Salmene 23: Herren er min hyrde

1  
En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.

2  
Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.

3  
Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4  
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

5  
Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

6  
Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Psalm 23 in Norwegian

Psalm 23 in English