Psaltaren 23: Herren är min herde

1  
En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

2  
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

3  
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

4  
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

5  
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

6  
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psalm 23 in Swedish

Psalm 23 in English