Библијата е жива

Библијата е жива

Зашто, словото Божјо е живо и деј­ствува и е поостро од секаков меч со две острици; и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мо­зо­кот, и ги проценува мислите и намерите на срцето.

Евреите 4:12

Библијата е жива

Планови за читање – Ноември 2021

Планови за читање – Октомври 2021

Псалми 23: Господ е Пастир мој

1  
Господ е Пастир мој, ништо нема да ми недостасува

2  
Тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води

3  
ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името Свое.

4  
Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Ти си со мене; Твојот жезол и Твојата палка ме успокојуваат.

5  
Си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои, си ја помазал главата моја со миризливо масло; и чашата моја се прелева.

6  
Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот, и јас ќе престојувам во домот Господов многу дни.

Psalm 23 in Macedonian

Psalm 23 in English

Планови за читање – Септември 2021