vers te gee.

Vra jouself af: Hoe benader elke weergawe die vers? Wat leer ek oor God deur verskillende weergawes te vergelyk? Watter woorde of frases val my op?

Skryf alles neer wat God aan jou openbaar en vra dan sy hulp om hierdie vers in jou lewe toe te pas.

Het jy dalk 30 minute? …

Wy die eerste vyf minute daaraan om aan enige besorgdhede of probleme te dink wat om jou aandag meeding. Vra God om die waarhede in sy Woord aan jou te wys. Lees die Vers-van-die-dag dan stadig en vergelyk die weergawes.

Nadat jy dit gedoen het, kan jy die vers se verwysing in Ontdek invoer, om enige verwante bronne te vertoon. Kies een bron om in jou oordenkingstyd bestudeer.

Vra jouself af: Watter insig verskaf hierdie bron? Hoe beïnvloed of bevestig dit wat God vandag deur die Vers-van-die-dag aan my gewys het? Wat vind by my aanklank en hoe kan ek dit in my lewe toepas?

Nadat jy klaar is, kan jy twee of drie boodskappe in gedagte hou oor die Skrif wat jy bestudeer het. (Jy kan selfs hierdie studiemetode probeer.)


Wanneer jy klaar hieroor nagedink het, kan jy ‘n paar minute daaraan wy om God te vra om jou gedurende die dag te herinner aan alles wat jy geleer het. Herhaal hierdie proses elke dag tot en met Opstanding Sondag.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos