Leseplaner – Desember 2022

Leseplaner – November 2022

Vær ikke bekymret for livet

Vær ikke bekymret for livet

25  
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?

26  
Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?

27  
Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

28  
Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke!

29  
Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

30  
Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere – dere lite troende?

31  
Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?

32  
For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.

33  
Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

34  
Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Matthew 6 in Norwegian

Matthew 6 in English

Leseplaner – Oktober 2022

Leseplaner – August 2022