Guds rustning

Efesierbrevet 6:10-18

10  
Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

11  
Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

12  
Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

13  
Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

14  
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar

15  
och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

16  
Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna

17  
och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

18  
Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Ephesians 6 in Swedish

Ephesians 6 in English

Läsplaner – Augusti 2022

Läsplaner – Juli 2022

Läsplaner – Juni 2022

Läsplaner – Maj 2022