Psaltaren 23: Herren är min herde

1  
En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

2  
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

3  
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

4  
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

5  
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

6  
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psalm 23 in Swedish

Psalm 23 in English

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Markusevangeliet 10:21-22

Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

Markusevangeliet 8:34-35

Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.

Matteusevangeliet 10:38

men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Galaterbrevet 2:20

Och han sade till alla: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?

Lukasevangeliet 9:23-25

»Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.« En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft.

Lukasevangeliet 22:42-43

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.

Galaterbrevet 5:24

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Matteusevangeliet 16:24-27

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Romarbrevet 8:18

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.

Jakobsbrevet 1:12

Jag är världens ljus

Jag är världens ljus

Sedan talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«


Johannesevangeliet 8:12

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.


Jesaja 9:2

Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för?


Psaltaren 27:1

Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.


Andra Korinthierbrevet 4:6

Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.


Romarbrevet 8:10-11

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.


Efesierbrevet 5:8

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.


Första Johannesbrevet 1:7-9

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.


Matteusevangeliet 5:14-16

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.


Johannesevangeliet 1:5

Ladda ner Bibelappen

Skaffa en gratis Bibel

till din telefon,
surfplatta och dator


Ladda ner Bibelappen

Det är svårt att hålla sig koncentrerad på Gud och hans ord. Det är därför YouVersions gratis bibelapp ger dig verktyg för att söka Guds hjärta dagligen:  lyssna på ljudbiblar, skapa böner, studera med vänner, utforska över 2 000 bibelöversättningar och mycket mer. Nu på över 400 miljoner enheter över hela världen!

Ladda ner Bibelappen

Populära bibelverser – Mars 2021 – Och om då mitt folk…

Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.


Andra Timotheosbrevet 1:7

Om jag skulle stänga till himlen så att inget regn faller, om jag skulle befalla gräshoppor att härja landet eller om jag skulle skicka pest på mitt folk, och om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land.


Andra Krönikeboken 7:13-14

Var inte rädd, jag är med dig.Ängslas inte, jag är din Gud.Jag ger dig styrka och hjälper dig,stöder och räddar dig med min hand.


Jesaja 41:10

Mitt folk, gå in i era kamraroch stäng dörren om er.Göm er en kort stund,tills vreden har dragit förbi.Ty Herren drar ut från sin boningför att straffa jordens folk för deras synd,och jorden skall blotta det blod som spillts,inte längre dölja de dräpta.


Jesaja 26:20-21

Detta går mig till sinnes,därför våndas jag.Men Herrens nåd tar inte slut,hans barmhärtighet upphör aldrig.Varje morgon är den ny —stor är din trofasthet.Min andel är Herren, det vet jag,därför hoppas jag på honom.


Klagovisorna 3:21-24

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.


Jakobsbrevet 1:12

Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.


Hebreerbrevet 13:16

Den som bor i den Högstes skyddoch vilar i den Väldiges skugga,han säger: »Herren är min tillflykt och min borg,min Gud som jag förtröstar på.«


Psaltaren 91:1-2