Läsplaner – December 2021

Jul – December 2021

Bibeln är levande

Bibeln är levande

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreerbrevet 4:12

Bibeln är levande

Läsplaner – November 2021

Läsplaner – Oktober 2021