Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru bărbații evlavioși

Tată și fiică

Taților care ne-au îngrijit în vremuri grele și ne-au susținut în cele bune…

Bărbaților care ne-au arăta ce înseamnă să muncești din greu și au fost prezenți în mod constant…

Figurilor paterne care ne-au dat sfaturi utile și la timp și sprijin practic…

Bărbaților care continuă să ne susțină, să ne încurajeze și să ne inspire…

Mulțumim pentru că ne arătați ce înseamnă să fii un tată evlavios. Ești văzut. Ești chemat. Ești valoros. Ești iubit.

Sperăm că acest Verset ilustrat te va încuraja:

Proverbe 20: 7 Verset ilustrat

Astăzi – fie că ești un tată sau o mamă, un mentor sau student – gândește-te la figurile paterne care au avut impact pozitiv în viața ta. Arată-le cât de mult îi apreciezi prin faptul că le distribui acest Verset ilustrat. Ia doar un moment ca să onorezi și să-i mulțumești cuiva.

Partajează Versetul ilustrat

Vrei să transformi vieți? Trăiește generos.

Cuplu uitându-se la telefon

Căci, acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.

MATEI 6:21

Dacă ai analiza cum îți consumi timpul și resursele, ce ar arăta că prețuiești?

Misiunea YouVersion este să ajutăm comunitatea noastră să experimenteze intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi. Vrem să vedem, că oameni din toate popoarele și națiunile, se apropie zilnic de Dumnezeu. Acesta este unul dintre motivele pentru care partajăm rugăciuni, învățături video și Versete Ilustrate: pentru ca oameni de pe tot globul să experimenteze dragostea și adevărul lui Dumnezeu, în metode noi și individuale.

Nu vrem să existe ceva care să oprească oameni ca tine să-L cunoască personal pe Dumnezeu, acesta fiind unul dintre motivele pentru care YouVersion va fi mereu gratuit.

Dorința noastră este ca în timp ce experimentezi dragostea lui Dumnezeu, să transforme ceea ce prețuiești și să te inspire să trăiești cu generozitate și împlinit.

Când împarți ce ți-a dat Dumnezeu, modelezi dragostea lui Dumnezeu într-o lume ruinată. Aceasta îți va adânci intimitatea cu Dumnezeu și creează oportunități pentru alte persoane să se apropie de El.

Imaginați-vă — generozitatea ta ar putea avea impact asupra vieții eterne a unei persoane.

Un mod de a cultiva o viață generoasă este să susții financiar lucrarea YouVersion. Când faci asta ai ocazia să participi la un lucru cu valoarea eternă: ajuți oameni din toată lumea să experimenteze dragostea generoasă a lui Dumnezeu.

Întreabă-l azi pe Dumnezeu să-ți arate cum vrea să folosești resursele pe care ți le-a dat și apoi așteaptă să vezi cum El multiplică cu credincioșie darul tău, pentru a binecuvânta pe alții.

Donează acum

Ai donat deja către YouVersion?
Ia în considerare să dăruiești recurent.

FacebookÎmpărtășește pe Facebook

TwitterÎmpărtășește pe Twitter

e-mailÎmpărtășește prin e-mail

Eu sunt Lumina lumii

Eu sunt Lumina lumii

Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”


Ioan 8:12

Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.


Isaia 9:2

Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?


Psalmul 27:1

Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.


2 Corinteni 4:6

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.


Romani 8:10-11

Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii ai luminii.


Efeseni 5:8

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alţii; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească de orice nelegiuire.


1 Ioan 1:7-9

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.


Matei 5:14-16

Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.


Ioan 1:5

Ce înseamnă să fii creștin?

Persoană care se roagă în fața unui lac

Deci, te-ai hotărât să-L urmezi pe Isus… acum ce urmează?

Cu toții avem o părere formată despre cum ar trebui să-L urmăm pe Isus. Dar, dacă suntem sinceri cu noi înșine, opiniile noastre sunt adesea influențate de valorile noastre culturale, de cele politice, de trecutul nostru și de ceea ce se întâmplă în prezent în lumea din jurul nostru. Dacă ar fi să înlăturăm aceste influențe exterioare, cum ar arăta de fapt un urmaș al lui Isus?

Culturile și valorile se vor schimba, dar Cuvântul lui Dumnezeu va arăta întotdeauna ce înseamnă să fii creștin.

Hai să analizăm astăzi trei pasaje biblice care ne vor ajuta să înțelegem cum să Îl urmăm pe Isus. Acești pași nu sunt meniți să formeze o listă completă, dar îți vor oferi o privire de ansamblu asupra a ceea ce înseamnă să trăiești ca Isus în fiecare zi.

Iubește-L pe Dumnezeu

„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii.”

MATEI 22:36-40

Acest pasaj este adesea numit „Marea Poruncă”, deoarece prin acesta, Isus rezumă succint întreaga Lege a Vechiului Testament. Și Isus a împlinit perfect această poruncă atunci când și-a dat viața pentru noi.

Dar înainte de a continua, este important să subliniem că această poruncă conține trei părți: să-L iubești pe Dumnezeu, să-i iubești pe ceilalți și să te iubești pe tine însuți. Aceste acțiuni sunt strâns legate între ele și sunt posibile doar dacă Îl lăsăm mai întâi pe Dumnezeu să ne iubească. Când acceptăm dragostea lui Dumnezeu pentru noi, putem și noi apoi să-L iubim în schimb și să-L lăsăm să ne schimbe modul în care ne vedem pe noi înșine. Iar atunci când învățăm să ne vedem pe noi înșine prin prisma iubirii lui Dumnezeu, începem să-i iubim pe ceilalți așa cum ne iubește și Dumnezeu pe noi. Așadar, dacă vrem să ne supunem acestei porunci, atunci trebuie să urmăm exemplul lui Isus și să-L căutăm pe Dumnezeu așa cum a făcut-o Isus:

În mod intenționat, Isus a petrecut timp singur cu Tatăl Său, a vorbit cu Dumnezeu în mod regulat, și a pus voia lui Dumnezeu înaintea propriilor dorințe.

Pentru noi, acest lucru ar putea însemna să ne rezervăm un anumit timp în fiecare zi în care să ne dedicăm studiului Cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunii. Putem să-i spunem totul Tatălui nostru ceresc. Îi putem împărtăși emoțiile noastre, Îi putem cere să intervină în circumstanțele noastre și putem chiar să sărbătorim cu El victoriile noastre. De asemenea, Îl putem ruga să ne arate cum putem contribui la aducerea Împărăției Sale pe pământ. Cu Dumnezeu, nimic nu este în afara limitelor – El vrea să petreacă timp cu noi.

Atunci când acordăm prioritate petrecerii timpului cu El, începem să înțelegem cine este El și ce vrea El pentru noi. Acest lucru transformă modul în care ne iubim pe noi înșine și pe ceilalți.

Iar una dintre cele mai ușoare modalități de a învăța cum arată iubirea față de cei din jur este prin descompunerea ei pentru a-i înțelege fiecare frântură.


Iubește-i pe cei din jurul tău

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.

1 Corinteni 13:4-8

Acest pasaj este o definiție celebră a dragostei, dar îl definește și pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Așadar, atunci când ne întrebăm dacă viețile noastre se aliniază cu caracterul lui Dumnezeu, putem folosi acest pasaj pentru a ne verifica acțiunile:

Din moment ce Dumnezeu este răbdător cu noi, suntem și noi răbdători? Din moment ce Dumnezeu ne iartă, îi iertăm și noi pe ceilalți? Din moment ce Dumnezeu nu-și amintește greșelile noastre, renunțăm și noi la răutate?

Asta nu înseamnă că vom reuși întotdeauna, dar aceste întrebări ne pot ajuta să ne dăm seama dacă ne îndreptăm spre Dumnezeu sau dacă ne îndepărtăm de El.

Dacă gândurile noastre sunt în mod constant mândre, dacă cuvintele noastre rănesc în mod constant, dacă acțiunile noastre sunt în mod constant egocentrice, atunci probabil că nu urmăm porunca lui Isus de a-L iubi pe Dumnezeu și pe ceilalți. Iar dacă nu facem asta, poate că aparținem lui Isus – dar asta nu înseamnă neapărat că Îl urmăm pe Isus.

Din fericire, cu cât ne angajăm să petrecem mai mult timp cu Isus, cu atât mai mult vom începe să ne comportăm ca El.


Faceți ucenici

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Matei 28:18-20

Când Isus s-a înălțat la cer, le-a spus ucenicilor Săi să facă ucenici. Cuvântul original grecesc care este tradus prin „a face ucenici” este matheteuo, care înseamnă „a instrui.”

Isus nu spune: „Du-te și forțează oamenii să devină ucenici”. El spune: „în timp ce vă trăiți viața, instruiți și învățați oamenii să mă urmeze, așa cum v-am învățat și eu să mă urmați”.

Acest lucru s-ar putea arăta prin crearea unei conexiuni cu barista care vă face cafeaua. Ar putea însemna să oferiți cuiva o masă și să îi spuneți că este apreciat. Sau îl puteți arăta prin grija față de copiii dumneavoastră tratându-i cu dragoste și afecțiune.

Pe oricine Dumnezeu îți pune în față, arată-le ce înseamnă să-L urmezi pe Isus. Și în fiecare situație, lăsă ca acțiunile tale să fie influențate de dragostea ta pentru Dumnezeu și pentru ceilalți.

Pe care dintre acești pași trebuie să te concentrezi în această săptămână? Alege unul și roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate cum să îl aplici în viața ta de zi cu zi.

FacebookÎmpărtășește pe Facebook

TwitterÎmpărtășește pe Twitter

e-mailÎmpărtășește prin e-mail

Ce anume cauți?

Caută

Caută-L pe Dumnezeu … și Îl vei găsi.

Indiferent care este situația ta în momentul de față, pe măsură ce te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, El te va cuprinde în dragostea Sa. Și dacă rămâi bazat pe dragostea Lui, Dumnezeu poate transforma modul în care te vezi pe tine însuți și lumea din jurul tău.

Deci, ce cauți astăzi?

Orice întrebări ai, de orice răspunsuri ai nevoie, orice speranță cauți – apropie-te de Dumnezeu chiar acolo unde te afli printr-un Plan Biblic și lasă cuvintele Lui să transforme modul în care te privești pe tine însuți și lumea din jurul tău.

Vizualizează mai multe planuri