Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

9  
Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh

10  
Vương quốc Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

11  
Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày

12  
Xin tha tội cho chúng con, Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con

13  
Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác! [Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]’

Matthew 6 in Vietnamese

Matthew 6 in English

Lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên cây thập giá là gì?

Lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên cây thập giá là gì?

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài.

Lu-ca 23:34

Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.”

Lu-ca 23:43

Đức Chúa Jêsus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con của bà!” Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình.

Giăng 19:26-27

Khoảng ba giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?”

Ma-thi-ơ 27:46

Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.”

Giăng 19:28

Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

Giăng 19:30

Đức Chúa Jêsus kêu lớn lên rằng: “Lạy Cha, Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!” Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng.

Lu-ca 23:46