Leseplaner – November 2022

Vær ikke bekymret for livet

Vær ikke bekymret for livet

25  
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?

26  
Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?

27  
Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

28  
Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke!

29  
Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

30  
Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere – dere lite troende?

31  
Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?

32  
For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.

33  
Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

34  
Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Matthew 6 in Norwegian

Matthew 6 in English

Leseplaner – Oktober 2022

Leseplaner – August 2022

Guds fulle rustning

Efeserne 6:10-18

10  
For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!

11  
Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.

12  
For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

13  
Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

14  
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje.

15  
Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

16  
Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.

17  
Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

18  
Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.

Ephesians 6 in Norwegian

Ephesians 6 in English