Plány čítania – Júna 2021

Ja som svetlo sveta

Ja som svetlo sveta

Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“


Ján 8:12

Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo.


Izaiáš 9:1

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?


Žalmy 27:1

Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista.


Druhý Korinťanom 4:6

Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.


Rimanom 8:10-11

Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.


Efezanom 5:8

Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.


Prvý Jánov 1:7-9

Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!


Matúš 5:14-16

A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila.


Ján 1:5

Stiahnite si aplikáciu Biblia

Získajte Bibliu zadarmo

na váš mobil,
tablet alebo počítač


Stiahnite si aplikáciu Biblia

Je ťažké zostať sústredený na Boha a Jeho Slovo. Preto vám bezplatná aplikácia Biblie od YouVersion ponúka spôsoby ako hľadať Božie srdce každý deň:  počúvajte audio Bibliu, vytvárajte modlitby, študujte s priateľmi, objavujte viac ako 2000 prekladov Biblie a oveľa viac. Teraz na viac ako 400 miliónoch zariadení po celom svete!

Stiahnite si aplikáciu Biblia

Plány čítania – Marca 2021

Obľúbené verše z Biblie – Marca 2021 – A môj ľud…

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.


Druhý Timotejovi 1:7

Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.


Druhá kroník 7:13-14

Neboj sa, veď som s tebou,neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťaa určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.


Izaiáš 41:10

Poď, môj ľud, vstúp do svojich izieb,zatvor za sebou dvere, na chvíľu sa skry,kým nepominie hnev.Pozri, Hospodin vychádza zo svojho príbytku,aby potrestal vinu obyvateľov krajiny.Zem odhalí krv vyliatu na neja nebude už skrývať zabitých.


Izaiáš 26:20-21

Na toto si však upriamim srdcea na toto budem čakať:na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú,že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.Každé ráno sú nové,nesmierna je tvoja vernosť.„Môj podiel je Hospodin,“ vraví moja duša,„preto budem čakať na neho.“


Náreky 3:21-24

Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.


Jakubov 1:12

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu.


Hebrejom 13:16

Kto býva v úkryte Najvyššieho,odpočíva v tôni Všemohúceho,nech povie Hospodinovi:„Moje útočisko a moja pevnosťje môj Boh, v ktorého dúfam.“


Žalmy 91:1-2