плана за четене – Декември 2021

Рождествени планове – Декември 2021

Библията е жива

Библията е жива

Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Евреи 4:12

Библията е жива

плана за четене – Ноември 2021

плана за четене – Октомври 2021