плана за четене – Декември 2022

плана за четене – Ноември 2022

Не се безпокойте за живота си

Не се безпокойте за живота си

25  
Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото – от облеклото?

26  
Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?

27  
И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?

28  
И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат – не се трудят, нито предат

29  
но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях.

30  
Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци?

31  
И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или: Какво ще облечем?

32  
(защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

33  
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

34  
Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.

Matthew 6 in Bulgarian

Matthew 6 in English

плана за четене – Октомври 2022

плана за четене – Август 2022