Olvasási tervek – November 2022

Ne aggódjatok életetekért

Ne aggódjatok életetekért

25  
Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?

26  
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?

27  
Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is?

28  
Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak

29  
de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.

30  
Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?

31  
Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra?

32  
Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.

33  
Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.

34  
Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

Matthew 6 in Hungarian

Matthew 6 in English

Olvasási tervek – Október 2022

Olvasási tervek – Augusztus 2022

Isten fegyverzetét

Efezus 6:10-18

10  
Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.

11  
Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.

12  
Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

13  
Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

14  
Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját

15  
sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére.

16  
Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.

17  
Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.

18  
Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért

Ephesians 6 in Hungarian

Ephesians 6 in English