“Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi…”

Thập Tự Giá

Cầu nguyện là thưa với Đức Chúa Trời bất cứ điều gì trong lòng bạn—cả những điều vui mừng lẫn những điều khó chịu. Chúa Giê-xu đã làm điều này trong nhiều tình huống, kể cả trên thập tự giá.

… Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” (nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa-bỏ tôi?”).

MA-THI-Ơ 27:46

Bạn có thể noi gương Chúa Giê-xu! Hôm nay, hãy suy ngẫm về sự chết của Ngài bằng một lời cầu nguyện đặc biệt, có trong Ứng dụng Kinh Thánh.

Hãy Cầu nguyện

Hãy lưu Lời Cầu nguyện này và chia sẻ với Bạn bè để cùng nhau tìm kiếm Chúa Giê-xu.

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Phục vụ người khác có nghĩa là gì?

Bữa Ăn Tối Cuối Cùng

Ngay trước bữa ăn cuối cùng, Chúa Giê-xu đã đưa ra một tuyên bố quan trọng khi Ngài lấy khăn và chậu … và rửa chân cho các môn đồ.

Chiếc khăn và cái chậu là kỷ niệm lâu dài về chức vụ tôi tớ của Ngài. Sau đó, Chúa Giê-xu mời gọi các môn đồ Ngài nhớ đến sự hy sinh của Ngài bằng bánh và chén.

Sự chết của Chúa Giê-xu là hành động phục vụ cao cả nhất. Và nhờ lòng vị tha của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể biết Ngài một cách cá nhân!

Hãy khám phá tấm lòng phục vụ của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với chúng ta bằng cách tìm hiểu về Bữa ăn Tối Cuối cùng trong Làm Tươi Mới Hàng Ngày hôm nay.

Trải nghiệm Làm Tươi Mới Hàng Ngày

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Chủ Nhật Lễ Lá là gì?

Chủ Nhật Lễ Lá

Chủ Nhật Lễ Lá là ngày chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giê-xu khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài được chào đón như một vị vua.

Đây cũng là ngày đầu tiên của Tuần Thánh – tuần diễn ra các sự kiện dẫn đến sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu.

Hôm nay Tuần Thánh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng công việc của Đức Chúa Trời vẫn chưa được hoàn thành. Hy vọng đang đến.

Từ Chủ Nhật Lễ Lá đến Chủ Nhật Phục Sinh, Tuần Thánh cho chúng ta thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu chuộc thế giới.

Trong tám ngày tiếp theo, hãy khám phá những sự kiện này trong Kinh Thánh với nội dung độc quyền trong Làm Tươi Mới Hàng ngày.

Mở Làm Mới Hàng Ngày

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bạn muốn trở thành người thế nào trong năm nay?

Bạn bè trên điện thoại

Mọi thay đổi tích cực mà bạn muốn thấy trong cuộc sống đều bắt đầu từ việc nhận biết Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Kinh Thánh bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời và ban cho chúng ta sự khôn ngoan về cách sống. Vì vậy, khi bạn tìm cách tăng trưởng—hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời trước tiên. Và một cách dễ dàng để bạn có thể thực hiện điều này là bằng cách sử dụng Làm Tươi Mới Mỗi Ngày.

Làm Tươi Mới Mỗi Ngày là một trải nghiệm tương tác được thiết kế để giúp bạn đến gần Đức Chúa Trời hơn qua Kinh Thánh khi bạn hoàn tất việc xem các video giảng dạy hàng ngày, nội dung suy ngẫm và hướng dẫn cầu nguyện.

Bất kể thói quen nào bạn muốn thay đổi hay tính cách nào bạn muốn trau dồi trong năm nay, tất cả đều bắt đầu từ Kinh Thánh.

Hoàn thành Làm Tươi Mới Mỗi Ngày

Bắt đầu Hành Trình Làm Tươi Mới Mỗi Ngày đầu tiên của bạn cho năm 2024!

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Lời Cầu nguyện cho năm 2024

Cầu nguyện cá nhân

Bạn đang hy vọng điều gì cho năm mới?

Có thể bạn muốn có một khởi đầu mới sau nỗi đau trong quá khứ, hoặc có thể bạn đang bước vào năm mới với sự hy vọng và kỳ vọng.

Khi mong đợi tương lai, chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời—ngay bây giờ—qua sự cầu nguyện.

Hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra trong năm nay nếu hàng triệu người trong chúng ta trên khắp thế giới dạn dĩ cùng nhau cầu nguyện cho nhau, cho thế giới và cho ý Đức Chúa Trời được thực hiện.

Là một phần của Cộng đồng YouVersion toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi muốn mời bạn cầu nguyện cùng với chúng tôi.


Đức Chúa Trời,

Chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm và chúng con nhìn về tương lai với sự hy vọng.

Thế giới của chúng con đầy rẫy những đổ vỡ mà chỉ có Ngài mới có thể hàn gắn được, vì vậy chúng con cầu nguyện để có cơ hội dạn dĩ công bố sự hy vọng mà chúng con có nơi Ngài.

Chúng con cầu nguyện cho các tín hữu trên khắp thế giới—để họ được hiệp nhất trong Ngài, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong mọi sự, xin giúp chúng con đặt hy vọng nơi Ngài trong năm nay.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để kiên trì, can đảm để chia sẻ tin lành của Ngài và sự bình an khi biết rằng Ngài luôn ở bên chúng con.

Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.


Thêm Vào Danh Sách Cầu Nguyện

Sau khi lưu lời cầu nguyện này, hãy chia sẻ trong ứng dụng để Bạn bè của bạn có thể cầu nguyện cùng bạn!

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email