“Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi…”

Thập Tự Giá

Cầu nguyện là thưa với Đức Chúa Trời bất cứ điều gì trong lòng bạn—cả những điều vui mừng lẫn những điều khó chịu. Chúa Giê-xu đã làm điều này trong nhiều tình huống, kể cả trên thập tự giá.

… Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” (nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa-bỏ tôi?”).

MA-THI-Ơ 27:46

Bạn có thể noi gương Chúa Giê-xu! Hôm nay, hãy suy ngẫm về sự chết của Ngài bằng một lời cầu nguyện đặc biệt, có trong Ứng dụng Kinh Thánh.

Hãy Cầu nguyện

Hãy lưu Lời Cầu nguyện này và chia sẻ với Bạn bè để cùng nhau tìm kiếm Chúa Giê-xu.

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina