Läsplaner – November 2022

Bekymra er inte för mat och dryck att leva av

Bekymra er inte för mat och dryck att leva av

25  
Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?

26  
Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

27  
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

28  
Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.

29  
Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.

30  
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga?

31  
Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?

32  
Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.

33  
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

34  
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matthew 6 in Swedish

Matthew 6 in English

Läsplaner – Oktober 2022

Läsplaner – Augusti 2022

Guds rustning

Efesierbrevet 6:10-18

10  
Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

11  
Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

12  
Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

13  
Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

14  
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar

15  
och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

16  
Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna

17  
och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

18  
Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Ephesians 6 in Swedish

Ephesians 6 in English