Plány čítania – Novembra 2022

Nebuďte ustarostení o svoj život

Nebuďte ustarostení o svoj život

25  
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?

26  
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?

27  
A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?

28  
A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú.

29  
No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich.

30  
Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?

31  
Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?

32  
Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.

33  
Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.

34  
Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.

Matthew 6 in Slovak

Matthew 6 in English

Plány čítania – Októbra 2022

Plány čítania – Augusta 2022

Oblečte sa do plnej Božej výzbroje

Efezanom 6:10-18

10  
Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

11  
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.

12  
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach.

13  
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.

14  
Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

15  
a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.

16  
Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.

17  
Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

18  
V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých

Ephesians 6 in Slovak

Ephesians 6 in English