Bibelen lever

Bibelen lever

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.

Hebreerne 4:12

Bibelen lever

Salmene 23: Herren er min hyrde

1  
En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.

2  
Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.

3  
Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4  
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

5  
Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

6  
Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Psalm 23 in Norwegian

Psalm 23 in English

Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg

Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg

Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.

Markus 10:21-22

Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det.

Markus 8:34-35

Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd.

Matteus 10:38

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Galaterne 2:20

Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller tar skade på seg selv?

Lukas 9:23-25

og sa: Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham.

Lukas 22:42-43

De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

Galaterne 5:24

Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.

Matteus 16:24-27

For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Romerne 8:18

Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.

Jakob 1:12

Jeg er verdens lys

Jeg er verdens lys

Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.


Johannes 8:12

Det folket som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.


Jesaja 9:2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?


Salmene 27:1

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.


2 Korinter 4:6

Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.


Romerne 8:10-11

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn!


Efeserne 5:8

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.


1 Johannes 1:7-9

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.


Matteus 5:14-16

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.


Johannes 1:5

En reise gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger

BibleProject-ikon

Alle de troende var forent i hjerte og sinn… Apostlene vitnet sterkt om oppstandelsen av herren Jesus, og Guds store velsignelse var på dem alle.

Apostlenes gjerninger 4,32-33

Hvordan Jesus og kirken binder hele Bibelen sammen.

Selv om du ikke er kjent med Det nye testamentet, kjenner du sikkert til at Matteus, Markus, Lukas og Johannes (evangeliene) forteller Jesus’ livshistorie fra perspektivet til disiplene hans. Forfatteren av Lukas skrev også apostlenes gjerninger og strukturerte dem som en kontinuerlig historie. Lukas dekker Jesus’ liv og tjeneste og flyter direkte inn i grunnleggelsen av den tidlige kirken i apostlenes gjerninger.

I dag, i et spesielt partnerskap mellom YouVersion og BibleProject, annonserer vi
En reise gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger, en helt ny video-andaktsserie som lar deg oppleve disse bøkene sammen. Gjennom planen vil små fortellende videoer fra BibleProject vise hvordan Jesus’ liv og lære oppfyller Det gamle testamentets profetier om frelseren–og samler til slutt sammen hele den overordnede fortellingen til Bibelen.

Enda bedre, En reise gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger er tilgjengelig på over 20 språk så du kan nyte den sammen med andre mennesker fra hele verden. StartEn reise gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger under, og spre ordet til alle vennene dine om denne spennende nye planen fra BibleProject og YouVersion!

Start planen