Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

9  
Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh

10  
Vương quốc Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

11  
Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày

12  
Xin tha tội cho chúng con, Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con

13  
Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác! [Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]’

Matthew 6 in Vietnamese

Matthew 6 in English

CategoriesChưa được phân loại