Co się dzieje, gdy łączysz się z Bogiem przez Jego Słowo?

Ziemia

BIBLIA
DLA
WSZYSTKICH

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia…

Rzymian 12:2

Pomyśl o chwilach, gdy czułeś, że twój umysł się zmienia, a pewne sfery twojego życia ulegają zmianie. Jeśli regularnie pozwalasz, aby Pismo obmyło cię, gdy je czytasz lub go słuchasz, to bez wątpienia wiesz co to znaczy doświadczyć mocy płynącej z niego inspiracji, zachęty, a nawet siły przekonywania.

Teraz więcej niż kiedykolwiek osób może cieszyć się tym doświadczeniem.

Dzięki hojności naszych partnerów wydawniczych i towarzystw biblijnych aplikacja YouVersion oferuje teraz 2500 przekładów Biblii i ponad 1000 wersji audio!

Jak inaczej wyglądałoby nasze życie, gdyby wszystkie przekłady Biblii, które sprawiają, że Słowo Boże ożywa dla nas… po prostu przestały istnieć? Prawie miliard ludzi wciąż nie ma dostępu do żadnego kompletnego przekładu Biblii w swoim języku.

I ty możesz pomóc.

Ci sami partnerzy biblijni pracują również nad umożliwieniem ludziom na całym świecie przetłumaczenia Pisma Świętego na ich własne języki. I prawie natychmiast po stworzeniu nowego przekładu jest on przesyłany do biblioteki cyfrowej, co pozwala nam udostępniać go całej społeczności YouVersion.

Wyobraź sobie, co jest możliwe.

Wystarczy smartfon i dostęp do bezprzewodowego internetu, aby ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli Biblii w swoim języku, mogli uzyskać do niej natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca na ziemi. Kiedy przekazujesz darowiznę na rzecz projektu „Biblia dla wszystkich”, pomagasz urzeczywistnić tę wizję.

Nasza wizja na rok 2033

95% światowej populacji
będzie miało dostęp do pełnego przekładu Biblii

99,96% światowej populacji
będzie miało dostęp do Nowego Testamentu

100% światowej populacji będzie miało dostęp do przynajmniej fragmentu Pisma Świętego

Nie spoczniemy, dopóki nie ukończymy tego dzieła.

Bóg dał nam swojego Syna i swoje Słowo. Kiedy podążamy za Jego przykładem hojnego obdarowywania, zbliżamy się do Niego. A im więcej z nas weźmie udział w realizacji tej wizji, tym szybciej będziemy mogli udostępnić wszystkim na świecie Słowo Boże.

Dołączysz do nas?

Wesprzyj

Patrzę dalej: Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka […] W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie, oraz w Baranku.

Objawienie 7:9-10

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail


Wszystkie datki przekazane w ramach kampanii „Biblia dla wszystkich” zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tłumaczenia Biblii i będą podzielone pomiędzy różne projekty tłumaczeniowe o szerokim zasięgu. Po zakończeniu każdego projektu wszelkie pozostałe fundusze zostaną przekazane na kolejny projekt tłumaczeniowy, wytypowany przez YouVersion i jego partnerów.

Chcemy dzielić się naszymi błogosławieństwami.

Kula ziemska

Biblia dla
wszystkich

„Bóg zapewnia nadprzyrodzony rozwój…”

Jeśli jesteś częścią społeczności YouVersion, to wiesz, że zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby pomóc Ci podążać za Bogiem każdego dnia.

Czy to modlitwa, rozważania, werset dnia – czy cokolwiek innego – wszystko, co robimy skupia się wokół Słowa Bożego.

Ale co by było, gdybyś nie miał Biblii?

Prawie miliard ludzi nie ma. Nie chodzi tylko o przesłanie im Biblii. Biblia dosłownie nie istnieje w ich języku ojczystym… jeszcze. Ale możesz pomóc to zmienić.

Niektórzy z nas mogą zasiać ziarno Bożej prawdy na całym świecie. Inni podlewają to, co zostało zasiane. Ale będzie to wymagało nas wszystkich, pracujących razem, aby zapewnić, że Jego Słowo dotrze do każdego.

Pomóż nam sprawić, by Słowo Boże zostało
przetłumaczone na każdy język do roku

2033

Nasza wizja na rok 2033

95% światowej populacji
będzie mieć całą Biblię

99,9% będzie mieć co najmniej
Nowy Testament

100% będzie mieć przynajmniej
część Pisma Świętego

100najbardziej strategicznych
języków pisanych na świecie będzie mieć
co najmniej 2 przekłady Biblii

„Ale ja jestem tylko 1 osobą…”

A jednak to, co zdecydujesz się zrobić
w tej chwili może mieć wpływ na miliony:

W ciągu 4 lat
ponad 3,7 mln dolarów
zostało pozyskanych,
dla 27 mln osób
z 16 krajów.

Teraz, kiedy już wiesz…
co zrobisz?

Wspomóż Biblię dla wszystkich

3 sposoby, w jakie możesz pomóc

Ikona udostępniania

Udostępnij

Możesz udostępnić ten wpis swoim znajomym w mediach społecznościowych, aby szerzyć słowo.

Ikona modlitwy

Módl się

Zapisz tę specjalną modlitwę w swojej aplikacji Biblia i dołącz do nas w modlitwie za tłumaczy Biblii, którzy już pracują, aby osiągnąć ten cel.

Ikona darowizny

Wesprzyj nas

Zanieśmy Słowo Boże do każdego narodu i przetłumaczmy na każdy język. Dołącz do tej Bożej inicjatywy i niech spełni się wizja Biblii dla wszystkich.1

Przekaż darowiznę

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Informacje

1 Wszystkie datki otrzymane w ramach kampanii „Biblia dla wszystkich” zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tłumaczenia Biblii i będą podzielone pomiędzy różnymi projektami tłumaczeniowymi o szerokim zasięgu. Po zakończeniu każdego projektu wszelkie pozostałe fundusze zostaną następnie przekazane na następny projekt tłumaczeniowy, wybrany przez YouVersion i jego partnerów.