Σχέδια Μελέτης – Δεκεμβρίου 2021

Χριστούγεννα – Δεκεμβρίου 2021

Η Αγία Γραφή είναι ζωντανή

Η Αγία Γραφή είναι ζωντανή

Eπειδή, ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός, και ενεργός, και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα, και εισχωρεί βαθιά, μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τούς συνδέσμους και τους μυελούς, και διερευνάει τούς συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:12

Η Αγία Γραφή είναι ζωντανή

Σχέδια Μελέτης – Νοεμβρίου 2021

Σχέδια Μελέτης – Οκτωβρίου 2021